Čs. legionári v Rusku si v roku 1918 museli cestu domov tvrdo vybojovať
Prísaha družiníkov v Kyjeve Presun čs. legionárov na front Čs. legionári pred bojom s Nemcami Odovzdávanie zbraní boľševikom Pancierový vlak čs. legionárov

Ruský pohľad na Občiansku vojnu a na československé légie sa mení
( Informácia je úvodom k článku Dr. F. Vrábela )

Zapojenie sa Československého armádneho zboru ( čs. légií ) v Rusku do udalostí súvisiacich s ruskou občianskou vojnou sú doposiaľ popisované iba z využitím informácií dostupných v českých a slovenských archívov. Zásluhou ruských historikov sa už čoraz viac sprístupňujú a analyzujú aj materiály doposiaľ "zabudnuté" v ruských archívoch. Zmenené podmienky umožňujú vykonávať nie len nové analýzy predmetných udalostí, ale na základe doposiaľ neznámych informácií spracovať aj nové čiastkové, alebo monografické štúdie na uvedenú problematiku :

Obr.0815_2i Obr.0815_2k

Za umožnenie presunu do Francúzska boľševici čs. vojsko najskôr odzbrojili.
Potom im prepravy znemožnili. Na provokácie reagovalo čs. vojsko vzburou.

Doposiaľ publikované informácie na predmetnú tému boli vypracované sovietskymi, českými aj slovenskými historikmi výlučne iba z pohľadu triednej marxisticko-leninskej ideológie a potrieb monopolu komunistickej strany. Pod ich vplyvom historici vykladali dejiny občianskej vojny iba jednostranne a neobjektívne; veľmi často pritom mnohé udalosti buď zatajili a sfalšovali, alebo dokonca o nich vedome klamali. Takým spôsobom pristupovali napríklad aj k príčine zrážky čs. légií s boľševikmi, ktoré interpretovali výhradne iba ako snahu českej buržoázie vystúpiť proti proletárskej revolúcii v Rusku :  1. časť informácie Dr. Vrábela >>> Admirál Kolčak a čs. armádny zbor v roku 1919
( videoklip je prevzatý z You Tube )

Po prevratných spoločensko-politických zmenách v Rusku v rokoch 1990 - 1991 sa postupne aj u nich začal objavovať hlad po nových, ideologickými nánosmi nezaťažených informáciách o vlastnej minulosti. No v Rusku mali tiež k dispozícii len veľmi málo objektívne podaných faktov a naopak, práce ruských a najmä sovietskych autorov boli plné mýtov, poloprávd a neraz aj úmyselných klamstiev. Aj keď sa v posledných rokoch začali ruskí, českí a niektorí slovenskí historici týmito otázkami zaoberať intenzívnejšie, čaká v predmetnej oblasti dejín príslušných špecialistov, vrátane slovenských, ešte veľa práce :  2. časť informácie Dr. Vrábela >>> 

( administrátor použil foto zo stránok Wikipédie a video z YouTube )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 16. 11. 2013