V parku pri zámku Cholmondeley je pomník čs. vojakov z roku 1940
    ... ... ...

Pred 70 rokmi vzniklo čs. zahraničné vojsko vo Veľkej Británii
( informácia bude časom upravená )

Slávnostné spomienkové stretnutie, venované 70. výročiu vzniku Československej zahraničnej armády na teritóriu Veľkej Británie sa uskutočnilo dňa 4. júla 2010 v zámockom parku panstva Cholmondeley (Chester). Pred 70 rokmi boli v stanovom tábore sústredení dobrovoľníci bývalej z 1. čs. pešej divízie vo Francúzsku, ktorých sa podarilo prepraviť na územie Anglicka : viac >>>

obr.10164c ...
Evakuácia čs. dobrovoľníkov do Británie v lete 1940
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Deň 7. júl 1940 je považovaný za deň vzniku, začiatku formovania a výcviku československého zahraničného vojska vo Veľkej Británii. Postupne asi 3500 čs. dobrovoľníkov sústredených v Cholmondeley v lete 1940 sa stalo jadrom československých perutí v britskom Kráľovskom letectve ( RAF ) a 1. československej zmiešanej brigády. Do brigády bolo zaradených 3274 dobrovoľníkov, z toho 459 (14%) sa hlásilo k slovenskej národnosti. V rovnakom čase z čs. emigrantov, ktorým sa už nepodarilo dostať na územie Francúzska do jeho kapitulácie po prehratej vojne s Nemeckom, vznikli jadrá čs. jednotiek na Blízkom východe : viac >>>

obr.0832ab obr.10164d
Príchod čs. dobrovoľníkov do Veľkej Británie v lete 1940 :
videoklip z príchodu čs. dobrovoľníkov aj poľských letcov

S ohľadom na vojnovú situáciu potrebovala Veľká Británia každého letca. Ako prvá vznikla 12. júla 310. čs. stíhacia peruť, 30. júla 311. bombardovacia peruť a 5. septembra 312. stíhacia peruť. Obe čs. stíhacie perute boli nasadené do Leteckej bitky o Veľkú Britániu. Po vyriešení problémov s nespokojnosťou časti vojakov so situáciou v čs. jednotkách vo Francúzsku 1. čs. zmiešaná brigáda viac krát zmenila priestor dislokácie a bola reorganizovaná v júli 1941 na 1. čs. samostatnú brigádu. Brigáda mala k dispozícii vysoké počty dôstojníkov a nedostatočné počty mužstva, ako aj veľké problémy s náborom ďalších dobrovoľníkov. Po príchode čs. jednotiek z Blízkeho východu na územie Veľkej Británie boli s 1. čs. samostatnou brigádou reorganizované v septembri 1943 na 1. čs. obrnenú ( tankovú ) brigádu : viac >>>Videoklip je prevzatý z You Tube

Československí letci a pešiaci, ktorí predtým bojovali vo Francúzsku, boli na území Británie dislokovaní na pozemkoch patriacich k panstvu 6. markíza z Cholmondeley, ktorého rodina má k čs. vojakom od leta 1940 "veľmi vrelý" vzťah. Podporuje aktivity Čs. obce legionárskej v zahraničí, stará sa o pamätník v parku, ako aj o udržanie pamiatky a povedomia o účasti čs. vojakov v boji proti hitlerovskému Nemecku a predovšetkým v bitke o Britániu. V tej dobe „Čechoslováci“ tvorili po vojakoch z členských štátov Britského spoločenstva a po Poliakoch najväčšiu národnostnú skupinu, ktorá sa zúčastnila bitky o Britániu. Počas 2. svetovej vojny slúžilo v 1. čs. obrnenej brigáde 5623 vojakov. V piatich čs. leteckých perutiach RAF na území Veľkej Británie slúžilo celkom 3563 Čechov a Slovákov : viac >>>

... ...
Čs. dobrovoľníci absolvovali v Británii moderný výcvik

Oficiálni predstavitelia, delegácie veteránov a spoločenských organizácií Česka, Slovenska a Británie položili vence k pamätníku čs. vojakov, ktorý dňa 28. septembra 1940 odhalil vtedajší minister zahraničia čs. exilovej vlády v Británii Jan Masaryk. Autorom pamätníka je sochár František Bělský (1921 - 2000), vtedajší vojak delostrelectva. Pomník bol neskôr doplnený o dve lavičky, kópie tých, na ktorých tam sedávali vojaci v roku 1940. Jednu z nich venovalo české ministerstvo zahraničných vecí pamiatke čs. vojakov a letcov u príležitosti 60. výročia v roku 2000. Druhú lavičku venovala Slovenská republika : viac >>>

Súvisiace informácie :

  • Ministr Kohout a generál Picek uctili památku vojáků čs. vojska v Británii
  • Češi působící za války ve Velké Británii se tam po 70 letech vrátili.
  • ( Administrátor použil fotografie z wikipedie
    a slovenské informácie o výročí už nenašiel )


    <<<  späť.
    Vložené 15. 7. 2010 - Aktualizované 1. 12. 2014