Vo Francúzsku sa Česi a Slováci pripravovali bojovať proti Nemecku už v roku 1939
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136f

Výstava o rozbití „druhej ČSR“ a vzniku čs. odboja (1939-1940)

V predvečer 80. výročia rozbitia aj „druhej“ Česko-slovenskej republiky a vzniku Slovenského štátu Klub vojenskej histórie protifašistického odboja otvoril v Posádkovom klube Trenčín svoju putovnú výstavu „Československý zahraničný odboj vo Francúzsku 1939 -1940.“ Túto výstavu spolu s výstavou „Karol Pajer - hrdina protifašistického odboja“ KVH PFO zapožičal v roku 2018 regionálnemu múzeu v Rimavskej Sobote, kde si ich prezrelo 2009 registrovaných návštevníkov. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia udalostí, súvisiacich s rozbitím ČSR podľa projektu Hitlera, tvorcu nacizmu v Nemecku, ktorý sa ani po Mníchovskej dohode nevzdal cieľa ovládnuť priestor aj „druhej“ ČSR. Podrobnejšie informácie o situácii súvisiacej s vnútorným rozpadom ČSR v roku 1939 sú tu : otvoriť >>>

obr.19401a2
Otvorenie výstavy v PK Trenčín dňa 13.3.2019
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Prezentáciu udalostí vedúcich k rozbitiu aj „druhej ČSR“ po vzniku Slovenského štátu na území Viedenskou arbitrážou už okypteného územia Slovenska a vznikom domáceho aj zahraničného s cieľom obnoviť ČSR spracoval KVH PFO s využitím informácií na klubovej webovej stránke www.klubvt.info. Autorom výstavy „Československý zahraničný odboj vo Francúzsku 1939-1940“ aj sprievodnej publikácie je renomovaný vojenský historik Jozef Bystrický z VHÚ Bratislava. Publikáciu súvisiacu s výstavou vo formáte pdf je možné si stiahnuť na titulnej stránke aj tu : otvoriť >>>

obr.19401b2
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Výstava bola otvorená 13. marca 2019 pred spoločnou prednáškou J. Koreného pre členov profesijných klubov, pôsobiacich v PK Trenčín, ako aj pre verejnosť. Po privítaní účastníkov otvorenia výstavy s príhovorom vystúpil M. Ondráš, predseda KVH PFO a ZO SZPB Trenčín -1. Stručne prezentoval udalosti aj našej histórie v rokoch 1938 až 1939, spracovaných na jednotlivých paneloch. Zdôraznil, že nie všetci občania na území Slovenska privítali vznik Slovenského štátu a preto vstúpili do vznikajúceho domáceho aj zahraničného odboja v Poľsku a po jeho porážke Nemeckom vo Francúzsku. Pripomenul, že práve Slováci v tej dobe zohrali významnú úlohu pri zabezpečovaní ilegálnych odchodov vlastencov do zahraničia, kde sa už začali formovať prvé čs. jednotky pre boj proti nacistickému Nemecku aj z iniciatívy slovenských politikov a vlastencov. Viac je tu : otvoriť >>>

obr.19401c2 obr.19401d2
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na záver príhovoru odovzdal pamätnú medailu Jurajovi Nedorostovi, viceprezidentovi Klubu priateľov Francúzska a Slovenska a členovi KVH PFO aj KVV SR za jeho osobné zásluhy o vznik niekoľkých výstav o účasti Slovákov v zahraničnom čs. vojenskom odboji. Po prehliadke výstavných panelov sa väčšina účastníkov otvorenia výstavy zúčastnila prednášky aktivovanej Klubom letcov a parašutistov - pobočky Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika. Informácia o pamätnej medaile KVH PFO aj o jej zvolenom námete je tu : otvoriť >>>

Súvisiace informácie :

  • Pozvánka na výstavu o vzniku čs. vojska vo Francúzsku (1939-1940)
  • Československé vojenské jednotky vo Francúzsku (1939-1940) - info
  • ( administrátor )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 19.03.2019 - Aktualizované 15.12.2019