Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Účasť Trenčanov na odhalení pomníka M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne
( 2. koncept informácie )

25. októbra 2021 bol na ulici M. R. Štefánika v Dolnom Kubíne pred 103. výročím vzniku samostatného štátu Československo odhalený pomník s bustou Milana Rastislava Štefánika. Pomník vznikol z iniciatívy občianskych združení a klubov pôsobiacich v meste k ucteniu si zásluh francúzskeho a československého generála M. R. Štefánika, ktorý sa ako vojak a diplomat významne pričinil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie:Reportáž je umiestnené na : YouTube

Na pozvanie primátora mesta Dolný Kubín a aktivistov z miestnych občianskych združení zúčastnila sa odhalenia pomníka vedcovi, vojenskému letcovi, generálovi a čs. diplomatovi Štefánikovi v Dolnom Kubíne aj delegácia dvoch klubov z Trenčína. Členovia klubu vojenskej histórie v Dolnom Kubíne už niekoľko rokov spolupracujú s podobným trenčianskym klubom aj s ďalším občianskym združením. Jednou z foriem ich spolupráce je o.i. aj obojstranná účasť na klubových aktivitách.

obr.21446a obr.21446b
Aktivisti spolupracujúcich klubov a o.z. pred pamätníkom
( zľava ) B. Neumajir, J. Krupa, S. Naďovič a J. Nedorost
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na slávnostnom odhalení pomníka s bustou Štefánika sa okrem pozvaných hostí zo Slovenska aj z Česka zúčastnilo podľa odhadu miestnych médií viac ako sto ľudí. O vznik pomníka sa zaslúžil najmä Jozef Krupa, ktorý spoločne s viacerými nadšencami slovenskej histórie sa postarali aj o jeho slávnostné odhalenie. Podrobnejšie informácie vo formáte PDF sú tu : otvoriť >>>

Informácie o začiatkoch našej spolupráce sú aj tu :

  • V Bytči odhalili pamätnú tabulu legionárovi Adamíkovi: otvoriť >>>
  • Posviacka zvonice na jednom bojisku I. svetovej vojny: otvoriť >>>
  • Druhá prezentácia Legiovlaku bola v Dolnom Kubíne : otvoriť >>>
  • ( administrátor KVT pri PK TN )

    <<< späť na hlavnú stránku
    Vložené 1.11.2021 - Aktualizované 8.11.2021