Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Slováci v misii OSN UNFICYP na Cypre a v operácii NATO ISAF v Afganistane

Dňa 19. septembra 2012 sa uskutočnila v Posádkovom klube (PK) Trenčín vernisáž výstavy "Slováci v misii OSN UNFICYP na Cypre a v operácii NATO ISAF v Afganistane". Výstava bola usporiadaná pri príležitosti dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) a 10. výročia vzniku Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne. Výstava predstavuje našich vojakov , vojenskú políciu a vojenských duchovných – príslušníkov misií OSN v ich činnosti na Cypre a kontingentov NATO v Afganistane. Je dokumentovaná fotografiami, publicistikou, poštovými dokladmi odosielaných z Cypru a Afganistanu, ako aj ukážkami vyznamenaní, medailí a odznakov z týchto misií :Video je umiestnené na : vii.sk

Výstavu otvoril vedúci Posádkového klubu Trenčín Stanislav Martinák. S obsahom výstavy oboznámil účastníkov vernisáže kurátor výstavy npráp. v.v. Jozef Korený. Vernisáže výstavy sa zúčastnili Veliteľ pozemných síl OS SR brigádny generál Ing. Ondřej Novosad a Náčelník štábu síl výcviku a podpory OS SR plukovník gšt. Ing. Martin Stoklasa, účastníci misií a členovia klubov pôsobiacich v PK Trenčín. Návštevníci vernisáže si mohli odoslať lístky poľnej pošty opatrené kašetom a opečiatkované dennou pečiatkou pošty Trenčín 1 priamo v Posádkovom klube :

obr. 12250a

A takto vznikala reportáž z vernisáže výstavy
( po "kliknutí" sa foto zväčší...)

Realizátorom výstavy je Klub filatelistov v spolupráci Posádkovým klubom Trenčín, Klubom vojenských veteránov Trenčín, Multifunkčnou zásobovacou základňou Nemšová a 5. kartoreprodukčnou základňou Nemšová. Výstava bude otvorená od 08.00 do 18.00 h denne do 26. októbra 2012. Pre účastníkov vernisáže boli počas vernisáže k dispozícii celkom tri typy lístkov poľnej pošty s prítlačou na téma výstavy a výročia. Pošta Trenčín 1 zriadila v priestore výstavy dočasnú poštovú priehradku, ktorá zabezpečila okrem pečiatkovania lístkov poľnej pošty aj podaj listových zásielok.

Súvisiaca informácia :

  • Slovenské modré barety v službách mieru
  • Výstava v Poštovom múzeu Slovenskej pošty
  • Tzv. "Modré prilby" majú svoj vlastný deň


    <<<  späť
    Vložené 23.9.2012 - Aktualizované 26.9.2012