V Trenčíne si pripomíname 70. výročie Slovenského národného povstania aj výstavami
obr.09116a obr.09116b obr.09116c obr.09116d obr.09116e

Prípravy na ozbrojené povstanie sa začali už Vianočnou dohodou

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja ( ZO SZPB Trenčín - 1 ) uskutočnil v Posádkovom klube Trenčín 2. januára 2019 prednášku k 75. výročiu Vianočnej dohody a 22. februára prezentoval aj výstavku na rovnakú tému. Vedúci predstavitelia časti opozície, pôsobiacej v ilegalite proti totalitnej vláde vojnovej Slovenskej republiky, sa po zmene vojensko-politickej situácie na konci roka 1943 dohovorili na potrebe zvrhnúť režim kolaborujúci s nacistickým Nemeckom. Pre riadenie príprav na ozbrojené povstanie vytvorili ilegálnu Slovenskú národnú radu, ktorá postupne nadviazala kontakty s exilovou československou vládou v Londýne aj s formujúcim sa odbojom v Slovenskej armáde.

obr.19397a
Otvorenia výstavky sa zúčastnila aj delegácia Trenčianskych Teplic
(po "kliknutí" sa obrázok zväčší)

Rozhodnutie zvolať spoločné rokovanie predstaviteľov vybraných opozičných politických strán, zakázaných vládnucou Hlinkovou slovenskou ľudovou stranou (HSĽS) ešte po vzniku Slovenského štátu, inšpirovala situácia najmä na východnom (sovietsko-nemeckom) fronte, ako aj podpisom zmluvy o povojnovej obnove Československa, uzatvorenej v Moskve medzi politickým vedením Sovietskeho zväzu (Stalinom) a exilovou československou vládou (na čele s E. Benešom) z Londýna. Na východnom fronte prevzala v roku 1943 iniciatívu Červená armáda Sovietskeho zväzu, ktorá začala oslobodzovať územia, okupované Nemeckom od leta 1941.

obr.19397b
Otvorenia výstavky sa zúčastnila aj delegácia Trenčianskych Teplic
(po "kliknutí" sa obrázok zväčší)

Spojenci začali preberať iniciatívu aj na ostatných frontoch a bojiskách druhej svetovej vojny a dalo sa už na koncom roka 1943 predpokladať, že štáty Osi na čele s nacistickým Nemeckom, fašistickým Talianskom a militaristickým Japonskom vojnu prehrajú. Vojnová Slovenská republika bola vazalom Nemecka, pomohla mu rozpútať vojnu s Poľskom v roku 1939 a jej dve divízie bojovali na území Sovietskeho zväzu už jeho napadnutia v leta 1941. Jej vláda vyhlásila vojnu aj USA a tak sa dalo predpokladať, že po prehratej vojne jej samostatnosť už obnovená nebude a ako porazený nepriateľský štát nebude rozhodovať ani o svojom povojnovom osude.

Cieľom signatárov Vianočnej dohody bolo zvrhnutím totalitnej slovenskej vlády, kolaborujúcej s Nemeckom a členom zoskupenia Osi, zabezpečiť rovnocenné postavenie Slovenska v povojnovom Česko-slovensku. Do národohospodárskych príprav na povstanie a následné prevzatie politickej moci v štáte získala ilegálna SNR viacerých významných predstaviteľov vojnovej SR a pre formovanie ozbrojených povstaleckých síl si vytvorila Vojenské ústredie.

Súvisiaca informácia : Pred 75. výročím SNP si pripomeňme aj jeho význam

SNP bolo jedným z najvýznamnejších prejavov odporu voči ideológiam a štátom, ktoré vyvolali 2. svetovú vojnu. Tie boli v nej Spojencami porazené a nemajú moralne právo obhajovať ich činy pod akoukoľvek zámienkou. To by sa nám raz mohlo vrátiť ako bumerang, pokiaľ tomu uverí najmä naša mládež. V školách sa o tom takmer vôbec neučia a preto ich "poučujú" obhájcovia ideológií nacizmu, fašizmu aj HSĽS.

Súvisiaca informácia : V bojoch po boku víťazných spojencov (1939- 1945)

Nemôžeme dovoliť zabudnúť na všetku v SNP preliatu krv a po jeho potlačení nasledujúcimi represáliami, realizovanými okupačnými jednotkami, ako aj členmi najmä Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy. Nedovolme ich pohrobkom pokračovať v znevažovaní účastníkov SNP a čs. zahraničného odboja pod zámienkou, že bojovali proti vlastnému štátu. Bol to štát vytvorený z vôle Hitlera a slúžiaci nacistickému Nemecku! A naopak - práve príslušníci čs. domáceho aj zahraničného odboja bojovali za povojnové zaradenie Slovenska medzi víťazných Spojencov, čo bol významný krok vedúci až k súčasnosti.

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 22.3.2019 - Aktualizované 23.3.2019