Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Júnové aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín
ZO SZPB Trenčín 1

Delegácia klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja / ZO SZPB Trenčín 1 pokračovala v práci na dokumentárnom filme „Odkaz mužov odplaty“ účasťou na pietnom uctení pamiatky čs. parašutistu čs. parašutistu Jozefa Bublíka v moravskom Bánove :  viac >>>

obr.12244x obr.12242b

Foto zo spomienkového stretnutia v moravskom Bánove
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Päť členov klubu sa zúčastnilo zájazdu po stopách Operácie Antropoid do Česka. Zájazd v dňoch 16.až 18. júna 2012 zorganizovali vojenskí veteráni v spolupráci s Oblastnou organizáciou SZPB a Klubom vojenských výsadkárov SR v Žiline. Základná organizácia SZPB Trenčín 1 vyslala na zájazd kameramana a redaktorku zdokumentovať účasť delegácie na podujatiach k 70. výročiu Operácie Antropoid :  viac >>>

obr. 12243l

Pieta za padlých a umučených pred chrámom sv. Cyrila a Metoda

Cieľom aktivít zameraných na zdokumentovanie podujatí spojených so 70. výročím Operácie Antropoid bola skutočnosť, že veliteľom skupiny čs. parašutistov s označením Antropoid bol slovenský vlastenec plk.v.v. Jozef Gabčík, rodák z obce Poluvsie pri Žiline. Skupina vyslaná z Veľkej Británie na územie nacistami okupovaného Česka s úlohou zlikvidovať Heydricha - jedného z najvyšších pohlavárov Nemecka, svoju úlohu splnila :  viac >>>Video je umiestnené na : vii.sk

Náš dokumentárny film Odkaz mužov odplaty prezentuje nie len niektoré podujatia k 70. výročiu Operácie Antropoid, ktoré sa v máji a júni uskutočnili v Česku aj na Slovensku, ale má aj pripomenúť súčasníkom skutočnosť, že naša sloboda bola vykúpená krvou...

obr. 12243g

Hrob lidických mužov je neďaleko miesta ich vraždy

Základná organizácie SZPB Trenčín 1 organizuje pre svojich členov tradičné stretnutia jubilantov. Výbor ZO považuje tieto slávnostné stretnutia za jeden z významných kontaktov s členskou základňou klubu a ZO. Prvé tohtoročné stretnutie jubilantov sa konalo 21. júna 2012 v jedálni Gastrocentra predovšetkým vďaka podpore funkcionárov trenčianskych organizácií strany SMER :  viac >>>

obr.12244y obr.12244z

Foto zo stretnutia s jubilantmi a z členskej schôdze klubu
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

S ohľadom na termín konania XV. zjazdu SZPB sa v roku 2012 prvá členská schôdza Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja / základnej organizácie SZPB Trenčín 1 – konala 29. júna 2012. Úlohou chôdze bolo, okrem vyhodnotenia činnosti za prvý polrok 2012, zoznámiť členskú základňu so závermi zjazdu a ich rozpracovaním na vlastné podmienky :  viac >>>

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 6. 9. 2012