Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TNPäť zastavení zájazdu po stopách operácie Antropoid


( informácia bude ešte aktualizovaná )

V mesiacoch máj a jún si v mnohých českých mestách pripomenuli 70. výročie atentátu na Reinharda Heidricha a hrdinskej smrti siedmych čs. parašutistov v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoda v Prahe. Vysoký pohlavár nacistického Nemecka, generál polície a SS Reinhard Heydrich bol vymenovaný 27. septembra 1941 zastupujúceho ríšskeho protektora pre Protektorát Čechy a Morava - t.j. oklieštené územie tzv. druhej ČSR po vzniku Slovenského štátu 15. marca 1939.

Z iniciatívy Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja ( v 2. svetovej vojne ) a prostriedkov ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín-1 vznikol dokumentárny film Odkaz mužov odplaty. Úvodné video k nasledujúcej reportáži je tu :  otvoriť >>>

Atentát na Heydricha uskutočnili v spolupráci s domácim odbojom dvaja čs. parašutisti vyslaní z Veľkej Británie, nadrotmajster Jozef Gabčík a Josef Kubiš z výsadku Antropoid. Na atentát reagovali nacisti represáliami, symbolom ktorých sa stali v Česku obce Lidice a Ležáky. V tomto roku (2012) uplynulo 100 rokov od narodenia a 70. rokov od uskutočnenia Operácie Antropoid a hrdinskej smrti Jozefa Gabčíka. Základná organizácia SZPB Trenčín-1 vyrobila o priebehu 70. výročia atentátu na Heydricha v Prahe nasledujúce reportáže :  otvoriť >>>

obr. 12243a

Prehliadka areálu nacistami vypálenej osady Ležáky

Zastavenie prvé : Ležáky

V prvý deň sa cestou do Prahy účastníci zájazdu zastavili v národnej kultúrnej pamiatke Ležáky. Bývalá osada bola 24. júna 1942 vypálená a zrovnaná so zemou. Dospelých eskortovali do Pardubíc, kde ich v Zámočku zastrelili. Časť detí odvliekli do Nemecka na prevýchovu a zvyšok do plynových komôr v koncentračných táboroch. Tragédia osady Ležáky bezprostredne súvisí s činnosťou čs. parašutistickej skupiny SILVER A, ktorá mala v lome krátko schovanú svoju vysielačku : viac  >>>

Videoreportáž z návštevy obce Lidice a Ležáky

Dokumentárny film vznikol z iniciatívy a prostriedkov ZO SZPB Trenčín 1 / Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja ( v 2. svetovej vojne ) pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín.Video je umiestnené na : vii.sk

Zastavenie druhé : Lidice

Druhým zastavením účastníkov zájazdu Pamätník Lidice neďaleko Prahy. Areál sa nachádza na miestach pôvodných Lidíc, ktoré boli zničené v júni 1942 počas nacistického besnenia. Gestapo pátralo po pôvodcoch atentátu na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. A hoci obec nemala so skutkom nič spoločné, gestapáci na miestnom obyvateľstve spáchali brutálny akt pomsty. Ráno 10. júna boli Lidice obkľúčené. Spolu 173 mužov nad 15 rokov zhromaždili v záhrade Horákovho gazdovstva : viac  >>>

obr. 12243b

Pri hrobe nacistami povraždených lidických mužov

Ženy aj s deťmi odviezli do Kladna, kde matky oddelili od ich detí. Spolu 203 lidických žien Nemci odviezli do koncentračného tábora Ravensbrück. Po vojne v roku 1945 sa vrátilo 143. Zo spomínaných detí 82, ktoré neurčili na prevýchovu v rodinách SS v Ríši, odviezli do Lodže a vzápätí udusili plynom v Chełmne. Všetky domy vrátane kostola nacisti 10. júna 1942 vypálili a vzápätí zrovnali so zemou. Sutiny odviezli a zvyšok zakryli zeminou. Na území bývalých Lidíc nemal zostať jediný dôkaz, že kedysi v tých miestach existovali.

obr. 12243i

Prehliadka areálu bývalej mučiarne v sídle pražského gestapa

Zastavenie tretie : "pečkárna"

Druhý deň zájazdu bol venovaný prehliadke Prahy, ktorá sa začala v budove, ktorú v dobe "protektorátu" zabralo pražské gestapo. Dnes je budova na ulici Politických väzňov sídlom ministerstva priemyslu a obchodu - v časti priestorov v suteréne bol zriadený Pamätník českého odboja. Prehliadku s podrobným výkladom sme absolvovali v priestorch bývalých mučiarní gestapa, ktoré sú udržiavané v takmer autentickej podobe :  viac  >>>

obr. 12243l

Pieta za padlých a umučených pred chrámom sv. Cyrila a Metoda

Zastavenie štvrté : chrám sv. Cyrila a Metoda

Po atentáte na Heydricha našli J. Gabčík a J. Kubiš svoj posledný úkryt v pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe. V krypte chrámu sa pred okupantmi ukrývalo celkom sedem čs. parašutistov. Po prezradení ich úkrytu všetci parašuti zahynuli 18. júna 1942 v boji proti presile okupantov, alebo vlastnou rukou. Personál chrámu bol popravený aj s rodinami. Každoročne sa koná vždy 18. júna pred chrámom aj v chráme pietne stretnutie : viac  >>>

obr. 12243m

Stretnutie pri pamätníku padlých čs. výsadkárov

Zastavenie piate : pamätník výsadkárov

V parčíku pred ČVUT v Prahe, neďaleko budov GŠ AČR v Dejviciach, stojí pamätník venovaný pamiatke všetkých čs. výsadkárov a parašutistov, ktorí padli v boji proti nacistom v dobe druhej svetovej vojny. Každoročne sa tam vždy 18. júna, po pietnom akte v Resslovej ulici, stretávajú bývalí aj súčasní výsadkári s priateľmi a rodinnými príslušníkmi z Česka, Slovenska aj zo zahraničia, aby si pripomenuli ich hrdinstvo na frontoch druhej svetovej vojny, ako aj v SNP : viac  >>>

V susednej Českej republike bola výročiam súvisiacim s atentátom na Heydricha venovaná veľká pozornosť. Slovenské média (ne)reagovali iba sporadicky - asi jediné podujatie k výročiu sa uskutočnilo iba v Žiline. ZO SZPB Trenčín 1 / Klub vojenskej histórie - protifašistického odboja ( v druhej svetovej vojne ) pri Posádkovom klube Trenčín sa preto podujal zdokumentovať niektoré podujatia aj v ČR - reportáže z nich sú tu :

 •  XVIII. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka


 •  Akcie k 70. výročiu Operácie Antropoid


 •  Uctenie pamiatky parašutistov v Bánove
 • Záver reportáže

  Z množstva filmového materiálu vznikol dokumentárny film "Odkaz mužov Odplaty" v trvaní 30 minút - niektoré časti z filmu boli použité v uvedených aj v tejto reportáži. Cieľom našej aktivity bolo pripomenúť osobnosť Jozefa Gabčíka, ktorý sa nezmieril s vývojom po rozbití Česko-slovenskej republiky. Opustil svoje rodisko, stal sa dobrovoľníkom čs. zahraničného vojska vo Francúzsku (1939) a vyznamenal sa v bojoch proti nacistickému Nemecku (1940). Po evakuácii do Británie sa dobrovoľne prihlásil na plnenie nebezpečných úloh. Osobne a to za cenu obetovania svojho mladého života prispel k tomu, aby nacistické Nemecko bolo porazené a aby po vojne malo dnešné Slovensko také hranice, ako v roku 1937. Konštatuje to aj záver z filmu Odkaz mužov odplaty, ktorý je aj záverom tejto reportáže : video  >>>

  Súvisiace informácie :

 • 27. mája 1942 bol vykonaný atentát na kata Heydricha : video  >>>

 • 10. júna 1942 nemeckí okupanti "vyhladili" obec Lidice : video  >>>

 • Aktivity a informácie k 70. výročiu Operácie Antropoid : viac  >>>

  ( spracované administrátorom )


  <<<  späť
  Vložené 6.7.2012 - aktualizované 20.8.2012