MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA O HOLOKAUSTE V TREČÍNE
Synagoga v Trenčíne Vagónovanie Židov Tábor v Osvienčimi Niekoľkí prežili... Koniec v krematóriu

FENOMÉN HOLOKAUSTU
IDEOVÉ KORENE, PRÍČINY, PRIEBEH A DÔSLEDKY

V dňoch 27. a 28. marca 2008 sa uskutočnila v Trenčíne pod záštitou podpredsedu Vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča, medzinárodná vedecká odborná konferencia pod názvom „Fenomén Holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky“ za účasti významných predstaviteľov politického a spoločenského života – podpredsedu Vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Anny Vítekovej, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, čestného predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí MUDr. Pavla Traubnera, veľvyslanca Izraela v Slovenskej republike Zeeva Bokera, predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, CSc., rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. a čestný hosť konferencie Paul A. Strassmann z USA, rodák z Trenčína. Medzi prítomnými hosťami sa konferencie zúčastnilo aj niekoľko občanov, ktorí prežili holokaust.

Účastníci konferencie Účastníci konferencie

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie v Trenčíne
( po kliknutí sa foto zväčšií )

Po slávnostnom otvorení konferencie tajomníkom Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomášom Švecom rokovanie konferencie pozdravil podpredseda Vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič. Vo svojom príhovore okrem iného konštatoval, že „je našou povinnosťou pripomínať si udalosti tienistého obdobia našej histórie, snažiť sa ich pochopiť, aby sa stali mementom pre súčasné a budúce generácie“.

Účastníci konferencie Účastníci konferencie

Účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie v Trenčíne

Po pozdravných príhovoroch rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc., predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a predsedu Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov doc. Ing. Karola Pitku, CSc. Posledne menovaný citoval rozhodnutie Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zo dňa 12. marca 2008 o udelení medaile M. R. Štefánika 3. stupňa Dr. Jile Patranovej zo štátu Izrael a Paulovi A. Strassmannovi z USA za trvalé presadzovanie a rozvíjanie pokrokových, humanitných a demokratických tradícií odkazu boja proti fašizmu v rokoch druhej svetovej vojny. Paul A. Strassmann potom medailu prevzal z rúk doc. Ing. Karola Pitku, CSc.

Medajla pre P.A.Strassmanna Výstava Múzea SNP

Medaila pre P. A. Strassmanna a výstavka Múzea SNP

Po pietnom akte prešla konferencie do svojej pracovnej fáze, v rámci ktorej odzneli zaujímavé prednášky, ktoré svojím obsahom analyzovali tienisté obdobie histórie Slovenska minulého storočia :

 • Marcela Gbúrová : „Ideologické východiská Holokaustu“,

 • Ladislav Hubenák : „Právne normy a ich praktický dosah v slovenskom štáte“

 • Ján Hlavinka : „Arizačný proces na Slovensku ako súčasť riešenia židovskej otázky“

 • Katarína Hradská : „Deportácie Židov zo Slovenska“

 • Dezider Tóth : „Židia v protifašistickom odboji“

 • Igor Baka : „K povstaniu Židov v slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1941“

 • Stanislav Mičev : „Židovská otázka na Slovensku po okupácii nacistickým Nemeckom“

 • Martin Marčok : „Knižnica zachránených pamätí“

 • Tomáš Sniegoň : „Bol holokaust genocídou ich alebo našou ?“

 • Karol Janas : „Utrpenie Rómov“

 • Pavol Mešťan : „Svetonázorové otázky antisemitizmu“

  Sprievodný program konferencie

  Pietny akt pri synagóge Pietny akt pri synagóoge Pietny akt pri synagóge

  Pietny akt pri trenčianskej synagóge

  Súčasťou medzinárodnej vedeckej odbornej konferencie v Trenčíne bol 27. marca aj nasledujúci sprievodný program :

 • Pietne stretnutie pri trenčianskej synagóge s uctením si pamiatky 1573 židovských spoluobčanov, deportovaných do koncentračných táborov, položením kvetinového venca k pamätnej tabule obetí holokaustu pred synagógou a pred pamätnou tabuľou s menami obetí holokaustu z trenčianskeho regiónu v interiéri synagógy. Na záver pietneho aktu s krátkym príhovorom vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a Paul A. Strassmann;

 • Vernisáž výstavy v Trenčianskom múzeu pod názvom „Tiene minulosti“ otvorila riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. O poslaní a významu výstavy hovoril riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave Pavol Mešťan.

 • Záver prvého dňa konferencie patril divadelnému predstaveniu „ Čas barchesu alebo jedného krásneho dňa“ v podaní Evy Hlaváčovej.

  Autor textu a foto : Jozef Čery


  <<<  späť na hlavnú stránku
  KVT TN © 06.03.2008
  Upravené: 04.04.2012

 • Prepínač na :

  PK Trenčín

  PK Trenčín
  Trenčín

  SZPB
  SZPB

  Múzeum SNP
  Múzeum SNP
  Banská Bystrica

  Múzeum holokaustu v USA
  Múzeum holo-
  kaustu v USA


  Deportované deti pred vagónom
  SHOAH
  video

  Holokaust Rómov

  Holokaust
  Rómov


  Plagát výstavy

  Video ČT  >>>