obr.11216a obr.11216b obr.11216c obr.11216d obr.11216e

Vstup USA do druhej svetovej vojny

Po prvej svetovej vojne sa Japonsko, ktoré bojovalo na strane víťazov, snažilo posilniť svoj vplyv na Čínu. Rastúci vplyv armády na japonskú vládu viedol k nastoleniu výbojného militaristického režimu. Japonsko obsadilo v roku 1931 Mandžusko a mesiac po vzniku nemecko-taliansko-japonského paktu Osi, uzatvorilo v novembri 1936 s Nemeckom spojenectvo proti ZSSR. V júli 1937 Japonsko napadlo Čínu, čo viedlo vážnemu k ochladeniu vzťahov medzi USA a Japonskom. Keď japonská armáda začala koncom roka 1940 obsadzovať kolónie európskych štátov v juhovýchodnej Ázii, uvalila vláda USA na Japonsko embargo. Japonsko sa tak dostalo do veľmi vážnych ekonomických problémov. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>

obr. mapa-216-1 obr. mapa-216m2
Koloniálne sily v j.v. Ázii a Pacifiku (1939)
a plány Japonska na zmenu stavu (1941)
( po "kliknutí" sa mapa zväčší )

Pearl Harbor bol v roku 1941 najväčšou námornou a vojenskou základnou USA v Pacifiku. Japonsko, ktoré pri svojich výbojoch na Ďalekom Východe a neskôr aj v juhovýchodnej Ázii narazilo na záujmy USA dúfalo, že keď napadnú Pearl Harbor a zničia tam čo najviac sústredených lodí Pacifickej flotily, budú mať šancu konflikt vyhrať a potom aj prinútiť USA k mierovým rokovaniam podľa japonských predstav. Japonsko 7. decembra 1941 neočakávane zaútočilo na Pacifickú flotilu USA kotviacu v Pearl Harbor na Havaji a súčasne vpadlo aj na viaceré územia ovládané koloniálnymi mocnosťami a USA v juhovýchodnej Ázii aj v Pacifiku. Po útoku vyhlásilo Japonsko vojnu USA. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>Podobné videá sú dostupné na :  YouTube 

Japonsko útokom na Pacifickloďstvo v Pearl Harbor ochromilo na potrebný čas najväčšiu vojenskú silu, ktorá im mohla brániť v obsadzovaní cudzích území bohatých na strategické suroviny s cieľom vytvoriť si vlastnú koloniálnu ríšu. Vtedajšie koloniálne mocnosti neboli schopné si ubrániť svoje strategické územia v Číne, Malajzii, Indočíne, na Filipínach ani na ostrovoch v priestore západného Pacifiku. Japonsko však neprinútilo USA rokovať o odvolaní embarga voči ich cisárstvu, ani o postojoch k japonskej agresii proti Číne. Vojna USA s Japonskom premenila už viac ako dva roky prebiehajúcu 2. svetovú vojnu na globálny vojnový konflikt. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>

obr. 11216x obr. 11216y
Imperiálne jednotky Británie a USA sa Japoncom vzdali
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Pacifiké loďstvo USA bolo po japonskom útoku na základňu Pearl Harbor oslabené približne pol roka. Aj keď bol japonský útok na Pearl Harbor devastujúci, hlavnú úlohu nesplnil. Lietadlové lode so sprievodom neboli v čase útoku na základni a japonské plavidlá im museli čeliť v neskorších námorných bitkách. Útok najviac ovplyvnil v USA verejnosť - zomkol ju k obrovskému úsiliu, ktorého cieľom bolo poraziť naskorej Nemecko s Talianskom a potom aj Japonsko. Po počiatočných úspechoch muselo Japonsko odolávať postupne silnejúcemu tlaku ozbrojených síl USA v Pacifiku a neskôr aj silám Spojencov v okupovaných krajinách Ázie. Keď boli v auguste 1945 bombardované už aj japonské ostrovy a na ázijskom kontinente silami ZSSR porazená Kwantungská armáda, Japonsko bolo prinútené kapitulovať. Druhá svetová vojna v Ázii aj Pacifiku sa skončila 2. septembra 1945. Podrobnejšie informácie sú tu :  otvoriť >>>

Súvisiace externé informácie - nasleduje stránka s odkazmi na podrobnejšie informácie a vysvetlenie pojmov použitých v tomto článku : otvoriť >>>

Súvisiaca informácia : Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť

( administrátor použil foto aj z Wikipédie )


<<<  späť
Vložené 20.12.2011 - Aktualizované 8.11.2021