Informácie o ativitách Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána znakSZPB Štúrovci PK OS SR TN

Na Brezine sme si pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Trenčín
( súčasťou informácie sú externé prílohy )

10. apríla 2024 sme si pri Pamätníku umučených na trenčianskej Brezine pripomenuli 79. výročie oslobodenia mesta Trenčín a vyjadrili vďaku vojakom oslobodzovacích armád za ich hrdinstvo v boji proti nemeckým okupantom. K pamätníku na cintoríne obetí besnenia nemeckých okupantov položila veniec aj delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na čele s tajomníkom Ústrednej rady SZPB. Oslavy organizovanej tradične Mestom Trenčín sa zúčastnilo okrem pozvaných delegácií aj mnoho občanov a najmä žiakov škôl z Trenčína. Po privítaní účastníkov stretnutia moderátorkou stretnutia Andreou Hniličkovou a položení vencov aj kytíc k pamätníku delegáciami vystúpil s príhovorom poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Tomáš Vaňo. Podrobnejšia informácia Mesta Trenčín je tu : otvoriť >>>

obr.24475a obr.24475b
Delegácia Mesta Trenčín a Veliteľstva Pozemného vojska OS SR
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Po Tomášovi Vaňovi vystúpil s príhovorom tajomník ÚR SZPB Zdenko Marton, v ktorom povedal: Dovoľte mi zablahoželať občanom mesta Trenčína k 79. výročiu oslobodenia Vášho mesta. S touto historickou udalosťou si treba pripomenúť, že oslobodením, ktoré priniesla Červená armáda sú spojené obete. Tieto obete sú jasné, jednoznačné, netreba o nich pochybovať. Aj tu, na tomto mieste si pripomíname obete ľudí, ktorí položili svoje životy, aby sme mohli žiť v mieri. Týmto stretnutím a položením vencov im vyslovujeme vďaku a uctievame si ich pamiatku. Históriu netreba prehodnocovať. V Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov si ctíme históriu a jej historické fakty. Celý príhovor tajomníka ÚR SZPB je tu : otvoriť >>>

obr.24475c obr.24475d
Delegácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Trenčianske organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si vážia pozývanie Mesta Trenčín na slávnostné a spomienkové stretnutia k výročiam oslobodenia mesta a Slovenského národného povstania. Oceňujú najmä skutočnosť, že sú na ne pozývané nielen delegácie štátnej správy, samosprávy, Ozbrojených síl SR a občania mesta, ale predovšetkým trenčianskych žiaci škôl. Ich účasť na týchto stretnutiach prospieva k upevneniu informácií o dejinách ich mesta a účasti ich predkov v boji za slobodu Slovenska a demokraciu. Viac o účasti profesijných klubov je tu : otvoriť >>>

obr.24475i obr.24475j
Delegácie žiakov z trenčianskych škôl a OZ na Brezine
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V Trenčíne pripomína oslobodenie mesta Červenou armádou a Rumunskou kráľovskou armádou pamätná tabuľa na Posádkovom klube Trenčín, na ktorej je uvedené, že v bojoch pri oslobodzovaní vtedajšieho okresu Trenčín padlo celkom 1381 sovietských a 1255 rumunských vojakov. Pamätnú tabuľu na bývalý Okruhový dom armády (ODA) osadil Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov. Pod mestským cintorínom na Soblahovskej ulici sa nachádza pamätník s delom. Je venovaný pamiatke na delostrelecké súboje s nemeckými jednotkami brániacimi predmestia na zépadnom brehu rieky Váh, ako aj palebnej podpore pri prekračovaní spoločného koryta Váhu kanálu po ďalších štrnástich dňoch. Nemci totiž zničili pri ústupe za Váh cestný aj železničný most.

obr.18384 obr.23461
Pamätná tabuľa na PK Trenčín a pamätník s delom na Soblahovskej ulici
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Základná organizácia SZPB generála Goliana Trenčín 1, pôsobiaca v PK Trenčín ako "Klub vojenskej histórie protifašistického odboja" spracovala v priebehu uplynulých rokov o.i. aj niekoľko informácií súvisiacich s oslobodením mesta Trenčín a jeho okolia :

 • Mesto Trenčín bolo oslobodené 10. apríla 1945 iba po rieku Váh
 • Oslobodenie územia okolo mesta Trenčín v apríli 1945
 • Masové hroby a cintorín obetí na Brezine
 • Kto je pochovaný na cintoríne pri pamätníku v lesoparku Brezina
 • obr.19418b obr.19418c
  Pamätné tabule na pomníku obetí popravených pri Dušovej doline

  Publikácia "Pamätníky a pamätné tabule obetiam II. svetovej vojny v okrese Trenčín" vo formáte PDF je tu : otvoriť >>>

  ( Text : M. Ondráš - Foto : E. Talianová a Š. Majtan )


  <<< späť na hlavnú stránku
  Vložené 12.4.2024 - Aktualizované 14.4.2024