Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie k 76. výročiu skončenia II. svetovej vojny v Európe
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Slávnostné stretnutie k 76. výročiu ukončenia II. svetovej vojny v Európe usporiadali 07. mája 2021 Posádkový klub Trenčín s Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1. Stretnutie sa uskutočnilo v zmysle bezpečnostných nariadení ÚVZ pred pamätnou tabulou osloboditeľom mesta na pri vchode do divadelnej časti budovy Posádkového klubu Trenčín.(1)

obr.21439a obr.21439b
Otvorenie stretnutia pred PK TN
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Po štátnej hymne účastníkov stretnutia privítala pani Jarmila Mičová a odovzdala slovo predsedovi KVH-PFO, Miroslavovi Ondrášovi, ktorý predniesol hlavný prejav k 76. výročiu kapitulácie nacistického Nemecka a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Počas prejavu boli premietané videoklipy z podpisu kapitulácie v Remeši 7. mája 1945 a následne aj v Berlíne 8. mája 1945. Text jeho príhovoru a video VHÚ Bratislava o kapitulácii Nemecka je tu : otvoriť

obr.21439c obr.21439d
Otvorenie stretnutia pred PK TN
( foto sa po "kliknutí zväčší )

S príhovorom vystúpil aj primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, v ktorom pripomenul ako ľahko sa sloboda stráca aj ako ťažko sa získava späť a na záver svojho vystúpenia poďakoval organizátorom stretnutia za ich aktivitu. Po príhovoroch položili vence pod pamätnú tabulu primátor mesta aj predseda KVH PFO s pplk. Jánom Šatarom, členom ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1.

obr.21439e obr.21439f
Otvorenie stretnutia pred PK TN
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Ďalším bodom stretnutia bolo ocenenie klubovými medailami dlhoročných členov ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1, ktorí svojimi aktivitami prezentovali ideály SZPB. Rozhodnutie prečítal tajomník klubu Ing. Ľubomír Brezovský a medaile oceneným odovzdal predseda KVH-PFO. Ocenení členovia, ktorí si pre pracovné povinnosti nemohli prevziať ocenenie na stretnutí, prevezmú si ich dodatočne.Video je uložené na YouTube tu: otvoriť

Na záver zamestnankyňa Posádkového klubu Trenčín p. Jarmila Mičová poďakovala všetkým za účasť na stretnutí a po jej vystúpení zaznela melódia cez vojnu obľúbenej piesne "Vyvalte sudy". iformácia o

( Text: Ľ. Brezovský - foto: P. Seriš a E. Talianová )

(1) Pamätná tabula na Posádkovom klube Trenčín je venovaná pamiatke vojakov Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní mesta a okresu Trenčín v apríli 1945.

Súvisiace informácie:

  • Slávnostné stretnutie k 75. výročiu ukončenia vojny v Európe : otvoriť
  • Nemecko v druhej svetovej vojne porazili Spojenci spoločne : otvoriť

    ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 15.5.2021 - Aktualizované 25.5.2021