Tolerovanie nedodržiavania medzinárodných zmlúv viedlo k rozpútaniu novej vojny
obr.0852a obr.0852b obr.0852c obr.0852d obr.0852e

Cesty ktoré viedli k rozpútaniu 2. svetovej vojny na videoklipoch
( modrý text je prepínačom na otvorenie informácií )

Na tejto stránke sú uvedené stručné informácie o príčinách vzniku Druhej svetovej vojny s využitím videoklipov uverejnených na YouTube a odvolávajúce sa na informácie z Wikipedie. Stránka bude postupne aktualizovaná. Cieľom administrátora bolo prezentovať informácie, ktoré boli verejnosti predkladané v demokratických krajinách po vzniku 2. svetovej vojny takmer pred 70. rokmi, t.j. v dobe, keď ešte neboli účelovo deformované najmä niektorými súčasnými "tiežhistorikmi" prezentujúcimi už "nové dejiny" druhej svetovej vojny. K tomu použil klipy z mienkotvorných filmov, premietaných v USA od roku 1939 - 1940 :

  V roku 1933 získal A. Hitler a jeho nacisti moc v Nemecku

Obr.13272 Po skončení Veľkej vojny víťazné Francúzsko presadilo uložiť Nemecku obrovské finančné náhrady, ktoré znemožnili jeho povojnovú obnovu. Vážne hospodárske problémy podporili v Nemecku nárast nacionalizmu a túžby po pomste za porážku. V novom Nemecku začiatkom roka 1933 získal moc A. Hitler a jeho nacistická strana NSDAP. Nacisti svojou demagógiu a využitím obáv západných veľmocí zakročiť si vytvorili podmienky na rozpútanie novej svetovej vojny : otvoriť >>>  + 2 prílohy :

 • Hitlerova vojna - 1. videoklip otvoriť >>>
 • Hitlerova vojna - 2. videoklip otvoriť >>>

    Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 1. časť

  Obr.0852 Prepadnutie Poľska susedným nacistickým Nemeckom 1. septembra 1939 je všeobecne považované za začiatok druhej svetovej vojny. Za príčiny vedúce k rozpútaniu ďalšieho svetového konfliktu je považovaná najmä nespokojnosť niektorých štátov z výsledkami Prvej svetovej vojny, nešťastne skoncipovaná Versailleská zmluva a celosvetová hospodárska kríza. Uvedené okolnosti prispeli nie len k nárastu napätia, ale aj ku vzniku ozbrojených konfliktov nie len v Ázii, ale aj v Európe :  viac >>> 


    Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť

  Obr.0853 Ťažkú ekonomickú a rozbúrenú povojnovú situáciu využili v Taliansku fašisti a nacisti v Nemecku. Neschopnosť veľmocí a Spoločnosti národov presadiť dodržiavanie povojnových zmlúv využilo Nemecko na obnovenie vojenskej sily, Japonsko v roku 1933 a Taliansko v roku 1935 na rozpútanie nových vojnových konfliktov na cudzích územiach. Druhá svetová vojna sa začala v Ázii v skutočnosti už japonskou okupáciou Mandžuska v roku 1931, pričom agresiu Nemecka voči ČSR 15. marca 1939 historici ignorujú :  viac >>> 

  Súvisiaci blok informácií : Cesta k rozbitiu Československa

  ( administrátor použil foto z Wikipedie a videoklipy z YouTube )

  <<<  späťna hlavnú stránku.
  Vložené 26.02.2015 - Aktualizované 1.10.2019