Slovensko si pripomenulo 74. výročie Slovenského národného povstania
09116a 09116b 09116c 09116d 09116e

Spomíname a nezabúdame na vojakov, ktorí bojovali v SNP
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Členovia predsedníctva Historicko-odbojovej skupiny vojakov 1. československej armády na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní (1) plk. v.v. Pavol Liška a pplk. v.v. MUDr. Miroslav Malay, PhD. si pri príležitosti 74. výročia SNP položením kytičky kvetov pripomenuli a uctili pamiatku brigádneho generála Jána Goliana a jeho spolubojovníkov pri pamätnej tabuli na budove Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (VPS OS SR) v Trenčíne 29. augusta 2018.

obr.18389a obr. 10185b
Členovia predsedníctva Historicko-odbojovej
skupiny vojakov 1. ČSA na Slovensku v SNP
( po kliknutí sa fotografia zväčšia )

Stotník Ján Golian vykonával vojenskú službu v Trenčíne a po premiestnení do Banskej Bystrice sa podieľal na príprave a riadení Slovenského národného povstania. Ján Golian ako dôstojník Slovenskej armády v Trenčíne začal svoju odbojovú činnosť po zoznámení sa s členmi občianskeho odboja, najmä s Vladimírom Chovanom.

obr.16334e
Dôstojníci štábu veliteľstva 1. divíznej oblasti v Trenčíne
( po kliknutí sa fotografia zväčšia )

Jeho protifašistická činnosť vrcholila, keď bol premiestnený do Banskej Bystrice, kde ako náčelník štábu Veliteľstva pozemného vojska začal budovať ilegálnu sieť vo vojenských posádkach. Vytvoril okolo seba skupinu antifašisticky zmýšľajúcich dôstojníkov ako pplk. Ferienčík, pplk. Vesel, pplk. Kišš-Kalina, mjr. Marko a ďalších. Dňa 23. marca 1944 bol londýnskou vládou určený za dočasného veliteľa Vojenského ústredia a poverený viesť vojenské akcie. Bola to úloha veľmi zodpovedná, náročná a on ju takto aj plnil. V rozhodujúcej chvíli pre Slovensko, keď začala nemecká armáda s vedomím tisovsko-tukovskej vlády oddanej Hitlerovi a jeho nacistickej politike, obsadzovať Slovensko, vydal slovenským posádkam heslo "Začnite s vysťahovaním", čo bolo v súlade s uznesením SNR a znamenalo, aby povstalci začali obranný boj v svojich priestoroch.

obr.14306a obr.14306b
Vľavo generál J. Golian a stotník M. Polák,
vpravo Vladimír a Július Chovan s matkou.
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Ako prvý veliteľ 1. československej armády na Slovensku od 1. septembra 1944 zodpovedne plnil úlohy v súlade s rozhodnutiami londýnskej vlády a Slovenskej národnej rady. 5. septembra 1944 bol povýšený do hodnosti brigádneho generála. 7. októbra 1944 odovzdal velenie 1. československej armády na Slovensku v SNP divíznemu generálovi Rudolfovi Viestovi.

Generál Ján Golian ako jeden zo svedkov a tvorcov týchto povstaleckých udalostí s ktorými je jeho meno nerozlučne a nezmazateľne spojené, statočne viedol boj spolu s generálom Viestom až do ústupu do hôr.

gen. J.Golian v SNP gen. Viest a Golian
Generál J. Golian so spolupacovníkmi na štábe
Pamätná tabula na budove štábu v B. Bystrici
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Jeho činnosť v SNP bola veľmi obetavá, čo vyplývalo z jeho vzťahu k vlasti, k národom Československa a k nenávisti voči fašizmu. Bol schopný v tomto boji priniesť aj tú najväčšiu obeť. V noci z 27. na 28. októbra 1944 vydali spolu s gen. Viestom na Donovaloch posledný operačný rozkaz povstaleckým vojskám, keď nariadili armáde prechod na partizánsky spôsob boja a sami prešli do hôr. Dňa 3. novembra boli generáli Golian s Viestom v Pohronskom Bukovci po zrade zajatí nemeckou brannou mocou. Kalich ich utrpenia sa naplnil, keď ich po veľkých útrapách na neznámom mieste, pravdepodobne vo Flossenbürgu, umučili a popravili.



Dokumentárny film je prevzatý z YouTube

Generál plukovník in memoriam Ján Golian a armádny generál in memoriam Rudolf Viest pre slobodu Slovenska obetovali to najcennejšie - svoj život. Súvisiaca informácia klubu je tu : Nejestvuje hrob, kde pri spomienke môžeme položiť kvietok. Česť jeho pamiatke. NEZABÚDAJME.

( plk.v.v. Pavol Liška )
(1)
Historicko odbojová skupina 1. československej armády na Slovensku v Slovenskom národnom povstaní pri Ústrednej rade Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov má za úlohu dokumentovať činnosť 1. ČSA na Slovensku v SNP a pripomínať jej nezastupiteľnú a rozhodujúcu činnosť v Povstaní. Zároveň jej úlohou je :
 • zhromaždovať informácie o ešte žijúcich príslušníkoch formou "oral history" k tomu, aby terajšia mladá generácia, ako aj budúce generácie nezabudli na vystúpenie slovenského národa proti fašizmu v druhej svetovej vojne,
 • propagovať pokrokové tradície protifašistického odboja najmä pre našu mládež, ako aj pre širokú verejnosť.

  Súvisiace informácie :

 • Nezabúdajme na hrdinov, ktorí bojovali v SNP : viac >>>
 • Odbojári na Dni Ozbrojených síl SR v Trenčíne: viac >>>
 • ( administrátor použil foto aj z Wikipedie )


   <<<  späť  na hlavnú stránku
  Vložené 18.9.2018 - Aktualizované 19.9.2018