Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
Rastislav Cyril a Metod hlaholica Kopčany kostol Ducové hradisko


Na hrade Branč oslávili sviatok vierozvestcov
a pripomenuli si evanjelických martýrov

Pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda sa 5. júla uskutočnili na hrade Branč tradičné slávnostné služby Božie so spomienkou na vierozvestcov, na martýrov evanjelickej cirkvi, ktorí v útrobách hradu boli v roku 1675 väznení za vieru v časoch protireformácie a na pamiatku Majstra Jana Husa. Podujatie pripravil Myjavský seniorát s cirkevným zborom v Sobotišti. V tomto roku kázal biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej a.v. v Česku Jan Waclawek. Liturgovali generálny biskup Miloš Klátik, biskup Milan Krivda, seniorka Považského seniorátu Eva Juríková, a Juraj Šefčík, senior Myjavského seniorátu.

obr. 12245a

Vystúpenie detského súboru Prvosienka

Aj v tomto roku spolupráca Klubu vojenských veteránov v Trenčíne, Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja – ZO SZPB Trenčín 1 a Úradu ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR vyústila do zorganizovania zájazdu na slávnosti na hrade Branč, ktorých sa zúčastnili členovia oboch klubov a ďalší záujemcovia. Krátko na to ako vystúpili na hrad a každý si našiel miesto na usadenie, sa privítaním a predspevom začali slávnostné služby Božie. K slávnostnej atmosfére dôstojne prispela aj Čestná stráž Ozbrojených síl SR ceremóniou počas kladenia venca na pamätník väzneným martýrom a po celý čas osláv držiac čestnú stráž pred tribúnou.

obr.12245b obr.12245c

Príhovor biskupa J. Waclaweka a vystúpenie trenčianskeho súboru ZVON
( po kliknutí sa obr. zväčší )

Na úvod herec Juraj Sarvaš predniesol prvú slovenskú báseň Preslov – báseň Konštantína Filozofa, veršovaný predhovor k staroslovenskému prekladu Biblie. Ide o vôbec prvú literárnu pamiatku v staroslovenčine. V bohatom programe slávnostných bohoslužieb potom vystúpil Detský spevokol Prvosienky z Častkova a vystúpením kultúrny program obohatil aj Zborový spevokol Zvon z Trenčína pod taktovkou Anny Zajacovej. Do kultúrneho programu tiež prispel hosť Myjavského senoriátu zo zahraničia – päťdesiatčlenný spevácky zbor Kovačica II zo Srbska dirigované Annou Petrákovou a zahralo a zaspievalo ich trio z mládežníckeho kvarteta vedené Annou Zlochovou. Tradične tiež vystúpil sólista Opery Slovenského národného divadla z Bratislavy Ivan Ožvát a zaspieval duchovnú a napokon aj vlasteneckú pieseň prejaviac tak, ako sa sám povedal, lásku k milovanému Slovensku a hornatému kraju pod Brančom, kde sú jeho rodné korene. Potom dostal slovo Miroslav Táborský, generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorý svojim príhovorom tohtoročné slávnostné služby Božie na Branči zakončil.

obr. 12245d

Účastníci podujatia z trenčianskych klubov

Napriek tomu, že slnko po celý čas výdatne hrialo, účastníci slávnosti vydržali. Obdiv patril najstaršiemu účastníkovi zájazdu – deväťdesiatdvaročnému vojnovému veteránovi Ľudovítovi Kaliskému, ktorý statočne odolával páľave. Na koniec sa účastníci zájazdu spoločne s čestnou strážou odfotili pri pamätníku martýrov evanjelickej cirkvi, osviežili občerstvením podávaným organizátormi, zašli na spoločný obed. Potom už nastúpili do autobusu a vracali sa domov. Blížiac sa k Trenčínu sa riaditeľ Úradu EPS pri OS SR Jaroslav Balocký všetkým poďakoval za spoločné príjemne strávené chvíle a zaželal, aby duchovná sila, ktorú nazbierali na Branči, im dodávala sily v budúcich dňoch. Vyjadril presvedčenie, že o rok sa opäť stretnú.

Text a foto: Oľga Kajabová

Súvisiace informácie :

 • Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Branč
 • Pripomenuli si odkaz Konštantína a Metoda na hrade Branč

  Bratia Konštantín a Metod :

  Na žiadosť kniežaťa Rastislava poslal byzantský cisár Michal III. na Veľkú Moravu solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Pred odchodom na naše územie zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Po príchode na Veľkú Moravu (863) rozvinuli mnohostrannú vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť. Ich misia na území Veľkej Moravy im vyniesla titul slovanských vierozvestcov. Našim predkom priniesli nielen zrozumiteľnú vieru, ale aj písmo, na ktorom vyrástla naša kultúra. Štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda si 5. júla na Slovensku pripomíname ich pamiatku a význam : video  >>>  Pohľad na hrad Branč z lietadla
  Reportáž je umiestnené na : YouTube

  Branč bol pohraničný hrad, strážiaci po vzniku Uhorska cesty cez Malé Karpaty na Moravu :  viac  >>>

  ( spracované administrátorom )


  <<<  späť
  Vložené 29.8.2012