Československí vojaci a letci bojovali po zániku ČSR proti Nemecku doma aj v zahraničí
obr.10136a obr.09131a obr.0812d obr.09120c

Čs. vojaci v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939 - 1945)
( 1. príloha k informácii č. 414 )

Základ výstavy tvorí 20 panelov s informáciami o postupnom vzniku čs. jednotiek v zahraničí od rozbitia druhej, už Česko-slovenskej republiky Hitlerom, v Poľsku a vo Francúzsku ešte pred rozpútaním druhej svetovej vojny 1. septembra 1939. Prezentujú vznik a účasť na bojoch príslušníkov čs. pozemných aj leteckých jednotiek v Poľsku, Francúzsku, vo Veľkej Británii, na Strednom východe aj v severnej Afrike a na území bývalého Sovietskeho zväzu. Štyri panely informujú o najvýznamnejších oslobodzovacích operáciach na našom území na prelome rokov 1944 - 1945 :

obr.19412c obr.19412d
Prezentácia 1. časti výstavy v Posádkovom klube Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Súčasťou výstavy o bojoch čs. jednotiek v zahraničí v rokoch 1939 - 1945, ktoré bojovali po boku víťazných Spojencov proti nacistickému Nemecku a jeho satelitom, je aj výstavka o chronológii vzniku a bojoch čs. jednotiek v zahraniči. KVH-PFO ju spracoval s využitím kalendára, vydaného Vojenským historickým ústavom Bratislava v roku 2010 :

obr.19414f obr.19414g
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Výstava predstavená 11. októbra 2019 je doplnená aj výstavkou o vzniku 1. čs. pešej divízii vo Francúzsku, ktorá tam vznikla po vytvorení prvého oficiálneho čs. centra zahraničného odboja zásluhou vyslanca Štefana Osuského, ktorej prvým veliteľom bol čs. divízny generál Rudojf Viest. Obaja boli Slováci. Celkom 48 % príslušníkov čs. divízie boli Slováci. Sprievodná brožura k výstave vo formáte PDF je tu : otvoriť >>>

obr.19414h obr.19414i
Výstavka o čs. divízii vo Francúzsku na listoch A3
je zmenšenou verziou "veľkej" výstavy KVH-PFO

Pri príležitosti 75. výročia začiatku oslobodzovania republiky od nemeckých okupantov a slovenských kolaborantov bola nainštalovaná aj výstava o bojoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR pri oslobodzovaní územia republiky. Súčasťou výstavy je tiež sprievodná publikácia vo formáte PDF : otvoriť >>>

obr.19414j

Predchádzajúca informácia : otvoriť >>>
Súvisiaca informácia je tu: otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť na info č. 414
Vložené 20.11.2019 - Aktualizované 2.12.2019