Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Hodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

Dva kluby slovenských turistov - OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín s Oblastnou organizáciou SZPB Trenčín a ZO SZPB Trenčín - 1 pripravili na sobotu 11. apríla 201540. ročník turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. Pochod je tradičnou súčasťou osláv výročí oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolitých obcí. Tradíciu turistického pochodu založili mládežníci - vojaci trenčianskej letky s podporou jej veliteľa ( priameho účastníka protifašistického odboja ) v roku 1973. Turistický pochod sa začínal pri pamätníku obetí zavraždených nacistami v lesoparku na trenčianskej Brezine a končil sa pietnym stretnutím pri Pamätníku Slovenského národného povstania a pri pomníku na cintoríne partizánov na Jankovom vŕšku : viac >>>

obr. 15316a obr. 15316b
Prezentácia prvých účastníkov pochodu pri budove "Sokolovne" v Trenčíne ráno
( po kliknutí sa foto zväčšia )

V roku 70. výročia oslobodenia mesta sa oslavy konal na trenčianskej Brezine až 14. apríla 2015. Turistický pochod "Vojenská 50-ka" sa však konal tradične už 11. apríla, v prvú sobotu po 70. výročí oslobodenia Trenčína. Mesto na východnom brehu rieky Váh bolo oslobodené ráno 10. apríla 1945 jednotkami Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády. Ustupujúce nemecké jednotky pred ich vstupom do mesta zničili cestný aj železničný most cez Váh a západný breh rieky mohli na postupujúce jednotky oslobodiť až po vybudovaní pontónového mosta : viac je tu >>>

obr. 15316c obr. 15316d
Kontrola pre "50-károv" a prezentácia účastníkov pochodu na 25 km v Krásnej Vsi
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Na prehliadku pamätihodností obce Uhrovec a jej okolia, vrátane Pamätníka Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku, bolo možné sa vopred pripraviť napr. aj pomocou virtuálnej prehliadky na webovej stránke obce Uhrovec. Účastníkom pochodu bol sprístupnený aj Uhrovecký hrad a jeho kastelán zoznámil záujemcov s históriou hradu, ako aj s plánom a postupom jeho rekonštrukcie : otvoriť >>>

obr. 15316e obr. 15316f
Tri kratšie trate pochodu na trasách "C" so štartom v Karolíntale prilákali mnohých
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Začiatok trasy "A" na 50 km bol v Trenčíne, trasa "B" na 25 km sa začínala v Krásnej Vsi a od Karolintalu (pri Uhrovskom Podhradí) si bolo možné vybrať 3 kratšie trate trasy "C" a to na 17, 15 a 10 km. Všetci registrovaní účastníci pochodu po jeho skončení a príchode do cieľa na Jankovom vršku dostali pamätný list s odznakom. Podrobný popis všetkých tratí pochodu bol vydávaný všetkým účastníkom pochodu pri ich registrácii. Trate pochodu boli postavené výhradne po turistických značkách : viac je tu >>>

obr. 15316i obr. 15316j
Spoločný cieľ s kontrolou príchodu bol pri múzeu pod pamätníkom na Jankovom vršku
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Krásne počasie vylákalo dňa 11. apríla 2015 rekordných 293 účastníkov pochodu. Na 50 km trase pochodovalo 102 vojakov, 4 vojačky, 48 mužov, 9 žien a 1 dieťa. Najmladší bol 12 ročný Mário a najstarší 73 ročný Jozef. Na 25 km trase bolo 7 vojakov, 3 vojačky, 21 mužov, 10 žien a 4 deti. Z nich najmladší bol 8 ročný Dominik a najstarším bol 80 ročný František. Na tri krátke trasy (C) sa vybralo 34 mužov, 44 žien a 6 detí. Najmladšia bola 7 ročná Aďka a najstaršia 89 ročná pani Marta. Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme k úspešnému príchodu do cieľa. Viac fotografií z pochodu na stiahnutie : je tu >>>

obr. 15316k obr. 15316l
Do "Múzea PBJŽ" mali účastníci pochodu aj návštevníci Jankovho vŕšku voľný vstup
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Spoločný cieľ s kontrolou príchodu účastníkov pochodu bol pred novým "Múzeom partizánskej brigády Jana Žižku" neďaleko od pamätníka Slovenského národného povstania na Jankovom vršku. Tam sa vydávali aj pamätné listy a odznaky pochodu, ako čaj pre registrovaných účastníkov. Do začiatku pietneho stretnutia o 16,30 h pri Mohyle bolo možné si prehliadnuť nové múzeum PBJŽ, v ktorom bol pripravený aj bufet a ukážka zbraní zo zbierky Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk". Prezentácia Múzea PBJŽ : je tu >>>

obr. 15316m obr. 15316n
Do Múzea PBJŽ mali účastníci pochodu aj návštevníci Jankovho vŕšku voľný vstup
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po skončení pietneho stretnutia a položení kvetov k pomníku na cintoríne partizánov pri Pamätníku SNP si mohli záujemci prehliadnuť aj priestory pod ním. V jeho spodnej časti sú uložené urny s popolom padlých a umučených príslušníkov PBJŽ a ich fotografie. Od 16,30 h do 18,00 h boli k pamätníku postupne pristavené tri autobusy, ktoré odviezli registrovaných účastníkov pochodu do Trenčína.

obr. 15316o obr. 15316p
Po pietnom akte boli otvorené aj priestory pod pamätníkom SNP na Jankovom vŕšku
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Hovorkyňa Klubu vojenskej histórie "Protifašistický odboj" pripravuje reportáž z priebehu 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka" a článok o vzniku pochodu aj tradície, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou osláv oslobodenia mesta Trenčín.

Súvisiace informácie :

  • Spomienkové stretnutie k 69. výročiu oslobodenia mesta Trenčín
  • Pri pamätníku povraždených kladieme vence, lebo nezabúdame... + video
  • Vyhodnotenie 38. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-tka" + video
  • Zmena trasy turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka" videoreportáž

    ( administrátor )


    Vložené 19. 4. 2015