Venované pamiatke čs. dobrovoľníkov, ktorí bojovali za našu národnú slobodu vo Francúzsku
Zbierka Ligy Slovákov v USA Náborový plagát Náborový plagát Náborový plagát Príchod T. G. Masarika do Prahy

Po stopách slovenských "Amerikánov" vo Francúzsku po sto rokoch
( informácia bude ešte rozšírená )

V dňoch 17. - 23. novembra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce legionárskej do Francúzska s cieľom pripomenúť si formovanie 21. a 22. streleckého pluku československých légií vo Francúzsku na miestach ich vzniku a bojov v prvej svetovej vojne. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

foto17373a
Prísaha čs. dobrovoľníkov Roty Nazdar" v Bayonne

Treba však pripomenúť, že Česi a Slováci žijúci vo Francúzsku, vytvorili už na jeseň 1914 Rotu Nazdar, ktorá bojovala v rámci Marockej divízie francúzskej Cudzineckej légie už na jeseň 1914 a najmä v máji 1915 pri Arrase. Po vypuknutí prvej svetovej vojny vznikol v Paríži už 9. augusta 1914 výbor z krajanov, ktorý vydal výzvu k Čechom a Slovákom vo Francúzsku, aby vstupovali do francúzskej armády. Dňa 22. augusta 1914 sa konali odvody dobrovoľníkov, ktorých zaradili k Cudzineckej légii. Na výcvik odišli do juhofrancúzskeho mesta Bayonne odkiaľ po zložení prísahy 12. októbra 1914 odišli ako Rota Nazdar 23. októbra 1914 na bojisko do Champagne. Bolo v nej aj 10 Slovákov. Rota Nazdar po veľkých stratách ako jednotka zanikla. Ostatných dobrovoľníkov rozdelili do iných jednotiek. Deväť dobrovoľníkov - letcov, ktorých vybral M. R. Štefánik, slúžilo v letectve. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

foto17373b
Prísaha čs. 21. pešieho pluku v Darney vo Francúzsku

Nábor z rakúsko-uhorských zajatcov povolilo Francúzsko až dekrétom prezidenta Raymonda Poincaré zo 16. decembra 1917. Postupne sa vo výcvikových strediskách v juhofrancúzskych mestách Cognac a Jarnac sústredilo okolo 10. tisíc čs. dobrovoľníkov z Ruska, Srbska, Rumunska a USA.

foto17373a foto17373b
Prijatie účastníkov čs. púte na radnici v meste Cognac
a francúzski veteráni na piete pri hroboch čs. vojakov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Formovanie streleckej brigády v južnom Francúzku (k uvedeným plukom pribudol ešte neskôr aj 23. strelecký pluk) sa uskutočnilo v juhofrancúzskych mestách Cognac a Jarnac. V novembri 1917 sem začali prichádzať Česi a Slováci z rumunských zajateckých táborov, ktorých tam získal do dobrovoľníckeho vojska Milan Rastislav Štefánik, potom časť príslušníkov ruských légií, ktorých sem pod vedením kapitána Otakara Husáka presunuli ako budúcu súčasť francúzskych légií a napokon aj výpravy dobrovoľníkov českej a slovenskej národnosti zo Spojených štátov amerických.

foto17373c foto17373d
Pietna spomienka na cintoríne v meste Cognac
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V Cognaku sú pochovaní nasledovní slovenskí príslušníci čs. légií vo Francúzsku : strelec Ján Bakoš, 2. rota 23. pluk, nar. 10. 10. 1889 vo Vrbovciach, zomrel 11. 10. 1918, strelec Martin Hujo, 11. rota 23. pluku, nar. 16. 11. 1895 v Štiavniku, zomrel 17. 10. 1918, strelec Ignác Lukáčik 10. rota 23. pluk, nar. 31. 1. 1892 v Jablonovom, okr. Veľká Bytča, zomrel 14. 10. 1918 a strelec Juraj Maruniak, 10. rota 23. pluku, nar. 24. 4. 1898 v Uhliskách, zomrel v nemocnici.

foto17373e foto17373f
Pietna spomienka na cintoríne v meste Jarnac
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Dňa 12. januára 1918 bol vytvorený 21. čs. strelecký pluk v meste Cognac a už v máji 1918 22. čs. strelecký pluk v meste Jarnac. 30. júna 1918 sa konala prísaha a odovzdanie bojovej zástavy V Darney. Sem ju z Paríža priniesol práve spomínaný Slovák – Jozef Honza spolu so svojimi druhmi Otom Broklom a Hynkom Gibišom.

foto17373g foto17373h
Spomienkové stretnutie v centre mesta Bayonne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Práve koncom novembra sem pod vedením Jozefa Honzu (1884 - 1965), rodáka z Chtelnice, dorazilo z USA prvých 38 Slovákov. Zachovalo sa viacero autentických spomienok aj korešpondencia a fotografie viacerých Slovákov aj Čechov na pobyt v Cognaku. "Amerikán" Honza sa s nimi priplavil na lodi Madonna do Marseille 17. novembra 1917. O niekoľko dní sa už cvičili na lúkach okolo Cognaku. Na tamojší pobyt si spomínal takto : otvoriť >>>

foto17373i foto17373j
Pietna spomienka na čs, cintoríne v meste La Targette
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Okrem Cognaku a Jarnaku sme navštívili aj Bayonne, miesta bojov u St. a La Targette, cintorín Pere Lachaise v Paríži. Na všetkých miestach nás miestne autority – starostovia a ďalší predstavitelia miest i francúzskych veteránskych organizácií prijali s veľkou pozornosťou a prispeli aj k dôstojným pietnym aktom či už na cintorínoch, alebo pomníkoch a pamätných tabuliach.

foto17373k foto17373l
Spomienkové stretnutie na nádvorí objektu "Invalidovne"
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Celú púť uzavrela slávnosť na čestnom nádvorí parížskej Invalidovne za prítomnosti veľvyslancov Slovenskej republiky a Českej republiky, vojenského guvernéra Paríža a ďalších významných predstaviteľov slovenských, českých aj francúzskych ozbrojených síl a ďalších čestných hostí.

( Ferdinand Vrábel, člen ČsOL a ČSBS )

Naše súvisiace informácie :

 • Po stopách M. R. Štefánika a čs. dobrovoľníkov v Taliansku
 • Výstava „Roky bojov, obetí a nádejí 1914 - 1920“ v Trenčíne + 2 videa
 • Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne + video
 • Púť ČSOL po bojiskách prvej svetovej vojny "Dobrudža 1916"
 • Legionár Roty Nazdar Jozef Adamík má znova pamätnú tabulu
 • Púť Československej obce legionárskej do Arrasu a Dunkerque
 • ( administrátor )


  <<<  späť na hlavnú stránku.
  Vložené 4.12.2017 - Aktualizované 26.12.2017