Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Spoločný výlet trenčianskych klubov v Bošáckej doline
( Vydarený výlet za poznaním histórie )

Klub vojenských veteránov Trenčín v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Trenčín, uskutočnil dňa 31. júla 2020 poznávací výlet. Necestovali sme ďaleko. V Trenčianskom kraji sa narodili, žili a tvorili históriu Slovenska viacerí vzácni dejatelia. Za niektorými sme sa vybrali do blízkych Trenčianskych Bohuslavíc, Bošáce, Zemianskeho Podhradia a do Novej Bošáce. Podrobnejšie externé informácie o Bošáckej doline sú tu : otvoriť >>>

obr.20427a 20427b
Kaplnka v Trenčianskych Bohuslaviciach
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V Trenčianskych Bohuslaviciach nás v Kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie už očakával Dekan Bošáckej farnosti so sprievodcom, ktorí nám rozpovedali príbeh rodiny Erdödüovcov, ktorá kaplnku dala postaviť ako súčasť dnes už neexistujúceho kaštieľa a Francúzskeho parku v antickom štýle, ktorý bol postavený v priestoroch bývalého močariska. Kaplnka bola postavená za neuveriteľných 19 mesiacov. V kaplnke sú vzácne maľby, relikvie i celo kostrové ostatky mučeníka svätého Adeodata. Kaplnka bola v roku 1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Externé informácie o kaplnke, ako aj o obci Trenčianske Bohuslavice sú tu : otvoriť >>>

20427c
Pred zrúcaninou kostola v Haluziciach

Zaujímavosťou Bošáckej doliny je aj obec Haluzice, v ktorej sme si pozreli zrúcaninu kostola, do priepasti s hĺbkou 50 metrov, ktorú mala vytvoriť voda, sme však nesvtúpili. Nad obcou Haluzice, na kopci Turecký vrch je postavená vyhliadková veža. Podrobnejšie informácie o haluzickom kostole a Haluzickej tiesňave s naučným chodníkom sú tu : otvoriť >>>

20427d
Pri pamätníku generála II. triedy Štefana Jurecha

Významnou osobnosťou obce Bošáca je jej rodák generál II. triedy Štefan Jurech, ktorý bol vojakom v troch armádach. Na sklonku II. svetovej vojny bol zajatý, internovaný a v Nemecku popravený. V miestnom parku je jeho busta, pri ktorej si na neho zaspomínal generálmajor Naďovič a prihovoril aj starosta obce Daniel Juráček. K pamätníku sme položili veniec. Podrobnejšie externé informácie o rodákovi z obce Bošáca, generálovi Jurechovi sú tu : otvoriť >>>

obr.20427e 20427f
Pred prehliadkou gazdovského dvora v Bošáci
na obed v Bošáckej pálenici bol chutný guľáš
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Hovorí sa, že je potrebné poznať históriu. A práve v Múzeu života v Bošáci, sme mali možnosť poznať spôsob života v tejto obci ani nie v tak dávnej minulosti. Gazdovský dvor so všetkým čo ku gazdovstvu patrí ako napr. maštale, vozy, sýpka, pluhy a rôzne náradie na opravu nástrojov či domu. Tiež sme sa pozreli na spôsob bývania, ktoré bolo jednoduché, ale účelné. Sprievodcom v múzeu bol Daniel Baránek, zástupca riaditeľa ZŠ Bošáca Daniel Baránek. Po prehliadke múzea sme sa presunuli na obed do blízkej pálenice. Mimo chutného kotlíkového guľášu sme mali možnosť ochutnať aj kúpiť Bošácku slivovicu, ktorá je vo svete známa a vyhľadávaná. Podrobnejšie externé informácie o obci Bošáca sú tu : otvoriť >>>

obr.20427g 20427h
Evanielický kostol v obci Zemianske Podhradie
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po návšteve obce Bošáca sme navštívili Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí, ktorý je spojený so životom Ľudovíta Štúra a rodiny Adely Ostrolúckej. Traduje sa, že na povale kostola sa pred zatknutím skrýval Ľudovít Štúr. Aj v priestoroch kostola bol sprievodca z Bošáce, ktorý návštevníkom porozprával o zaujímavostiach zo života Štúrovcov, Ostrolúckych i o priebehu výstavby kostola. V blízkom múzeu sme sa dozvedeli aj o živote Riznerovcov. Na hrob Ľudovíta Vladimíra Riznera a rodiny Ostroluckých sme položili vence a zapálili sviečky. Podrobnejšie externé informácie o obci Zemianske Podhradie sú tu : otvoriť >>>

obr.20427i 20427j
Pieta pri hroboch v Zemianskom Podhradí
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Ďalšou zástavkou na trase bola Nová Bošáca. Na miestnom cintoríne sme si uctili padlých vojakov v druhejsvetovej vojne, ktorí padli v ťažkých bojoch oslobodzovaní lokality na konci apríla 1945. Položili sme veniec aj na už iba symbolický hrob sedem člennej posádky bombardovacieho amerického lietadla, zostreleného nad Bielymi Karpatmi. Aj na tomto pietnom mieste mal gen.major v.v. Svetozár Naďovič príhovor. Podrobnejšie externé informácie o obci Nová Bošáca sú tu : otvoriť >>>

obr.20427k 20427l
Hrob padlých Červenoarmejcov a letcov USAF
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V mene 50 účastníkov tohto milého podujatia, chcem poďakovať jeho organizátorom: predsedovi KVH - PFO Miroslavovi Ondrášovi a tajomníkovi ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1 Ľubomírovi Brezovskému za vynaložené úsilie pri príprave aj uskutočnení tohto zaujímavého poznávacieho zájazdu

Vyjadrujem radosť z toho, že zájazdu sa zúčastnili viacerí členovia KVV Trenčín, ZO SZPB Trenčín ale aj ďalší mladší, či starší účastníci. Potvrdzuje sa, že viac chceme poznávať vzdialenejšie miesta, ale to, čo máme doslova na dosah ruky nepoznáme. Môžem konštatovať, že zájazd viacerým rozšíril rozhľad o histórii nášho regiónu a prispel k poznaniu sa a upevneniu vzťahov medzi členmi jednotlivých klubov.

Text :predseda KVV Trenčín Ján Skyba,
Foto :Anton Švančara a Oľga Kajabová

Výlet za poznaním histórie kraja

Po dlhom čase obmedzení uskutočňovať podujatia a hromadné stretávania, zapríčinených pandémiou, bol pre tých, ktorí si vážia osobnosti našich dejín a duchovnú tvorbu našich predkov vítanou príležitosťou 31. júla 2020 absolvovať poznávací zájazd. Jeho organizátori, Klub vojenskej histórie protifašistického odboja v spolupráci s Klubom vojenských veteránov Trenčín, vybrali miesta neďaleko Trenčína. Pri tejto príležitosti si mohli účastníci uvedomiť, aký bohatý na históriu a významné osobnosti je náš kraj. Priznávam, že k miestam, ktoré sme navštívili, máme aj s našou predsedníčkou Krajskej rady Matice slovenskej Žofiou Hrančovou osobnostný vzťah. Podrobnejšie informácie o naších dojmoch sú tu : otvoriť >>>

Text : Janka Poláková za MO MS v Trenčíne

Poznámka organizátorov zájazdu :

Výbor Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja po čiastočnom uvoľnení opatrení proti nákaze COVID 19 zareagoval na podnety od svojich členov zorganizovaním 1. poznávacieho výletu po okolí mesta Trenčín. Keď bola účasť na zájazde umožnená aj spolupracujúcim členom Klubu vojenských veteránov Trenčín, musel byť organizátormi objednaný autobus s kapacitopu pre 52 pasažierov. Po vyhodnotení výletu aj ohlasov od účastníkov výbor KVH - PFO by chcel pokračovať v organizovaní ďalších poznávacích výletov.
Limitujúcim faktorom bude však aktuálny stav opatrení proti nákaze v meste, v okrese aj v kraji !

( administrátor )

<<< späť na hlavnú stránku
Vložené 8.8.2020 - Aktualizované 17.8.2020