Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

V Trenčíne počas vojny aktívne pôsobili bunky protifašistického odboja

Pri Pamätníku umučených obetí na trenčianskej Brezine sa pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania uskutočnilo spomienkové stretnutie, ktorého sa popri ešte žijúcich priamych účastníkoch SNP a protifašistického odboja zúčastnili delegácie krajskej a miestnej samosprávy, Veliteľstva pozemných síl OS SR, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Klubu vojenských veteránov, Jednoty dôchodcov na Slovensku a občianskych združení a spoločenských organizácií.

obr. 15326a
Delegácia SZPB Trenčín pred pamätníkom v lesoparku na Brezine

Protifašistický odboj

Trenčania sa desaťročia schádzajú pri pamätníku, ktorý pripomína udalosti nasledujúce po potlačení Slovenského národného povstania. V príhovore po pietnom akte to pripomenul aj predseda základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Miroslav Ondráš. V Trenčíne vznikli bunky protifašistického odboja pomáhajúce dobrovoľníkom z tzv. Protektorátu Čechy a Morava, ktorí chceli bojovať v čs. vojenskom zahraničnom odboji vo Francúzsku, na Strednom východe a vo Veľkej Británii. Protifašistický odboj získal aj mjr. gšt. Jána Goliana a ďalších slovenských dôstojníkov, ktorí uvažovali o ozbrojenom vystúpení Slovenskej armády. Toto všetko sa dialo v meste Trenčín, kde už sídlili nemecké represívne orgány podporované polovojenskými jednotkami Hlinkovej gardy, ako aj konfidentmi. Ich pôsobenie navždy zanechalo v regióne aj Trenčíne krvavú stopu. Súvisiaca informácia : Málo známe fakty o Trenčíne a Slovenskom národnom povstaní

obr. 15326b
Účastníci spomienkového stretnutia na Brezine 26. augusta 2015

Masové hroby v Dušovej doline

Najmä na základe udaní boli do trenčianskych väzníc a expozitúry gestapa privezení ranení a chorí povstaleckí vojaci a partizáni, americký letec a mnoho príslušníkov domáceho odboja z mesta aj okolitých obcí. Niektorí boli umučení vo väzení, ďalších povraždili a zahrabali do masových hrobov v Dušovej doline. Po oslobodení boli exhumovaní. Niektorých si odviezli ich príbuzní a 56 zo 69 obetí je pochovaných tu, pri pamätníku. Pôvod a mená 26 obetí sa nepodarilo zistiť. Práve preto, že mnohí obyvatelia Slovenska už od začiatku druhej svetovej vojny bojovali proti nacizmu a fašizmu v zahraničí a hlavne v Slovenskom národnom povstaní, sme vnímaní ako národ, ktorý bojoval po boku Spojencov. A to je naša devíza, na ktorú sa čoraz častejšie zabúda. Súvisiaca informácia : Na výročie SNP si pripomeňme jeho význam

obr. 15326c
Účastníci spomienkového stretnutia na Brezine dňa 25. augusta 2015

Tiene súčasnosti

Napriek tomu, že ideológie nacizmu a fašizmu boli v druhej svetovej vojne porazené, v posledných rokoch sú aj na Slovensku opäť oživované a prispôsobované na dnešné podmienky. Deje sa tak aj pričinením niektorých tzv. nových historikov, ktorí nielenže démonizujú príslušníkov odboja, ale glorifikujú činy ľudákov a gardistov prezentovaných ako bojovníkov za samostatnosť Slovenska. Aj v Trenčíne ZO SZPB zaznamenala takúto snahu. Jeden zo zamestnancov Ústavu pamäti národa vyzval Mesto Trenčín na zriadenie pamätnej tabule veľmi aktívnemu krajskému tajomníkovi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Teda osobe, ktorá od roku 1938 rozhodovala v celom regióne o zabavovaní majetku, arizácii majetkov po odsunutí židovského obyvateľstva, ako aj o represáliách voči ľuďom nesúhlasiacim s vtedajším režimom. Súvisiaca informácia : Masové hroby a cintorín obetí na Brezine

obr. 15326d obr. 15326e
Príhovor primátora R. Rybníčka k účastníkom stretnutia na Brezine
a privítanie účastníkov protifašistického odboja na MsÚ Trenčín
( po kliknutí sa foto zväčšia )

„Ako občan a člen SZPB považujem za potrebné pripomínať najmä mladým ľuďom, že naši dedovia a otcovia bojovali za ideály demokracie aj za cenu najvyššiu – vlastného života. Mnohí z nich boli obyčajní ľudia, ale vedeli kde je pravda a dokázali za ňu bojovať. Aj so zbraňou v ruke. Nemali by sme preto dovoliť, aby niektorí ľudia dnes urážali ich pamiatku a prekrúcali dôvody aj ciele ich účasti v protifašistickom odboji a v druhej svetovej vojne,“ vyhlásil na záver vystúpenia predseda ZO SZPB v Trenčíne Miroslav Ondráš. Pretože nesmieme dovoliť, aby sa história opakovala. Len tak ochránime mladú generáciu pred návratom brutality spomínaných čias. Súvisiaca informácia : Kto je pochovaný na cintoríne v lesoparku na Brezine

obr. 15326f
Stretnutie primátora mesta s účastníkmi protifašistického odboja

Po pietnom akte sa s priamymi účastníkmi protifašistického odboja stretol trenčiansky primátor Richard Rybníček. Predseda ZO SZPB Trenčín - 1 Miroslav Ondráš pri tejto príležitosti odovzdal Alfonzovi Bučkovi Pamätnú medailu udelenú prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom pri príležitosti 70. výročia ukončenia Veľkej vlasteneckej vojny.

( Text a foto Oľga Kajabová )

Súvisiace informácie na www.klubvtn.info :

  • Vznik protinacistického odboja na Slovensku v roku 1939
  • Pri pamätníku kladieme vence, pretože nezabúdame video
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 6. 9. 2015