Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Spomienka na obete fašistickej okupácie v Křekove

V roku 2013 si pripomenuli už 71. výročie atentátu na Reinharda Heydricha a po jeho smrti nasledujúcej hedrichiády o.i. aj obyvatelia moravskej obce Křekov v Zlínskom okrese. Dňa 27. októbra si pietnym aktom uctili obete nacistickej okupácie, rodákov z obce, príbuzných čs. parašutistu Josefa Valčíka. Podujatia sa na pozvanie organizátorov zúčastnila delegácia zložená z členov ZO SZPB Trenčín 1 - Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja a oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR Trenčín :

foto č.13280a

Pietnemu stretnutiu v Křekove predchádzala omša pri kaplnke

Pietny akt kladenia vencov sa konal pri malom pomníku vedľa obecného úradu. Ako sa uvádza na jeho pamätnej tabuli, všetkým obyvateľom má pripomínať manželov Josefa a Máriu Kolaříkových, ktorí v čase nacistickej okupácie Česka zahynuli 24. októbra 1942 v koncentračnom tábore Mauthausen. Prítomným sa prihovorila zástupkyňa starostu Martina Burdová, pripomenula obyvateľom tragédie z obdobia druhej svetovej vojny a zdôraznila, že na jej obete sa v Křekove nikdy nezabudne. Súčasťou spomienky bola aj svätá omša. Účastníci pietneho aktu tiež mali možnosť pozrieť si v priestoroch obecného úradu inštalovanú výstavu pod názvom Pamätník českého a slovenského odboja 1939 - 1945 :

foto č.13280b

Pietny akt sa uskutočnil pri pamätníku pred obecným úradom

„Táto putovná výstava je projektom pohraničnej spolupráce mikroregiónu Biele Karpaty a jej vyhotovenie bolo spolufinancované Európskou úniou. Vytvorili ju slovenskí a českí historici v spolupráci so Železničným múzeom v Starej Turej, pretože železnica bola s odbojom neoddeliteľne prepojená. Hlavným realizátorom výstavy je mesto Slavičín,“ povedal nám predseda Klubu vojenskej histórie. Nezabudol tiež vyzdvihnúť potrebu aj takýmto spôsobom si pripomínať ľudí a udalosti, ktoré prispeli k oslobodeniu našich krajín od fašistickej nadvlády, aby nezapadli do zabudnutia a ostali v myšlienkach ľudí stále živé.

obr.132820c obr.13280d

Delegácia KVH-PFO a KVV SR z Trenčína si uctila obete nacizmu
( po kliknutí sa foto zväčší )

Obyvatelia Křekova si s veľkým záujmom pozerali fotografie. Objavovali ľudí, ktorých v minulosti poznali no väčšinou už neboli medzi živými. Pre Trenčanov bolo nemenej zaujímavé, že na výstavných paneloch objavili mená mnohých občanov svojho mesta a obcí okolo Trenčína, zapojených do spoločných ilegálnych akcií čs. odboja. Spolupráca odbojových skupín domáceho odboja na Morave a Slovensku sa začala už krátko po rozbití ČSR v druhej polovici marca 1939.

obr.132820e obr.13280f

Výstavu o čs. odboji na Morave a Slovensku uvidia aj Trenčania
( po kliknutí sa foto zväčší )

Po prehliadke výstavy a rozsiahlej priateľskej konverzácii sa účastníci pietneho aktu v Křekove lúčili s presvedčením, že spolupráca s obcami v pohraničí z moravskej i slovenskej strany môže byť skvelým obohatením v priateľských vzťahoch a tiež na poli bádania a mapovania odboja z obdobia druhej svetovej vojny.

Text a foto: Oľga Kajabová

Súvisiace informácie :

  • Pripomeňme si základné informácie o operácii Antropoid
  • Na mieste atentátu na Heydricha je pamätník Operácie Antropoid
  • Odkaz mužov odplaty, dokument o 70. výročí Operácie Antropoid
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 21.1.2014