Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí pred 100 rokmi bojovali za našu národnú slobodu
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Výstava „Vznik československých légií“ vo Francúzku (1914 / 1918)
( informácia bude rozšírená )

K blížiacemu sa 100. výročiu skončenia "Veľkej vojny" a vzniku prvej Československej republiky zapožičal Francúzsky inštitút na Slovensku Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín - 1 a Posádkovému klubu Trenčín výstavu fotografií dokumentujúcich vznik československých jednotiek a formovanie čs. vojska vo Francúzsku počas prvej svetovej vojny. Výstavu pre Slovensko zostavili vo francúzskej inštitúcii "Mission du centenaire de la Premiére guerre mondiale (Misia k storočnici Prvej svetovej vojny) ako spomienkový program k storočnici prvej svetovej vojny.

obr.18380b obr.18380b
Príhovor riaditeľa FI na Slovensku na vernisáži výstavy v PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výstavu v Posádkovom klube Trenčín otvoril riaditeľ Francúzskeho inštitútu na Slovensku pán Jean - Pierre Jarjanette. Vernisáže dňa 17. marca 2018 sa zúčastnil aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, dôstojník delegovaný z Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, predseda Klubu vojenských veteránov Trenčín a podpredseda trenčianskej Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Skyba, viceprezident žilinského Klubu priateľov Francúzska a Slovenska Juraj Nedorost, starosta obce Drietoma Jaroslav Mego s potomkami čs. legionára Jána Minárika, ako aj delegácie profesijných klubov a občianskych združení v meste Trenčín.

obr.18380c obr.18380d
Poďakovanie primátora Richarda Rybníčka za požičanie výstavy do Trenčína
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výstava z Francúzska sa skladá z 21 fotografií formátu A2, pod ktorými je text s popisom príležitosti ich vzniku vo francúzskom a slovenskom jazyku. Fotografie sú v Posádkovom klube Trenčín umiestnené na štrnástich výstavných paneloch, na časti ktorých sú pod fotografiami umiestnené zväčšené stránky z brožúr vydaných Československou obcou legionárskou v Česku. Ich obsah je vybraný tak, aby popisoval situáciu súvisiacu so vznikom fotografií. Prvé tri panely prezentujú vznik legendárnej roty Nazdar, nasledujúce štyri formovanie čs. streleckých plukov vo Francúzsku v roku 1918. Po nich nasledujú na troch paneloch fotografie čs. armádneho zboru v Rusku, keď sa stal na začiatku roka 1918 súčasťou čs. vojska vo Francúzsku. Na posledných štyroch paneloch sú fotografie súvisiace so vznikom Československa a bojom o štátne hranice a ovládnutie jeho územia. Podrobnejší popis obsahu panelov výstavy je tu : otvoriť prílohu >>>

obr.18380h obr.18380i
Umiestnenie fotografií a súvisiacich informácií na výstavných paneloch
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja (ZO SZPB Trenčín 1) Miroslav Ondráš stručne priblížil okolnosti a súvislosti doby vzniku čs. vojska vo Francúzsku význam ich boja po boku armád štátov Dohody proti Centrálnym štátom. Ako armáda v tej dobe ešte neexistujúceho spoločného štátu Čechov a Slovákov sa významne zaslúžila na uznaní prvej Československej republiky mocnosťami Dohody. Po vzniku ČSR a presune čs. jednotiek z Francúzska do svojej novej vlasti sa zúčastnili ešte aj bojov o jej štátne hranice s Poliakmi na Tešínsku a najmä o vytlačenie maďarských vojsk z územia Slovenska. Poukázal tiež na významne zásluhy M. R. Štefánika na vzniku čs. zahraničného vojska aj podpory idei aktívneho boja za vznik samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov.

obr.18380e obr.18380f obr.18380g
Výstavu FI aktivisti z PK Trenčín rozšírili o vlastné súvisiace exponáty
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výstava fotografií z bloku na tému "Francúzsko Slovensko vo Veľkej vojne" v Posádkovom klube Trenčín predstavuje verejnosti doteraz u nás ešte asi nepublikované fotografie z francúzskych archívov so sprievodným textom. Dokumentujú dôležité etapy formovania československých jednotiek "v krajine galského kohúta". Panely s fotografiami sú doplnené aj kópiami vybraných stránok z publikácií vydaných a venovaných Československou obcou legionárskou v Česku. Členovia trenčianskych klubov výstavu fotografií doplnili pamiatkami na Jána Minárika z obce Drietoma, ktorý na výzvu M. R. Štefánika v USA sa rozhodol vstúpiť do 22. čs. streleckého pluku formovaného vo Francúzsku. Výstava prezentuje aj publikácie o čs. jednotkách vo Francúzsku a Rusku, ktoré sa aj zásluhou M. R. Štefánika stali súčasťou čs. vojska vo Francúzsku.

obr.380ppla obr.380ppla
Príležitostné poštové lístky pre vernisáž výstavy vyhotovil
Karol Milan z Klubu filatelistov pôsobiaceho v PK Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výstava bude prístupná verejnosti cez pracovni dni od 18. apríla do 8. júna v dobe od 08,00 do 17,00 h v Posádkovom klube Trenčín (tzv. "ODA") na Hviezdoslavovej ulici 16.

Súvisiace klubové informácie:

  • Reportáž "TV Považie" z vernisáže výstavy 17. mája 2018 : otvoriť >>>
  • Legionár "roty Nazdar" Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu
  • Po stopách slovenských "Amerikánov" vo Francúzsku po sto rokoch
  • ( Text M. Ondráš - Foto E. Talianová )

    <<<  späť na hlavnú stránku.
    Vložené 19.4.2018 - Aktualizované 26.5.2018