Spomienky veteránov na službu vo výsadkových jednotkách
TN-ský hrad TN-ská brána Zástava KVV TN Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie k 70. výročiu založenia výsadkového vojska
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V sobotu 15. apríla 2017 sa uskutočnilo v Spoločenskom dome mesta Prostějov historické stretnutie výsadkárov z Klubov výsadkových veteránov Českej republiky a Klubov vojenských výsadkárov Slovenskej republiky pri príležitosti 70. výročia vzniku výsadkových jednotiek ČSĽA. Napriek tomu, že sa akcia konala vo veľkonočnú Bielu sobotu, zišlo sa na nej viac ako 300 bývalých i súčasných výsadkárov v širokej vekovej škále od 30 do 94 rokov. Tento fakt svedčí o tom, že výsadkári - veteráni si ctia svoju históriu, sú hrdí na službu v tomto vojsku a radi spomínajú na služobné aj priateľské putá a udalostí z doby služby v týchto jednotkách. Vážnosť stretnutia zvýraznila i účasť 9 generálov – odchovancov výsadkových jednotiek, účasť armádnych predstaviteľov Českej i Slovenskej republiky ako aj civilných zložiek.

obr.17356a
Otvorenie stretnutia k 70. výročiu vzniku čs. výsadkového vojska

Stretnutie na výbornej úrovni zorganizoval KVV Prostějov. Program bol nahustený, avšak priebeh hladký a plynulý od úvodných hymien Slovenskej republiky a Českej republiky až po záverečnú hymnu výsadkárov. Program okrem úvodného a záverečného ceremoniálu, obsahoval aj krst pamätnej medaile a krst knihy súčasného výsadkára kolegu Jiráska o histórii československých výsadkových a špeciálnych jednotiek, ktorej oba diely boli zastúpené pre potreby nášho KVV a sú k dispozícii záujemcom v knižnici klubu.

obr.17356b
Účastníci stretnutia k 70. výročiu vzniku čs. výsadkového vojska

Hlavným a časovo najnáročnejším bodom programu bolo slávnostné udeľovanie cca 300 pamätných medailí. Za náš KVV Trenčín obdŕžali medailu všetci účastníci stretnutia, t.j. kolegovia Pivoluska, Bočkay, Mikulovský, Pelech a v neprítomnosti aj kolega Krajčír a Žabokrecký. Impozantne zapôsobilo na účastníkov stretnutia úvodné slovo bývalého NŠ 22. výsadkovej brigády plk. v.v. Kutina, dnes 94-ročného, no stále fyzicky i psychicky čulého kolegu, ktorý plynule, bez písomnej predlohy a bez jediného „zádrhelu“ asi v 15-minútovom antré priblížil obdobie zakladania výsadkového vojska v Zákupoch, jeho históriu cez Žilinu, Sabinov, Prešov a Prostějov s identifikáciou prvých veliteľov a významných funkcionárov v celom priebehu jeho trvania. Vlastné poznatky priblížili v diskusii členovia jednotlivých klubov a VIP hostia.

obr.17356c
Odovzdávanie pamätných medailí výsadkovým veteránom

Po celú dobu stretnutia zabezpečili kolegovia z prostějovského KVV neobmedzenú možnosť občerstvenia s kávou a pred záverečným filmovým predstavením aj grátis spoločný obed. Skladba programu umožňovala aj skupinovú diskusiu v ad-hoc vytváraných kolektívoch, v ktorých si účastníci zaspomínali na vážne i veselé udalosti z obdobia služby a priblížili i ich súčasné životné príbehy.

( Text : Bohumil Bočkay )

Predchádzajúca klubová informácia : Stretnutie českých a slovenských výsadkárov v Zákupoch

Súvisiace externé informácie :

  • 70. výročí vzniku výsadkového vojska ČR
  • Parašutisté mají svoji výstavu v Chrudimi
  • ( administrátor )


    <<<  späť na stránku KVV Trenčín
    Vložené 30. 4. 2017