Norimberské procesy odsúdili okrem nemeckých vojnových zločincov aj nacizmus
10170a 10151c 10151d 10179

NORIMBERSKÉ PROCESY
( v informácii sú použité odkazy aj na externé zdroje )

Už na stretnutí v Jalte ( 1943 ) sa politickí vodcovia Británie, USA a ZSSR dohodli, že pokiaľ vyhrajú vojnu, postavia nacistických vodcov pred medzinárodný súd. Keď sa blížil víťazný koniec vojny a spojenecké vojská objavovali dôkazy o ukrutnostiach nacistického režimu, tak vypracovali Spojenci medzinárodné zákony, ktoré umožňovali zažalovať nacistických vodcov z rozpútania agresívnej vojny a zo zločinov proti ľudskosti. Medzinárodný súdny tribunál bol zvolaný do mesta Norimberg, v ktorom sa konávali veľké stranícke dni NSDAP a boli v ňom prijaté aj dva mimoriadne zvrátené nacistické zákony. Podrobnejšie informácie : sú tu >>>

10170a 10170x
Rokovanie predstaviteľov "veľkej trojky" v Jalte a Postupime
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Spojenci sa po skončení vojny v Európe dohodli, že porazené Nemecko bude potrebné predovšetkým denacifikovať. Pre verejnosť sa najvýznamnejším prejavom tohto rozhodnutia stali diferencovane vedené súdne procesy s nemeckými vojnovými zločincami, ktoré sa konali už podľa medzinárodného práva. Prvý a najznámejší z nich bol procesom z najvyššie postavenými spolupracovníkmi a pomáhačmi Adolfa Hitlera, ktorý sa konal v rokoch 1945 a 1946 v Norimbergu. Podrobnejšie informácie : sú tu >>>

10179b 10179c 10179d
Súdna sieň a väzenie v Norimbergu, stav mesta na konci vojny
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Dňa 20. novembra 1945 sa zišiel v Norimbergu Medzinárodný tribunál, aby posúdil vinu 24 vedúcich predstaviteľov nacistického Nemecka. Pred tribunál ich bolo predvedených už iba 21. Tribunál odmietol tvrdenie obhajoby, že obžalovaní nemali inú možnosť ako poslúchať príkazy Adolfa Hitlera a rozsudok vyniesol 1. októbra 1946 : 12 obvinených bolo odsúdených na trest smrti, 7 k rôzne dlhým trestom väzenia, 3 boli oslobodení a 2 neboli stíhaní : Gustav Krupp pre vysoký vek a Robert Ley spáchal pred procesom samovraždu. Martin Borman bol súdený v neprítomnosti. Herman Göring po odmietnutí jeho žiadosti o zmenu vykonania trestu smrti obesením na trest smrti zastrelením sa pred popravou otrávil ukrytou kapsulou s kyanidom. Podrobnejšie externé informácie : sú tu >>>Videoklip o Norimberskom procese je vložený na YouTube

Dňa 16. októbra 1946 bolo v norimberskom väzení zostávajúcich 10 už na smrť odsúdených vojnových zločincov popravených obesením. Tresty smrti povrazom vykonal americký seržant John Woods. Pri poprave boli prítomní zástupcovia každej zo štyroch veľmocí a ôsmi novinári. Fotografovať a filmovať im bolo zakázané. Telá popravených nacistov následne previezli do Mníchova, spálili ich v krematóriu a popol vysypali do rieky Isar. Norimberský proces odhalil svetu nacistické zverstvá a zmenil vojnu na trestný čin. Zoznam odsúdených a popravených hlavných nemeckých vojnových zločincov je tu >>>

Procesy proti ďalším vojnovým zločincom pokračovali v Norimbergu až do roku 1949. Podobný proces sa konal aj v Japonsku a do dejín vošiel ako Tokijský proces. Externá informácia je tu >>>

Súvisiace informácie :

  • V druhej svetovej vojne Spojenci porazili nacistické Nemecko  viac >>>
  • Postupimská konferencia zmenila usporiadanie Európy aj sveta  viac >>>
  • Druhá svetová vojna sa skončila až kapituláciou Japonska  viac >>>
  • Aktuálna externá informácia o odkaze Norimberského procesu pre súčasnosť je tu >>>

    ( administrátor použil foto z Wikipedie a vii YouTube )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vymenené 14.12.2010 - Aktualizované 25.11.2020