Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Vojnový veterán Štefan Šteflovič oslávil v Trenčíne 100 rokov
( informácia má odkazy na prílohy )

Vojnový veterán kapitán vo výslužbe Štefan Šteflovič sa 12. novembra 2021 dožil 100 rokov. Jubilant v dobe II. svetovej vojny ako vojak Slovenskej armády vyslanej bojovať na východný front po boku Nemecka si po čase uvedomil, že ho poslali bojovať proti nesprávnej strane. Najskorej začal spolupracovať s domácim odbojom v Odese a po jej oslobodení vstúpil do radov rodiaceho sa 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Ako jeho príslušník v jednotke 3. čs. brigády sa zúčastnil bojov o prístupy k Duklianskemu priesmyku. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.21449a
Prezidentka SR odovzdala rad vojnovému veteránovi

Výbor ZO SZPB generála Goliana Trenčín - 1, pôsobiaci pri Posádkovom klube Trenčín ako Klub vojenskej histórie protifašistického odboja inicioval jeho ocenenie za účasť v protifašistickom odboji na území bývalého Sovietskeho zväzu a predovšetkým za jeho aktívnu účasť v Karpatsko-duklianskej operácii. 12. novembra 2021. V deň stých narodením jubilanta, mu prezidentka Slovenskej republiky odovzdala Rad Ľudovíta Štúra II. stupňa, ktorý mu odovzdala osobne v Trenčíne, v Domove sociálnych služieb na Lavičkovej ulici. Klipy z priebehu odovzdania radu odvysielala vo večernom spravodajstve RTVS1 aj TA3. Podrobnejšia externá informácia je tu: otvoriť >>>

obr.21449a obr.21449ab obr.21449ac
Prezidentka SR pri odovzdaní radu Ľ. Štúra v Trenčíne
( foto sa po "kliknutí zväčší )

V popoludňajších hodinách v priestoroch Posádkového klubu Trenčín jeho vedúca Mária Huszlicsková v spolupráci s výborom Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja pripravili pri príležitosti jubilea kpt.v.v. Štefana Štefloviča pre jubilanta a jeho najbližšiu rodinu v prítomnosti pozvaných hostí komorné slávnostné stretnutie :

obr.21449d obr.21449e.jpg obr.21449f.jpg
Predstavitelia MO SR, VPV OS SR a primátor Mesta
Trenčín pri odovzdávaní ocenení a darčekov jubilantovi
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Na tomto stretnutí zástupcovia Sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR vedení jej generálnym riaditeľom Martinom Jakálom v mene ministra obrany jubilantovi prečítali Rozkaz ministra, ktorým bola oslávencovi udelená Medaila MO SR 1. stupňa - zlatá. Medailu aj darčekoví kôš plný dobrôt jubilantovi odovzdal generálny riaditeľ. Plukovník Roland Bartakovics, náčelník štábu Veliteľstva Pozemných síl Ozbrojených síl SR odovzdal jubilantovi Pamätný kríž NGŠ 1. stupňa - zlatý, ktorý mu udelil Náčelník Generálneho štábu OS SR. Oslávencovi zaželal veľa zdravia do ďalších rokov života.

obr.21449g obr.21449h obr.21449i
Gratulácie delegátov klubov pôsobiacich v PK Trenčín
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Tiež mu blahoželal aj primátor Mesta Trenčín Richard Rybníček, ktorý odovzdal oslávencovi vecný dar a požiadal ho aby sa zapísal do Kroniky Mesta Trenčín. Medzi gratulantov sa zaradili aj delegáti Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, Miroslav Ondráš, Ľubomír Brezovský a Miroslav Malay, ktorí iniciovali ocenenia jubilanta, ako aj uskutočnenie stretnutia v PK Trenčín.

obr.21449j obr.21449k obr.21449l
Po prípitku nasledovalo rozkrojenie torty a fotografovanie
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Klub vojenských veteránov Trenčín na stretnutí zastupovali predseda Ján Skyba a člen Rady klubu Vojtech Bacskai. K 100. výročiu narodenia jubilantovi odovzdali kyticu ruží a Pamätný list Jednoty dôchodcov na Slovensku, s podpisom predsedu JDS Jánom Lipianským. Jubilantovi už v septembri pri príležitosti 30. výročia vzniku klubu, ktorého je jubilant tiež členom, bola prostredníctvom jeho dcéry odovzdaná klubová medaila.

obr.21449m obr.21449n
Rozhovory NŠ VPS OS SR a delegácie KVV s jubilantom
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Jubilantovi blahoželala aj vedúca Posádkového klubu Trenčín Mária Huszlicsková a tajomník Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer s kyticami kvetov. Slávnostný akt blahoželaní a odovzdávanie medailí aj  darov bol ukončený slávnostným prípitkom, ktorý predniesol náčelník štábu PS OS SR plukovník Roland Bartakovics.

obr.21449p obr.21449r.jpg
Jubilantovi blahoželala aj vedúca PK TN, tajomník ÚR SZPB,
predseda a tajomník ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1
( foto sa po "kliknutí zväčší )

Po slávnostnom prípitku viacnásobne ocenený jubilant sfúkol sviečky na torte, čím vznikol priestor na malé pohostenie, fotografovanie a neformálne rozhovory s  jubilantom, ako aj na vzájomné výmeny názorov zúčastnených. Celé stretnutie moderovala vedúca Posádkového klubu Trenčín, za čo jej na stretnutí prítomná jubilantova rodina aj členovia delegácie KVH-PFO / ZO SZPB generála Goliana Trenčín-1 úprimne poďakovali.

Súvisiace informácie:

  • Minister obrany povýšil vojnového veterána por.v.v. Štefana Štefloviča:  otvoriť  >>>
  • Minister obrany ocenil v Trenčíne účastníkov protifašistického odboja :  otvoriť  >>>
  • Pamäti kpt.v.v. Štefloviča z východného frontu so zbierkou jeho básní :  otvoriť  >>>

    ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )

    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 17.11.2021 - Aktualizované 22.11.2021