Venované pamiatke francúzskych bojovníkov v SNP - partizánov brigády J. Žižku
Bodina Hradná ... Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline ... Malá Čierna Vrchteplá

Nezabúdajme na hrdinov - 7. ročník Memoriálu Louisa Crosa
( Úvodná informácia )

V nedeľu 13. septembra 2015 sa uskutočnil už siedmy ročník "Memoriálu Louisa Crosa" s podtónom Nezabúdajme na hrdinov ako pamiatka na tohto francúzskeho partizána, ktorému sa ( spolu s ďalšími 180 ďalšími Francúzmi ) podarilo v marci 1945 ujsť z pracovného tábora v Dubnici nad Váhom. Viac ako 600 účastníkov všetkých vekových kategórií si uctilo pamiatku týchto hrdinov. Najmladší účastníci mali 4 roky, najstarší účastník 82 rokov :  otvoriť  >>> celý článok.

15327a
Skupinka francúzskych partizánov pred návratom do vlasti

Po svojom úteku zo zajateckého tábora v Dubnici nad Váhom 5. februára 1945 sa Louis Cros pohyboval spolu s ďalšími 180 Francúzmi v oblasti Strážovských vrchov a skrývali sa spolu s partizánmi v lesoch a dedinách Strážovských vrchov. Stretol sa pri tom s radom obyčajných ľudí, na ktorých nikdy nezabudol a vo svojej knihe na nich s vďakou spomína. Ten kríž, o ktorom v úryvku hovorí, bol a je v sedle Marek medzi obcami Bodiná Malá Čierna. Tieto slova napísal Louis Cros (1920 – 2009) vo svojej knihe "Slová jednej piesne" ( vo francúzskom origináli "Paroles d´une chanson ) :  otvoriť  >>> celý článok.

15327b 15327c
Louis Cros v dobe venovania pamätí a znak 7. ročníka MLC
( Po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Z rozhodnutia Štefana Pelikána, prezidenta Klubu priateľov Francúzska a Slovenska Žilina bola pri otvorení 7. Memoriálu Louisa Crosa v Malej Čiernej udelená cena "UMENIE V SRDCI" Jurajovi Nedorostovi, viceprezidentovi KPFaS Žilina a Karolovi Líškovi, priateľovi Louisa Crosa, tlmočníkovi a prekladateľovi KPFaS Žilina, za ich zásluhy na prezentácii účasti francúzskych partizánov v Slovenskom národnom povstaní, za udržiavanie priateľstva medzi Francúzskom a Slovenskom, ako aj za rozvíjanie spoločných duchovných hodnôt pre budúce generácie.

15327d
Ocenenie organizátorov memoriálu prezidentom KPFaS

Juraj Nedorost dlhodobo spoluorganizuje a sponzoruje na Slovensku aj v zahraničí výstavy Na večnú slávu synov Francúzska, Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu a Česko-slovenský vojenský odboj vo Francúzsku, vydávanie spomienok Louisa Grosa a sprievodných publikácii k výstavám, Pamätnej tabule Louisa Grosa v Malej Čiernej a organizátora aj spoluautora trás podujatia "Memoriálu Louisa Grossa" v Malej Čiernej :  otvoriť  >>> celý článok.

15327e 15327f
J. Nedorost a K. Líška po prevzatí ceny "Umenie v srdci"
( Po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Karol Líška, rodák z Malej Čiernej, vykonáva tlmočnícku a prekladateľskú činnosť pre KPFaS, udržiava priateľstvo a rozvíja duchovné hodnoty pre budúce generácie uchovávaním histórie a spomienok na "temné" roky, aby nevymizli z pamäti národa. Inicioval v roku 2004 udelenie Čestného občianstva obce Malá Čierna Louisovi Crosovi a "Partizánskeho chodníka Louisa Crosa" (2005) na "Memoriál Louisa Crossa v Malej Čiernej" (2008) a napokon aj knižné vydanie spomienok Louisa Crosa „Slová jednej piesne“ pre ktorú preložil jeho denník a získal aj rodinné fotografie.

Súvisiace informácie :

Memoriál Louisa Crosa má za sebou úspešný I. ročník:  otvoriť  >>>
Výstava o K. Pajerovi v Univerzitnej knižnici Bratislava :  otvoriť  >>>

( administrátor )


 <<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 20. 10. 2015