Venované pamiatke Francúzov, ktorí bojovali v SNP za slobodnú ČSR
Francúzi v SNP  Mohyla na Zvonici  Nemecké tanky pod Strečnom

ŠTEFAN PELIKÁN : ČLOVEK A KRAJINA
stránka bude postupne aktualizovaná

... História je školou pre budúcnosť. Národ, ktorý si neváži svoju históriu, nie je národom. Francúzi, ktorí bojovali za našu vlasť sa stali súčasťou našich dejín..."

... ... ...
Vernisáž výstavy v Paláci Křížik dňa 29. októbra 2008 v Prahe

Záštitu nad výstavou prevzali Mgr. Vítěslav Jandák, poslanec Parlamentu Českej republiky a Jeho excelencia Peter Brňo, Vyslanec Slovenskej republiky v ČR.

... ... ...
Výstavné panely s obrazmi a sochy od Štefana Pelikána v Paláci Křížik

Hlavní partneri : ABL, a.s. Praha, Národná knižnica Českej republiky, Folklórne združenie Českej republiky, Múzeum Slovenského národného povstanie Banská Bystrica a Klub priateľov Francúzska a Slovenska. Iniciátorom a kurátorom výstavy je PhDr. Petr Vašíček.


<<<  späť                                           <<<  späť na hlavnú stránku.
MirOn © 2008
Aktualizované 2. 11. 2008


DVE VÝSTAVY1a. Na večnú slávu
synom Francúzska

a
1b. Francúzi v SNP :

G. B. de Lannurien Výstavy sú venované pamiatke Francúzov, ktorí bojovali v SNP.2. Výstava venovaná
pamiatke K. Pajera

Slovák K. Pajer Slovák Karol Pajer pomohol zachrániť stovky aj židovských
detí vo Francúzsku.