Československí vojaci a letci bojovali po zániku ČSR proti Nemecku doma aj v zahraničí
obr.10136a obr.0812d obr.09131a obr.09120c

Čs. vojaci v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939 - 1945)
(súčasťou informácie sú odkazy na jej prílohy)

V útorok 19. novembra 2019 bola v Posádkovom klube Trenčín otvorená 1. časť výstavy o bojoch čs. jednotiek v zahraničí po boku víťazných Spojencov už od vypuknutia vojny v septembri 1939 až do jej skončenia v máji 1945. Je venovaná 75. výročiu oslobodzovania územia republiky od vojsk nemeckých okupantov a kolaborantskej vlády vojnovej Slovenskej republiky. Výstava, ktorá už bola na niekoľko dní predstavená verejnosti 11. októbra, je rozšírená o ďalšie 4 panely a výstavku o chronológii vzniku aj bojovej činnosti čs. vojakov po boku Spojencov v 2. svetovej vojne.

obr.19414a

Výstavu otvoril predseda Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja pred panelmi výstavy o bojoch 1. ČSAZ (vľavo) a výstavky o chronológii vzniku a účasti v bojoch čs. jednotiek a zväzkov v zahraničí aj na území Slovenska v rokoch 1939 až 1945. Fotografie výstavy o oslobodzovacích bojoch 1. ČSAZ v ZSSR na území republiky a výstavky o chronológii vzniku čs. jednotiek v zahraničí s odkazmi na podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.19414b
Aktivisti spolupracujúcich o.z. a klubov v Trenčíne

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja prezentuje aj výstavu o bojoch 1. čs. armádneho zboru pri oslobodzovaní republiky a výstavku o čs. divízii vo Francúzsku na prelome rokov 1939-1940. Vojaci dvoch čs. plukov sa v máji 1940 zúčastnili bojov proti nemeckým vojskám, ktoré vpadli do Francúzska. Slováci tvorili polovicu vojakov divízie a mnohí z nich sa vyznamenali v bojoch proti nacistickému Nemecku.

obr.19414c
Priehladka panelov o bojoch čs. vojakov po boku Spojencov

Otvorenia sa zúčastnili aktivisti spolupracujúcich o.z. a klubov, ktorí prisľúbili zabezpečiť návštevu výstavy delegáciami ich členov. Výstavu, tvoriacu celkom 52 panelov, na dlhší čas zapožičala Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja pobočka Zväzu letcov v Brne. Informácia o predchádzajúcej, krátkodobej výstave je tu : otvoriť >>>

obr.19414d obr.19414e
PPP s prítlačou a uvedením tém na paneloch výstavy
( po "kliknutí" sa fotografie zväčšia )

Spolupracujúci Klub filatelistov vydal pre Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, pôsobiace v Posádkovom klube Trenčín, k otvoreniu výstavy príležitostný poštový lístok (PPL) s prítlačou na hlavnú tému výstavy. Autorom PPL je Karol Milan.

( Text: M. Ondráš, foto: E. Talianová )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 20.11.2019 - Aktualizované 24.11.2019