Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Nezabudli sme na 75. výročie oslobodenia svojho mesta
( stránka používa odkazy aj na externé informácie )

Aj v tomto roku si niektoré obce a mestá na Slovensku pripomenuli ich oslobodenie v roku 1945 od nemeckých okupantov aj kolaborantskej vlády vojnovej Slovenskej republiky. Územie Slovenska oslobodzovali vojská armád postupujúcich z bojísk východného frontu. Trenčiansko oslobodili vojská Červenej armády Sovietskeho zväzu a Kráľovskej rumunskej armády, postupujúce na západ v severnom krídle Bratislavsko-Brniankej operácie : otvoriť >>>

Obr.10153ma2
Postup oslobodzovacích armád z j.v. na územie Československa
( mapa sa po" kliknutí" zväčší )

Mesto Trenčín oslobodili jednotky Červenej armády Sovietskeho zväzu a Kráľovskej rumunskej armády ráno 10. apríla 1945. Nemci pri ústupe zničili cestný aj železničný most a opevnili sa na západnom brehu rieky Váh, odkiaľ oslobodená časť mesta ostreľovali. Ráno 29. apríla, po silnej delostreleckej príprave oslobodzovacie jednotky prekročili Váh a oslobodili dnešné predmestia na západnom brehu rieky. V meste bolo poškodených alebo zničených 161 budov, 18 vojakov oslobodzovacích jednotiek padlo a zahynulo aj 31 civilistov : otvoriť >>>

Dve stretnutia k 75. výročiu oslobodenia mesta Trenčín

Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Trenčín usporiadal jeho primátor Richard Rybníček 10. apríla 2020 spomienkové stretnutie na Brezine pri pamätníku obetí umučených nemeckými okupantmi. Z dôvodu opatrení prijatých proti nákaze bol počet pozvaných obmedzený. Za Klub vojenskej histórie protifašistického odboja / ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1 sa stretnutia zúčastnila iba trojčlenná delegácia: Miroslav Ondráš, Miroslav Malay a Ľubomír Brezovský. Za sekciu Klubu generálov SR Sever bol prítomní generálporučík Pavel Honzek a za Klub vojenských veteránov Trenčín a Okresnú organizáciu JDS ich predseda Ján Skyba. Informácia o stretnutí je na stránke KG SR tu : otvoriť >>>
Videoreportáž Internetovej televízie Trenčiansky terajšok je tu : otvoriť >>>

Primátor mesta Trenčín po privítaní účastníkov stretnutia, krátkom príhovore a zhodnotení oslobodenia mesta Červenou armádou a Rumunskou kráľovskou armádou položil veniec k pamätníku. Spoločný veniec k pamätníku položili aj delegáti zúčastnených profesijných klubov, pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín. Reportáž mesta Trenčín zo stretnutia je tu : otvoriť >>>

tablo
( po "kliknutí sa tablo zväčší )

Mesto Trenčín k 75. výročiu oslobodenia mesta nechalo obnoviť nápisy na hroboch 69 ľudí, umučených alebo brutálne popravených na južnom konci dnešného lesoparku v okolí lokality Dušova dolina. Pred pamätníkom na cintoríne 65 tam doposiaľ pochovaných obetí teroru nacistických vrahov nechalo mesto postaviť aj novú informačnú tabulu. Je na nej umiestnených aj 36 fotografií obetí, ktoré mestu získala a dodala ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1. Informácia o popravách na juhu lesoparku v zime 1944-1945 sú tu : otvoriť >>>

obr.20421a obr.20421b
Pietne stretnutie pri pamätníku na Brezine 10. a 30. mája 2020
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po informácii Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave sa 30. apríla 2020 delegácia KVH-PFO / ZO SZPB generála Goliana Trenčín -1 zúčastnila spoločného pietneho stretnutia pri pamätníku umučených na Brezine. K pamätníku položil veniec 2. tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, predsedkyňa spoločnosti občanov z RF žijúcich na Slovensku Berega a delegácia KVH-PFO / ZO SZPB generála Goliana Trenčín -1.

Súvisiace informácie : Oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 a 1945

( Text: Ľ. Brezovský, foto: X.Y. a M. Ondráš )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 30.5.2020 - Aktualizované 10.6.2020