Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia

Oslobodzovacie jednotky Červenej armády vstúpili do východnej časti mesta Trenčín dňa 10. apríla 1945 v skorých ranných hodinách. Po nich vstúpili do mesta aj jednotky Rumunskej kráľovskej armády. Nemeckí okupanti pred príchodom oslobodzovacích armád povraždili väznené osoby, podozrivé z účasti v odboji a pred ústupom na západný breh rieky Váh zničili cestný aj železničný most. Západné časti mesta Trenčín a obce za Váhom boli oslobodené po výstavbe nového mosta : viac >>>

obr. 14295b obr. 14295c
Zničený železničný most a príchod rumunských jednotiek do Trenčína
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta Trenčín a jeho okolia sa začali dopoludnia dňa 14. apríla 2015 prijatím účastníkov odboja v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja z okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou. Mesto Trenčín oslávilo výročie oslobodenia pietnym stretnutím pri Pamätníku umučených v lesoparku Brezina, ktorých povraždili okupanti pred príchodom oslobodzovacích armád. Po stretnutí na Brezine prijal primátor mesta Trenčín účastníkov odboja v sobášnej sieni, kde im zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR odovzdal pamätné medaile za ich účasť v boji proti nacistickému Nemecku a slovenským kolaborantom.

Minister obrany SR udelil účastníkom odboja pamätné medaily

V utorok 14. apríla v dopoludňajších hodinách sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne zišlo pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny viac ako tridsať účastníkov bojov za slobodu z Trenčianskeho a Bánovského okresu, ktorí si od zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Juraja Krištofoviča prevzali ministrom obrany SR udelenú Pamätnú medailu k 70. výročiu SNP a ukončeniu 2. svetovej vojny.

obr. 15317a obr. 15317b
Odovzdávanie pamätných medailí účastníkom odboja na Úrade TSK
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Predseda TSK Jaroslav Baška odovzdal oceneným odbojárom ďakovné listy a sklenené čaše s nápisom „Ďakujeme“. Slová vďaky gravírovali žiaci Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach. Podujatie organizoval Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja s Ministerstvom obrany SR - oddelením starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín : viac >>>

Nezabúdajme na históriu písanú krvou obetí fašizmu

Spomienkovým aktom kladenia vencov pri Pamätníku umučených na Brezine si v utorok 14. apríla obyvatelia Trenčína pripomenuli 70. výročie oslobodenia mesta v 2. svetovej vojne. Popri poslancoch NR SR, delegáciách miestnej a krajskej samosprávy sa aktu zúčastnili aj zástupcovia veľvyslanectiev Bieloruska a Ruskej federácie, delegácia Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR, priami účastníci odboja s funkcionármi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, delegácia Klubu vojenských veteránov, Jednoty dôchodcov na Slovensku, občianska verejnosť a nechýbali ani najmladší žiaci zo Základnej školy na Hodžovej ulici.

obr. 15317c
Delegácia trenčianskych organizácií SZPB

Odhalená skutočná tvár nacistických okupantov

Po položení vencov k pamätníku sa účastníkom prihovoril trenčiansky primátor Richard Rybníček. Spomenul posledné mesiace vojny, keď Nemci už ustupovali a ešte na záver sa vyzúrili na civilných obyvateľoch Trenčína a okolia. Ich výsledkom boli obete nájdené v masových hroboch v Dušovej doline. Venovaný im je pamätník, na ktorý účastníci spomienky práve položili vence. Na primátorove vystúpenie nadviazal účastník protifašistického boja Pavol Liška, ktorý okrem iného povedal: „Druhá svetová vojna sa vyznačovala nielen ohromnými strategickými operáciami, ale aj veľmi krutým a rozsiahlym terorom, namierenými proti revolučným pokrokovým a demokratickým silám, ale aj proti bezbrannému civilnému obyvateľstvu.“ Pripomenul tiež oslobodzovanie Trenčína a radosť väčšiny obyvateľov Trenčína, ktorí vítali vojská 2. ukrajinského frontu a rumunských jednotiek.

obr. 15317d
Účastníci spomienkového stretnutia na Brezine

V oslobodzujúcich bojoch v Trenčíne a okolí padlo 1380 Rumunov, 1255 sovietskych vojakov a tiež zahynulo 171 civilistov. Po skončení vojny našli na Brezine sedem hromadných hrobov, kde bolo zahrabaných 69 obetí fašistického mučenia. Z nich bolo 61 mužov a 3 ženy. Zabili ich ranou do tyla, dvoch mužov uškrtili a dvom mužom a jednej žene rozbili lebky. Identifikovať sa podarilo iba 43 obetí. Väčšina povraždených a utýraných obetí je pochovaná na cintoríne v lesoparku Brezina : viac >>>

Účastníci protifašistického boja si prevzali pamätné medaily

Po pietnom akte na Brezine sa v sobášnej sieni mestského úradu už tradične stretol s priamymi účastníkmi protifašistického boja primátor Richard Rybníček. Pri tejto príležitosti odovzdal zástupca Veľvyslanectva Ruskej federácie Evgenij Karpuchov pamätnú medailu pri príležitosti 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny vojnovým veteránom a účastníkom protifašistického boja Antonovi Kotlebovi, Michalovi Lajčákovi, Pavlovi Liškovi, Štefanovi Šteflovičovi, Alfonzovi Bučkovi, Pavlovi Múčkovi, Margite Adameovej, Márii Mištinovej, Júliusovi Kusému, Viere Šagátovej, Helene Kšiňanovej a Zuzane Adamé.

obr. 15317e obr. 15317f
Odovzdávanie pamätných medailí účastníkom odboja na Mestskom úrade
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Neoddeliteľnou súčasťou osláv výročí oslobodenia mesta Trenčín a obcí v jeho regióne sa stal turistický pochod "Vojenská päťdesiatka". Začínal sa pri Pamätníku umučených na Brezine a končil pri Pamätníku SNP na Jankovom Vŕšku nad obcou Uhrovec. Jubilejný 40. ročník pochodu sa uskutočnil pri príležitosti 70. výročia oslobodenia dňa 11. apríla 2015 - t.j. v prvú sobotu po dni 70. výročia oslobodenia mesta Trenčín. Pochodu sa zúčastnilo celkom 293 turistov a milovníkov prírody z Trenčína aj jeho širokého okolia : viac >>>

( Text a foto Oľga Kajabová )


<<<  späť
Vložené 18. 5. 2015