Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Otvorenie výstavy o bojoch 1. ČSAZ za oslobodenie Československa
( informácia bude ešte rozšírená )

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja (Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1) otvoril v stredu 28. februára 2018 v Posádkovom klube Trenčín výstavu o bojoch 1. československého armádneho zboru za oslobodenie Československa v rokoch 1944 - 1945. Jej súčasťou je aj sprievodná publikácia s rovnakým názvom. Autorom výstavy aj publikácie je vojenský historik Jozef Bystrický z Vojenského historického ústavu. Na šiestich ľahko prenosných výstavných paneloch Roll-up sú stručne zdokumentované oslobodzovacie boje zväzkov 1. československého armádneho zboru na severe Slovenska od Duklianskeho priesmyku až na územie Moravy. Autor ich zostavil predovšetkým zo zdrojov získaných z vojenských archívov v Prahe aj Bratislave. Predmetná výstava by mohla byť záverečnou časťou plánovaného bloku prezentácií o bojovej ceste 1. ČSAZ v ZSSR. Viac o vzniku výstavy je tu : otvoriť >>>

obr.18378a
Šesť základných panelov putovnej výstavy o bojoch 1. ČSAZ
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Prvé vydanie sprievodnej publikácie bolo realizované z časti prostriedkov od Mesta Trenčín, poskytnutých na podporu činnosti ZO SZPB Trenčín 1 v roku 2017. Malá brožúra bola prezentovaná verejnosti 9. mája 2017 pri slávnostnom stretnutí pred Posádkovým klubom Trenčín k 72. výročiu skončenia 2. svetovej vojny v Európe. Podrobnejšia informácia je tu : otvoriť >>>

obr.18378b
Na pomocných paneloch je prezentovaná aj sprievodná publikácia
a zmenšené panely výstavy - tie sú určené na prednášky a besedy

S prácami na výstave bolo možné začať až na začiatku septembra po získaní dotácie od Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z ohľadom na jej výšku bolo potrebné zredukovať pôvodne uvažovaný počet panelov aj ich obsah. Po získaní ďalších sponzorov bolo možné pristúpiť k výrobe panelov aj rozšíreniu sprievodnej publikácie o farebnú prílohu. Grafickú úpravu panelov a publikácie spracovala Erika Cibulková. Publikáciu v PDF je možné si stiahnuť tu : otvoriť >>>

obr.18378c obr.18378d
Privítanie účastníkov vernisáže vedúcim Posádkového klubu Trenčín
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Na prvú prezentáciu výstavy pre širokú verejnosť bol zvolený dátum 75. výročia presunu 1. čs. samostatného poľného práporu v ZSSR na front, ktorého veliteľom bol vtedy pplk. Ludvik Svoboda. Výstava bola otvorená v priestoroch Posádkového klubu Trenčín, v ktorom ZO SZPB Trenčín 1 vyvíja činnosť ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja. Prvé otvorenie novej výstavy prišli podporiť aj členovia Klubu vojenskej histórie z Nemšovej a Žiliny. Prezentovali sa rovnošatami aj časťami výstroja a materiálu, ako aj pamiatok z bojov od bývalých príslušníkov 1. ČSAZ :

obr.18378e obr.18378f
Výstavka spriateleného klubu zaujímala návštevníkov aj média
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Výstavu otvoril Miroslav Ondráš, predseda KVH PFO a ZO SZPB Trenčín 1, ktorý po privítaní hostí aj účastníkov výstavy prezentoval jej názov aj dôvody vzniku. Stručne popísal jednotlivé panely a zdôraznil skutočnosť, že príslušníkmi 1. ČSAZ v ZSSR bolo niekoľko tisíc Slovákov a to aj z Považia. Otvorenia sa zúčastnil aj 96 ročný Ing. Štefan Šteflovič, v roku 1944 príslušník 3. brigády. Po zranení veliteľa roty prevzal ako rotný (!) velenie pešej roty pri jej útoku pri poľskom meste Dukla. Rote velil až doby, keď bol ťažko ranený črepinou delostreleckej míny aj on...

obr.18378g obr.18378h
Pri prehliadke výstavy bol čas aj na rozhovory s p. Šteflovičom
( foto sa po "kliknutí zväčšia )

Vernisáže výstavy sa zúčastnil aj p. Patrik Žák, druhý viceprimátor mesta Trenčín, predsedovia a členovia profesijných klubov a občianskych združení, ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Akadémie 3. veku, ako aj delegácie ZO SZPB z okolitých miest a obcí Trenčianskeho okresu. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj redaktori TV Považie, ktorých reportáž bola odvysielaná dňa 6. marca 2018 a následne je uverejnená na ich web archíve tu : otvoriť >>>Klip z otvorenia výstavy v Trenčíne je uverejnený na YouTube

Výstava bude prístupná pre verejnosť v Posádkovom klube Trenčín v pracovných dňoch do 29. marca 2018 v dobe od 08,00 do 18,00h. Pre vopred oznámené návštevy školákov a viacerých osôb je možné požiadať o odborný sprievod s výkladom. Plagát výstavy je tu : otvoriť >>>

( Text : M. Ondráš, foto : Fr. Horečný )

Súvisiace informácie :

  • Minister obrany ocenil v Trenčíne účastníkov protifašistického odboja
  • Dukliansky priesmyk dobyli hrdinovia, nie "obete" !
  • Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali za slobodu
  • ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené 2.3.2018 - Aktualizované 19.3.2018