Aktuálne informácie Klubu vojenských veteránov ZV SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Na hrade Branč ani toho roku nechýbali vojaci

Zrúcanina hradu Branč leží na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč. Najstaršia písomná zmienka o hrade je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche asi 7.500 m2, vo výške 480 m n.m. Dňa 5. júla 2011 sa tu pod holým nebom zišlo niekoľko desiatok tisíc veriacich. Už tradične sa tu konali slávnostné služby Božie pri príležitosti spomienky na vierozvestov, solúnskych bratov Cyrila a Metoda, majstra Jána Husa a protestantských martýrov väznených za čias protireformácie v útrobách hradu.

obr.11200a Otvoriť aktívnu mapu okolia hradu Branč
Účastníci stretnutia na Branči - kliknutie na obr. hradu aktivuje mapu
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vďaka dobrej dlhoročnej spolupráci, ako aj osobným priateľským kontaktom Klubu vojenských veteránov Trenčín, základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1 a Úradu ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR, sa tejto slávnosti okrem desiatky profesionálnych vojakov už tretí raz zúčastnilo aj 37 členov spomenutých organizácií. K slávnostnej atmosfére a dôstojnému priebehu slávnosti veľkou mierou prispela aj Čestná stráž OS SR.

obr.11200b obr.11200c

V programe účinkoval majster slova Juraj Sarvaš, ktorý predniesol úryvok z básne Proglas. Slávnostným kazateľom bol biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol. Svoju kázeň založil na biblickom texte zo 16. kapitoly Skutkov apoštolov, kde je reč o tom, ako Pavla a Sílasa zbičovali a uväznili. Vyzval prítomných aby sa neskrývali iba za nálepku kresťanstva, ale aby svoju kresťanskú vieru aktívne dokazovali.

obr.11200d obr.11200e

Riaditeľ Úradu EPS v OS SR Jaroslav Balocký v príhovore hostí vysoko ocenil účasť na slávnosti teraz už 91 ročného člena Klubu vojenských veteránov Ľudovíta Kaliského. Ako najstaršieho účastníka ho dal za príklad pre mnohých. Na otázku, ktorú v kázni položil pán biskup: čo od toho stretnutia očakávame a čo nám ono dá ? a odpovedal: duchovnú silu. Ona je potrebná k tomu, aby sme neklesli na zem pod bremenom každodenných starosti, ale ak padáme, aby sme padli na kolena, zopli dlane a so zrakom upreným k nebesám dokázali vysloviť „Buď vôľa Tvoja.“

obr.11200f obr.11200g

Na spiatočnej ceste domov sme sa zastavili na myjavskej fare. Farár Mgr. Samuel Myšiak PhD nám ozrejmil históriu myjavského cirkevného zboru, kostola postaveného po tolerančnom patente, dostavby kostolnej veže, ale najmä so životom a dielom superintendenta Daniela Krmana, ktorý pôsobil na myjavskej fare. Povedal nám o histórii pomníka M. R. Štefánika ktorý stoji pred kostolom. Ako jediný postavený v kubistickom slohu po jeho smrti v r. 1921 pretrval veky, lebo bol „schovaný“ medzi dvoma lipami a vždy pri ňom boli živé kvety. Spoločnou fotografiou pred pomníkom sa naše putovanie skončilo. Prežili sme požehnané chvíle na ktoré budeme s úctou, láskou a vďakou spomínať.

Text : Jaroslav Balocký - foto : Miroslav Ondráš

Súvisiace informácie :

 Pripomenutie si misie Konštantína a Metoda na hrade Branč - Informácia č. 163 / 2010
 Dědictví otců - Internet. vysielanie ČT zo dňa 4.10.2009
 Boli sme na hrade Branč Informácia č. 41 / 2008


<<<  späť
Aktualizované 7. 7. 2011