Informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja v II. svetovej vojne
obr.14295a obr.14295b obr.19402ba obr.2003 obr.2008

Oslobodenie územia okolo mesta Trenčín v apríli 1945
( príloha k informácii č. 421 )

Územie Trenčianskeho okresu bolo oslobodené jednotkami sovietskej Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armádou v apríli 1945 v priebehu rozsiahlej Bratislavsko-brnianskej operácie 2. ukrajinského frontu maršala Malinovského. Územie okresu oslobodzovali vojská štyroch armád zoskupených v severnej časti pásma útoku 2. ukrajinského frontu pod velením maršala Sovietskeho zväzu R. J. Malinovského.

Vojská sovietskej 40. armády s 1. a 4. rumunskou armádou postupovali od Zvolena a Banskej bystrice na Kremnicu, Turčianske Teplice a Nováky. Ich zväzky oslobodili 5. apríla 1945 Bánovce nad Bebravou a zaujali východiskové postavenia v smere útoku na Trenčín a Uherský Brod. V operácii sa vyznamenali vojaci 2. horskej divízie rumunskej 1 armády, ktorí postupovali v smere od Bánoviec na juhozápad. Zväzky sovietskej 40. armády a rumunskej 4. armády oslobodili v dňoch 6. a 7. apríla obce od Veľkej Hradnej po Mníchovu Lehotu. Keď sa 8. apríla sa priblížili k Trenčínu, prelomili nemecké pozície pri Trenčianskych Tepliciach, Kubre, Hamroch a Trenčianskych Stankovciach.

Obr.10153ma3a Obr.10153ma3b
Postup oslobodzovacích armád cez územie Československa
( mapa sa po "kliknutí" zväčší )

Nemci vybudovali pásmo obrany aj pred Trenčínom na južných svahoch Breziny. Na kóte 349 Kozí vrch vybudovali guľometné hniezda. Ich velenie určilo k obrane mesta 76. pešiu a 8. ľahkú divíziu aj dva špeciálne prápory. Prípravy k útoku na Trenčín a okolité obce sa skončili v noci z 8. na 9. apríla 1945. V tú noc bol predsunutý oddiel 681. streleckého puku 133. divízie sovietskeho 51. streleckého zboru medzi obce Veľké Bierovce a Krivosúd-Bodovka. Keď pechota prelomila nepriateľskú obranu, prenikla na západný breh Váhu, kde vytvorila predmostie v úseku Mečice - Zemianske Lieskové. Nemci boli prinútení ustupovať na sever aj západ a presunuli na ohrozený úsek aj časť jednotiek z Trenčína. Úspech využili jednotky sovietskej 133. streleckej divízie aj rumunskej 21. pešej divízie a zaútočili cez Kozí vrch Brezinou na Trenčín.

Oslobodzovacie vojská si počas zastavenia bojov dopĺňali zásoby a pripravovali sa na prechod cez Váh priamo v Trenčíne aj severne od mesta. 28. apríla, po evakuácii ulíc pri Váhu a prípravách v Chocholnej, sa začala delostrelecká príprava na nemecké pozície za riekou Váh. Na ich rozbitie použili pred Drietomou sovietske delostrelecké jednotky aj kaťuše. V noci z 28. na 29. apríla sa začal útok na nepriateľa na celom úseku od Novej Bošáce cez kopanice a chotáre obcí k Trenčínu až k Trenčianskej Teplej. Po ťažkých bojoch aj tieto obranné postavenia padli a Nemci boli prinútení ustupovať na celej frontovej línii.

obr. 15317g

Priebeh oslobodzovanie obcí v okrese Bánovce nad Bebr. a Trenčín
( po kliknutí sa mapa zväčší )

Nemci kládli vojskám Červenej armáde čo najdlhšie silný odpor s cieľom umožniť svojim jednotkám ustúpiť zo Slovenska na Moravu aj z korisťou. Evakuovali ulúpený tovar, dobytok, potraviny, stroje aj suroviny a čo nestačili naložiť, to zničili.

Rôzne nemecké jednotky, ustupujúce pred tlakom Červenej armády prichádzali aj do Trenčína. Všetky školy a verejné budovy boli preplnené okupantmi. Nemecké velenie mesta prinútilo vybudovať v okolí mesta obranné pozície. Mestom prechádzali nemecké a maďarské jednotky aj s ulúpeným tovarom a dobytkom. Gestapo a Sicherheitsdienst už od zimy 1944 vyprázdňovali ich väznice v Trenčíne. Časť väzňov odtransportovali do koncentračných táborov v Nemecku a po mučení už presunu neschopných väzňov povraždili na južnej strane Breziny. Pred konečným ústupom z Trenčína okupanti ničili všetky dôležité priemyselné objekty v meste. Trhavinami zničili objekty Leteckých závodov v Trenčianskych Bohuslaviciach 5. apríla a iba časť ich strojového vybavenia sa ich zamestnancom podarilo schovať.

Podobne ničili a vydrancovali aj „Tiberghienku“ (Merinu) a Neherovu továreň (Odevné závody) aj ďalšie priemyselné podniky. Zapálili ústrednú zbrojnicu a poškodili zariadenia železničnej stanice.

V dňoch 2.-6.apríla 1945 ovládli jednotky Červenej armády a Rumunskej armády západné svahy Považského Inovca a dediny na sever od Piešťan. Pre nemecké jednotky rozmiestnené v bývalom Trenčianskom okrese zostali ústupové cesty za Biele Karpaty už len cez Drietomu a Vláru. Posledný vlak s ulúpeným materiálom vypravili z Trenčína 6. apríla v noci. Ešte predtým zničili železničnú trať v smere na Bánovce nad Bebravou. 6. apríla začali z mesta utekať aj poslední domáci kolaboranti a ľudácki pohlavári.

obr. 14295b obr. 14295c
Zničený železničný most a príchod rumunských jednotiek do Trenčína
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Oslobodzovacie jednotky dosiahli ulice južného predmestia mesta 9. V noci z 9. na 1. apríla vytlačili z nich nemecké jednotky v obranných postaveniach. V skorých ranných hodinách 10. apríla vstúpila do mesta prvá sovietska hliadka. Nemci zničili v meste obidva mosty, cestný aj železničný. Oslobodzovacie jednotky zatlačili ostatné nemecké jednotky, ktoré už nestihli prejsť na druhú stranu Váhu, smerom na Opatovú nad Váhom. Ešte počas bojov o mesto vztýčili príslušníci domáceho odboja na Matúšovej veži červenú zástavu.

O 10. hodine 10. apríla bolo mesto oslobodené. Ešte predpoludním sa zišiel Revolučný národný výbor mesta Trenčín a delegácia mesta privítala na dnešnom mierovom námestí veliteľa jednotiek Červenej armády podplukovníka Korolenka a odovzdali mu symbolický kľúč od mesta. Prvým vojenským veliteľom mesta major Tretjakov, onedlho ho vystriedal nadporučík Čerezov a po ňom kapitán Rastargujev. Prvým predsedom Revolučného národného výboru bol Ján Barták. RNV v spolupráci s veliteľom mesta zabezpečovali rýchlu obnovu verejného aj hospodárskeho života v meste a hlavne zásobovať obyvateľov potravinami a palivom. Organizovali aj odpratávanie trosiek a pomoc občanov pri výstavbe nového cestného mosta.

Západná časť terajšieho Trenčína bola aj naďalej okupovaná Nemcami. Ich jednotky zaujali za Váhom obranné postavenia, z ktorých sústavne ostreľovali mesto až do 29. apríla, keď po prelomení nemeckej obrany pri Chocholnej boli nemecké jednotky prinútené ustúpiť aj zo západných predmestí Trenčína.

Súvisiace informácie :

  • Oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 a 1945
  • Trenčín a jeho okolie po Váh bol oslobodený 10. apríla 1945
  • ( administrátor použil fotografie aj z Wikipedie )


    <<<  späť  na informáciu č. 421
    Vložené 6.4.2020 - Aktualizované 10.6.2020