Informácie Klubu priateľov VKK Tatranské Matliare
T. Matliare T. Matliare T. Matliare Na štíte...

Informácie o stretnutí členov Klubu v KK TM - august 2007

Stretnutie členov Klubu vo svojej " základni " - KK TM, malo bohatý program a primerane k fyzickým možnostiam členov Klubu diferencované / prispôsobené ciele a program :

2.1. Členská schôdza v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare

V krásnej spoločenskej miestnosti Klimatických kúpeľov Tatranské Matliare sa dňa 25. 8. 2007 uskutočnila v poradí druhá "výjazdová" členská schôdza (ČS) Klubu, spojená s pobytom členov v KK TM. ČS Klubu sa zúčastnilo 27 členov a 3 hostia z Francúzka.

obr.05, autor ŠM obr.06, autor ŠM obr.07, autor ŠM obr.08, autor ŠM
Stlačením obrázku sa tento zväčší

Po zahájení ČS bola prednesená Správa o činnosti KP VKK TM za prvý polrok 2007. Po jej prednesení boli účastníci ČS oboznámení s programom pobytu. Po jeho schválení bola rozvinutá diskusia.

2.2. Účasť na XII. Medzinárodnom vojenskom výstupe na Kriváň

Časť členov KP VKK TM, medzi nimi aj hostia z Francúzska, sa 25. augusta zúčastnili XII. Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Pri pochode okolo Štrbského plesa sa zastavili na RS OS SR, kde si vyzdvihli lístky poľnej pošty a poklonili sa pamiatke padlých bojovníkov pri pamätníku SNP.

Pred vchodom
do kúpeľov TM
obr.05, autor ŠM
Počasie pri
Štrbskom pl.
obr.06, autor ŠM
Stan RS OS SR
s info o výstupe
obr.07, autor ŠM
Pri pamätníku
bojovníkov SNP
obr.08, autor ŠM

Hostí na Kriváň viedol predseda Klubu. Fotografie z výstupu priblížia situáciu na ceste až ku krížu na vrchole Kriváňa...

Okrem ČS a účasti na XII. Medzinárodnom vojenskom výstupe na Kriváň sa podarilo uskutočniť niektoré zaujímavé nasledujúce aktivity :

2.3. Výstava o Karolovi Pajerovi

Pri príležitosti 63. výročia SNP členovia Klubu v spolupráci Klubom vojenských veteránov Trenčín pripravili a 28.augusta otvorili dlhodobú výstavu " Karol Pajer - hrdina protifašistického odboja". Výstava je venovaná pamiatke mladého slovenského vlastenca Karola Pajera, vojaka 1. čs. divízie, učiteľa a bojovníka FFI, ktorý pomohol zachrániť stovky detí pred deportáciou a padol v boji proti nemeckým okupantom vo Francúzsku.   viac  >>>

Výstavu zapožičal Klub priateľov Francúzska a Slovenska Žilina, s ktorým KaMC OS SR Trenčín a uvedené kluby spolupracujú. KaMC OS SR Trenčín pre výstavu dal vytlačiť publikácie a lístkov poľnej pošty OS SR s kašetom na dané téma pre návštevníkov výstavy.

xxx xxx xxx xxx
Stlačením obrázku sa tento zväčší

Otvorenia výstavy sa zúčastnili členovia Klubu, priatelia z Francúzska, kúpeľní hostia a personál KK TM. Úvodné slovo k výstave predniesol náš člen Miro Ondráš. V priestoroch výstavy bola počas vernisáže zriadená aj poštová priehradka pošty Tatranské Matliare.

ana_02a ana_02b ana_02c ana_02d

2.4. Prednáška o expedícii ANNAPURNA 2007

V rámci stretnutia členov Klubu uskutočnil 29. augusta člen Klubu Ing. Ján Matlák, vedúci horolezeckej expedície ANNAPURNA 2007 do Himalájí besedu o jej priebehu, spojenú s premietaním expedičného filmu. Zaujímavej a pútavej besedy sa okrem členov Klubu zúčastnili aj kúpeľní hostia, ktorí obohatili jej priebeh zaujímavými otázkami na priebeh expedície.

hos_02e cle_02f hos_02g hos_02h

2.5. Vyhodnotenie stretnutia v KK TM

Členovia Klubu po účasti na XII. Medzinárodnom vojenskom výstupe na Kriváň uskutočnili v priebehu stretnutia výstupy aj na ďalšie tatranské štíty. Okrem toho aj mnoho pekných túr v krásnej tatranskej prírode, každý podľa svojich osobných schopností a časových možností. Navštívili napr. Chatu pri zelenom plese, Zbojnícku chatu, Téryho chatu a Sliezky dom. Taktiež si našli čas aj na huby a fotografovali krásy Vysokých Tatier.

cle_02e cle_02f cle_02g cle_02h

Pri spoločnom rozlúčkovom stretnutí všetci hodnotili akciu ako vydarenú s odporučením pre výbor zorganizovať podobné stretnutie aj na budúci rok. Niekoľko členov Klubu sa venuje fotografovaniu - niektoré ich "úlovky" ilustrujú textové informácie na našej www-stránke.

<<< späť na hlavnú stránku KP VKK TM

Aktualizované 5.9.2010