Po získaní moci v Nemecku sa Hitler rozhodol ovládnuť aj Českosloslovensko
obr.0852a obr.0852b obr.0852c obr.0852d obr.0852e

Ako sa Hitlerovi podarilo rozbiť a ovládnuť aj územie Československa
( modrý text je prepínačom na otvorenie informácií )

Na tejto stránke sú uvedené stručné informácie o spôsobe, akým sa Hitlerovi a jeho nacistickej strane podarilo oklamať západné mocnosti, rozbiť a ovládnuť územie Československa. Administrátor využil videoklipy uverejnené na YouTube, informácie z Wikipedie a podklady najnovších vojenských dejín Slovenska. Táto stránka bude postupne aktualizovaná.

Predchádzajúce informácie : V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku


  Všeobecná mobilizácia čs. armády v roku 1938

Obr.0861 V prvej polovici septembra 1938 rozpútali nacistami sformovaní henleinovci povstanie za pričlenenie čs. pohraničia obývaného nemeckou menšinou k Nemecku. Československo povstanie potlačilo, ale Francúzsko a Veľká Británia odporučili ČSR, aby Nemecku odstúpila čs. územia, na ktorých žije viac ako 50 % obyvateľstva nemeckej národnosti. Prezident Beneš nariadil 23. septembra všeobecnú mobilizáciu čs. armády, no západné veľmoci opatrenie čs. vlády nepodporili : otvoriť >>> 


  Hitler sa v roku 1938 rozhodol vymazať ČSR z mapy

obr.0865 Na agresívnu politiku Adolfa Hitlera voči ČSR a vyvolávanie konfliktov v čs. pohraničí reagovala 23. septembra 1938 československá vláda vyhlásením mobilizácie. Jedna z najmodernejších armád v Európe bola pripravená na boj s Nemeckom, ale cudzí politici jej to nedovolili. 29. septembra 1938 podpísali štyri európske veľmoci v Mníchove dohodu, ktorou prikázali ČSR "odstúpiť" nacistickému Nemecku pohraničné oblasti Čiech a Moravy, ako aj Devín a Petržalku - t.j. približne 30 % územia prvej ČSR : otvoriť >>> 


  Mníchovský diktát vypracovali politici štyroch mocností

Obr.0862 Po tzv. "pripojení" Rakúska k nacistickému Nemecku sa Hitler rozhodol využiť "ochotu" politikov Francúzska a Veľkej Británie ustupovať jeho požiadavkám voči ČSR. Dosiahol ich súhlas, že prinútia vládu ČSR, aby "odstúpila" čs. pohraničie nacistickému Nemecku. Na ich rokovanie v Mníchove však čs. delegáciu ani neprizvali. Výsledkom ich rokovania bol diktát štyroch veľmocí, ktorý bol vnútený čs. vláde. ČSR musela odstúpiť Nemecku veľké pohraničné územia, ktoré boli po stáročia súčasťou Čiech aj Moravy : otvoriť >>> 


  Československo po Mníchovskom diktáte v októbri 1938

Obr.0863 Československo po odstúpení pohraničných území Nemecku muselo vyhovieť aj požiadavkám tzv. beckovského Poľska. Tisíce utečencov z nemeckého pohraničia spôsobovali ČSR nemalé problémy. Na dlhej hranici z Maďarským kráľovstvom rozpútali hortyovské tlupy na podporu maďarských územných požiadaviek teror. Na Zakarpatskej Rusi útočili na čs. inštitúcie aj teroristi z Poľska. Slovensku bola novou čs. vládou priznaná autonómia v rámci "druhej" ČSR, ktorá sa už nazývala Česko-slovensko : otvoriť >>> 

Súvisiace informácie : Cesty ktoré viedli ku rozpútaniu 2. svetovej vojny

( administrátor použil foto z wikipedie a videoklipy z YouTube )

<<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 26.02.2015 - Aktualizované 1.10.2019