Aktuálne informácie záujmových klubov a združení v meste Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Aktuálne informácie :

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

  Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub numizmati-
  kov a historikov
  pri SAV

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  a ATV v Trenčíne

   EX Klub priateľov
  bývalých VKK TM


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky
eurokalkulačka >>>

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 04.01.2016:
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Na tejto stránke sú informácie čís. 91 až 100

100. Stretnutie družobných klubov na rieke Morava

Pred plavbou po rieke Morava Delegácie členov z dvoch družobných klubov - Klubu vojenských dôchodcov z Olomouca a Klubu vojenských veteránov / Zväzu vojakov Slovenskej republiky z Trenčína, uskutočnili 24. júna 2009 svoje tradičné stretnutie netradične - spoločnou plavbou po rieke Morava. Výmena skúseností z práce klubov sa konala v Muteniciach. Stretnutie pripravil olomoucky klub. Prerokoval sa aj plán stretnutia na Slovensku. Viac je tu >>>


99. Podpis memoranda k medzinárodnému projektu LÉGIE 100

Logo projektu V juhomoravskom mestečku Hustopeče bolo 18. júna 2009 slávnostne podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu LÉGIE 100 a dôstojnom pripomenutí si stého výročia vzniku a bojov československých légií v rokoch 1914 - 1920. Slovenská strana zrealizuje pilotný projekt spolupráce výstavou Československé légie 1914 - 1920 vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch. Viac je tu >>>


98. Situácia v Európe na prelome 19. a 20. storočia

obr.0998 Na prelome 19. a 20. storočia vlastnili európske veľmoci veľké koloniálne ríše. Ovládali obrovské územia takmer v celej Afrike aj vo veľkej časti Ázie. Nikde inde na svete sa nevyrábalo toľko tovaru ani tak intenzívne neobchodovalo. Prísun lacných surovín a potravín do koloniálnych krajín umožňoval zvyšovať blahobyt aj odbyt pre ich výrobky. Neskoršie zjednotené štáty Nemecko a Taliansko usilovali o nové prerozdelenie sveta. Viac je tu >>>


97. Vo Zvolene si pripomenuli legionára a čs. generála Šnejdárka

Pamätná tabuľa fen. Šnejdárka vo Zvolene Už 90. výročie oslobodenia mesta od maďarských boľševikov československými dobrovoľníkmi a jeho pripojenia k územiu Československa si 15. júna 2009 pripomenuli vo Zvolene. Na Námestí SNP bola legionárovi a čs. armádnemu generálovi Josefovi Jiřímu Šnejdárkovi odhalená pamätná tabuľa na dome č. 26, v ktorom mal v roku 1919 ešte ako plukovník a veliteľ 2. divízie čs. dobrovoľníckeho vojska svoj štáb. Viac je tu >>>


96. Zoskoky výsadkových veteránov na 3. Národných leteckých dňoch

Presun členov výsadku k lietadlu V dňoch 13. a 14. júna 2009 sa uskutočnili v Piešťanoch 3. národné letecké dni, dni národnej hrdosti. Do ich programu boli zaradené aj zoskoky desiatich výsadkových veteránov, členov Klubu vojenských výsadkárov SR z klubu v Bratislave. V sobotu 13. júna zoskok zrušili pre silný nárazový vietor. V nedeľu prvým zoskokom otvorili program druhého leteckého dňa a druhý zoskok vykonali pred jeho záverom. Viac je tu >>>


95. Spojenci oslávili 65. výročie vylodenia v Normandii

Veterán pri hrobe priateľa V Normandii, na severozápade Francúzska, sa 6. júna 2009 konali oslavy 65. výročia vylodenia západných spojencov, ktoré prispelo k urýchleniu porážky nacistického Nemecka. Zúčastnili sa ich aj delegácie zo štátov, ktoré sa na operácii podieľali a vojnoví veteráni, účastníci operácie Overlord. Prezidenti USA a Francúzska, britský princ Charles, premiéri Británie a Kanady vzdali česť spojeneckým vojakom, ktorí tam padli. Viac je tu >>>


94. Trianonská zmluva oslobodila nemaďarské národy Uhorska !

Protest proti Trianou... Dňa 4. júna 1920 bola podpísaná v paláci Veľký Trianon vo francúzskom Versailles tzv. Trianonská zmluva, ktorá stanovila hranice Maďarska so všetkými nástupnickými štátmi Rakúsko-Uhorska po prvej svetovej vojne. 71,5 % územia Uhorska bolo pridelené štátom susediacim s vtedajším Maďarskom. Zmluva je dodnes pre časť Maďarov traumou, ovplyvňujúcou ich vzťah k dnešným susedným štátom. Viac je tu >>>


93. Odhalenie pamätníka čs. parašutistom v Prahe

Pamätník na mieste atentátu Na miestach kde 27. mája 1942 československí parašutisti Jozef Gabčík a Jan Kubiš vykonali vojenskú operáciu - atentát na "zastupujúceho ríšskeho protektora" Reinharda Heydricha bol dňa 27. mája 2009 pri križovatke ulíc "V Holešovičkách" a "Zenklova" v Prahe - 8 slávnostne odhalený pamätník. V deň výročia posledného boja a smrti čs. parašutistov sa každoročne koná 18. júna v Prahe spomienkové stretnutie. Viac je tu >>>


92. Piešťanské vojenské múzeum opäť otvorené

obr.0992 Vojenské historické múzeum Piešťany otvorilo novú múzejnú sezónu. Na podujatí 30. mája 2019 sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič v sprievode štátneho tajomníka MO SR Daniela Duchoňa, pridelenca obrany Českej republiky na Slovensku gen. mjr. Jiřího Jančíka a ďalších hostí. Boli otvorené aj nové výstavné priestory múzea a výstava Československé légie 1914-1920 pobočky ČSOL z Olomouca. Viac  je tu >>> 


91. Memoriál Jozefa Gabčíka v behu na 13 km - cross

Odznak členovov Klubu výsadkárov SR V sobotu 30. mája 2009 Žilinský pluk Jozefa Gabčíka s Klubom vojenských výsadkárov SR a mesto Rajecké Teplice usporiadali 15. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka v behu na 13 km - cross. Preteky sú organizované na počesť čs. parašutistu plk. i. m. Jozefa Gabčíka. Ako veliteľ skupiny ANTROPOID, vysadenej z Británie na okupované územie Česka, zorganizoval dňa 18. júna 1942 v Prahe atentát na Reinharda Heydricha. Viac a výsledková listina  je tu >>>


  <<<  vpred  na novšiu stránku                                        >>>  vzad  na staršie stránky
Aktualizované 15. 01. 2016

Prepínač na :


Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

VHÚ Bratislava
Vojenský
historiský
ústav

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
Kragujevac

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

W-stránka ZV SR
Zväz vojakov
SR

Logo KGSR
Klub gene-
rálov SR

W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KST
OKST TJ Dukla Trenčín

W-stránka KVV PV
KVV v Česku

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov

TRENČAN
História
Trenčína

W-stránka KVH DP
KVH-DP


1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.

ARCHÍV :
informácie
č. 081 - 090
č. 071 - 080
č. 061 - 070
č. 051 - 060
č. 041 - 050
č. 031 - 040
č. 021 - 030
č. 011 - 020
č. 001 - 020