obr.11216a obr.11216b obr.11216c obr.11216d obr.11216e

Japonský vpád do juhovýchodnej Ázie a Pacifiku

Japonsko sa po embargu USA na dovoz surovín rozhodlo si zabezpečiť chýbajúce suroviny, najmä ropu, novými výbojmi, ktorých cieľom bolo vytvoriť si obrovské vlastné koloniálne impérium. Na realizáciu vytýčeného cieľa chcelo dobyť americké, britské a holandské kolónie v juhovýchodnej Ázii. Naplánovalo si v krátkom čase dobyť Britské Malajsko, Filipíny, Hongkong, Guam, Borneo, Sumatru aj veľkú britskú vojenskú námornú základňu Singapur. V roku 1941 Japonci sa rozhodli vpadnúť do juhovýchodnej Ázie aj na niektoré pacifické ostrovy pri súčasnom napadnutí Tichomorského loďstva USA na jeho havajskej základni Pearl Harbor. Ich útok mal USA ochromiť na taký čas, aby Japonsko mohlo dobyť „nové územia“ a vytvoriť si obranný perimeter od pobrežia Aljašky až po Barmu (dnes Myanmar). Tento riskantný plán sa Japonsku na prelome rokov 1941-1942 podarilo do značnej miery naplniť. Rýchlosť japonského útoku a ohromujúci rozsah úderu spôsobil napadnutým mocnostiam aj ich spojencom veľký šok.

obr. mapa-216-1 obr. mapa-216m2
Koloniálne sily v j.v. Ázii a Pacifiku (1939)
a plány Japonska na zmenu stavu (1941)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Súčasne s útokom na Pearl Harbor začalo Japonsko útočné operácie aj v juhovýchodnej Ázii a západnom Pacifiku. Vyradenie časti lodí a lietadiel USA dislokovaných na základni Pearl Harbor výrazne oslabil možnosti USA klásť rozhodnejší odpor Japoncom v prvých mesiacoch ich rozsiahlej agresie. Japonci na prelome rokov 1941 - 1942 dosahovali v juhovýchodnej Ázii a v západnom Pacifiku jedno víťazstvo za druhým. 8. decembra napadli japonské lode prístavy v Šanghaji a Hongkongu. Japonci v tom istom dni nadránom prvý krát bombardovali Singapur a zaútočili aj na Filipíny. Japonská armáda prenikla z územia už ovládnutej Indočíny do Thajska a 8. decembra dobyla jeho hlavné mesto Bangkok. Japonské jednotky 8. decembra prekročili aj hranicu britskej kolónie Hongkong s Čínou. S podporou delostrelectva a letectva zatlačili britské sily až na ostrov Hong-kong. Po prvých neúspešných pokusoch prekročiť úžiny sa im v noci z 18. na 19. decembrapodarilo zriadiť predmostie. Ich postup naprieč ostrovom sily obrancov rozpolil, jedna polovica sa vzdala 24. a ta druhá 25. decembra 1941.Podobné videá sú dostupné na :  YouTube 

Súčasne s útokom na námornú základňu Pearl Harbor začali Japonci inváziu aj do Barmy a Malajska. 8. decembra 1941 sa japonské sily vylodili na východnom pobreží Malajzie a Thajska. Zo Singapuru o dva dni vyplávali britské vojnové lode Prince of Wales a Repulse so sprievodom, aby japonské sily odrazili. Ráno 10. decembra japonské letectvo oba obrnené kolosy napadlo potopilo. Cez Malajský polostrov Japonci rýchle postupovali po oboch jeho stranách na juh k ostrovu Singapur. Bolo ich menej než britských síl, no rýchlosť ich postupu a letecká nadvláda vytvorili na britské sily zdrvujúci dojem. Vzdialenosť 600 km od hranice Siamu ( dnes Thajsko ) prekonali jednotky japonskej 25. armády za 53 dní. Briti spoliehali už iba na poslednú prekážku pred Singapurom, 0,6 až 5 km širokú Johorskú úžinu medzi pevninou a ostrovom. Po nedôsledne zničenej hrádzi Japonci prešli na ostrov 9. februára 1942. Britský generál Percival sa domnieval, že čelí ďaleko väčším japonským silám a 15. februára kapituloval. Bola to najväčšia pohroma v britskej histórii.

obr. 11216x obr. 11216y
Imperiálne jednotky Británie a sily USA sa Japoncom vzdali
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Súostrovie Filipín bolo od konca 19. storočia pod mocenským vplyvom USA. Chránili ich ozbrojené sily USA s filipínskymi jednotkami pod velením generála MacArtura. Disponoval asi 200 lietadlami, ktorých väčšinu už v prvý deň vojny zničili japonské lietadlá, štartujúce z Formosy ešte na Clarkovom letisku na ostrove Luzon. 22. decembra 1941 napadla Filipíny japonská 14. armáda o sile asi 130 000 mužov. MacArtur sústredil okolo hlavného mesta Manila asi 86 000 vojakov z USA a odvedencov z Filipín. Japonci uskutočnili niekoľko vylodení, ktoré obrancovia nedokázali odraziť a 23. decembra dobyli Manilu. MacArtur vydal rozkaz ustúpiť na polostrov Bataan obojstranne džungľou porastenej hory Natib v teréne, ktorý považoval za nepriechodný. Japonci však prenikli džungľou okolo krídiel obrancov a prinútili ich koncom januára 1942 ustúpiť na záložné pozície, kde pre nedostatok zásob v ktorých v máji 1942 kapitulovali. MacArtur bol ma rozkaz prezidenta USA z Filipín evakuovaný.

Bezpečnosť celého holandského impéria vo východnej Indii závisela na obrane Francúzskej Indočíny, Filipínskych ostrovov ovládaných USA a britskej Malajzie. Po ich páde na začiatku roka 1942 zostalo holandské impérium otvorené japonskému nájazdu a rozdrobeniu. Vyradenie sčasti síl dislokovaných na základni Pearl Harbor výrazne oslabil možnosti USA klásť rozhodnejší odpor Japoncom v prvých mesiacoch ich rozsiahlej agresie. Priebeh vojny na prelome rokov 1941-1942 potvrdil nepripravenosť obrany území koloniálnych mocností v juhovýchodnej Ázii aj v priestore Pacifiku proti mimoriadne efektívne vedeným japonským útočným operáciám. Väčšinu ich koloniálnych území sa ľahko dostalo pod nadvládu Japonska ešte v závere roka 1941. Prvé väčšie porážky utrpelo japonské loďstvo v máji a júni 1942 v Koralovom mori a pri ostrove Midway.

Predchádzajúca informácia

Súvisiace externé informácie - nasleduje stránka s odkazmi na podrobnejšie informácie a vysvetlenie pojmov použitých v tomto článku : otvoriť >>>

( administrátor použil foto aj z Wikipédie )


<<<  späť na informáciu č. 216
Vložené 22. 01. 2017