Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí pred 100 rokmi bojovali za našu národnú slobodu
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Výstava „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 - 1920“ v Trenčíne
( informácia bude rozšírená )

V Posádkovom klube Trenčín sa z iniciatívy Miroslava Ondráša, predsedu Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 uskutočnila 13. septembra 2017 vernisáž výstavy o našom prvom odboji, o spoločnom boji Slovákov a Čechov za oslobodenie a vznik Československej republiky a o podiele Milana Rastislava Štefánika na oslobodení slovenského národa z uhorského jarma.

foto 17369b foto 17369a
Výstavu otvorili vedúci PK Trenčín a predseda KVH-PFO
( foto sa po kliknutí zväčší )

Túto putovnú výstavu pripravila pri príležitosti okrúhlych výročí významných momentov našej novodobej histórie Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Ústavom politických vied SAV v Bratislave. Výstava oboznamuje návštevníka s históriou vzniku prvého slobodného demokratického čs. štátu, v ktorom sa slovenský národ stal prvý krát v dejinách národom štátotvorným. Štruktúru výstavy charakterizujú názvy jednotlivých panelov :

foto 17369c foto 17369d
Správca nadácie M.R.Štefánika v Bratislave odovzdal organizátorom
výstavy prospekty a dbornú literatúru ( foto sa po kliknutí zväčšia )

* Prvá svetová vojna (1914 - 1918) * Zahraničné akcie Slovákov a Čechov po vypuknutí prvej svetovej vojny * Vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií * Československá légia v Rusku * Československá légia vo Francúzsku * Československá légia v Taliansku * Významní Slováci v čs. légiách * Slováci v zahraničí aj doma v boji za samostatnosť * Významné dokumenty o budúcom československom štáte * 28. október - vznik Československej republiky (ČSR) * Zápas o územnú suverenitu, o československé hranice a české pohraničie, vojna o Těšínsko a vojna na Slovensku * Zabudnutá (?) légia v Rusku * Osudy ČSR - prvého slobodného spoločného štátu Slovákov a Čechov a vznik Slovenskej republiky 1. januára 1993 * Vedúca osobnosť moderných slovenských dejín generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik * Štefánikov podiel v boji Čechov a Slovákov za slobodu v rokoch prvej svetovej vojny.Video je uložené na YouTube

Po skončení slávnostnej vernisáži nasledovala prednáška a beseda s účastníkmi vernisáže o tejto významnej kapitole československých dejín, ktoré sú súčasťou dejín Slovákov aj súčasnej Slovenskej republiky. Prezentácia jednotlivých panelov výstavy na video je tu : otvoriť >>>

( text F. Vrábel, foto Š. Majtan, video P. Šesták )

Naše predchádzajúce články :

 • Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne + video
 • Púť ČSOL po bojiskách prvej svetovej vojny "Dobrudža 1916"
 • Legionár Roty nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu
 • Púť Československej obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque
 • Súvisiace externé informácie :

 • Pietny akt a výstava v Dolnom Kubíne
 • ( administrátor )

  <<<  späť na hlavú stránku.
  Vložené 20.9.2017 - Aktualizované 1.10.2017