Vyslanec ČSR Štefan Osuský umožnil vo Francúzsku sformovať čs. vojsko pre boj proti Nemecku
obr.10136a obr.10136b obr.10136e obr.10136f

Otvorenie výstavy o Štefanovi Osuskom v Brezovej pod Bradlom
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

V meste Brezová pod Bradlom bola v Múzeu D. S. Jurkoviča otvorená výstava o významnom rodákovi pod názvom Štefan Osuský, diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, slovenský národovec a československý vlastenec. Na pozvanie organizátorov výstavy sa jej otvorenia zúčastnila aj delegácia Klubu vojenskej histórie protifašistické odboja z Trenčín. KVH PFO už dlhšiu dobu spolupracuje s o.z. Osobnosti pod Bradlom, ako aj s vedením Múzea D. S. Jurkoviča a preto na otvorenie výstavy vyslal dvoch svojich aktivistov. Ich úlohou bolo súčasne dohodnúť aj ďalšie prezentácie výstav. Viac informácií o spolupráci je tu : otvoriť >>>

Obr.Osuský výstava2

Pozvánka na výstavu prezentovanej v Múzeu D. S. Jurkoviča

Výstava, ktorej autorom je Pavol Máťuš, vznikla z iniciatívy Slovenskej národnej knižnice, má celkom 14 panelov s textom v slovenskom aj anglickom jazyku. Časť na nich prezentovaných fotografií poskytol Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Vernisáž výstavy otvoril Matúš Valihora, riaditeľ Múzea D. S. Jurkoviča, ktorý po privítaní hostí odovzdal slovo Slavomírovi Michálekovi, riaditeľovi HÚ SAV, rodákovi z Brezovej pod Bradlom. Riaditeľ HÚ SAV ku každému z panelov, predstavujúcich jednu z etáp v živote Štefana Osuského, uviedol podrobnejšie informácie :Video je prevzaté z YouTube

Š. Osuského, advokáta v Chicagu, vyslala Slovenská liga v Amerike v roku 1916 do Európy s úlohou spolupracovať s predstaviteľmi českého a slovenského zahraničného odboja, ktorých cieľom bolo vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pracoval po boku Tomáša Garrigue Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneša. Po vzniku Československej republiky sa aktívne podieľal na príprave a podpise Trianonskej mierovej zmluvy v roku 1920, ktorá rozhodujúcim spôsobom prispela k novému usporiadaniu krajín v strednej Európe. V rokoch 1918-1920 bol československým vyslancom vo Veľkej Británii a potom až do roku 1939 vyslancom ČSR vo Francúzsku. Podrobnejšia externá informácia o Š. Osuskom, významnom čs. diplomatovi je tu : otvoriť >>>

Obr.Osuský výstava2a

Výstavu v Múzeu D. S. Jurkoviča prezentoval S. Michálek

Po rozbití a okupácii aj pomníchovskej, vtedy už Česko-Slovenskej republiky nacistickým Nemeckom, odmietol čs. vyslanec v Paríži Štefan Osuský odovzdať Nemecku ambasádu ČSR a vytvoril podmienky na vznik významného centra čs. zahraničného odboja. Do vypuknutia vojny mohli čs. vojaci "dočasne" vstúpiť do Cudzineckej légie. Po vypuknutí vojny s Nemeckom bola znova obnovená aj československo-francúzska zmluva o čs. vojsku vo Francúzsku. Na jeho území sa sformovala v jeseni 1939 čs. pešia divízia, ktorej dva pluky bojovali v máji 1940 proti Nemecku. Po kapitulácii Francúzska v roku 1940 bol Osuský v Londýne menovaný za ministra exilovej čs. vlády. Jeho zásluhy v odboji boli cez vojnu londýnskou exilovou vládou na čele s Edvardom Benešom bagatelizované a Š. Osuský bol postupne z odboja celkom vylúčený. Viac informácií o formovaní čs. odboja v II. svetovej vojne je tu : otvoriť >>>

Výstavy HÚ SAV prezentované v roku 2020 vo výkladoch PK Trenčín:

425. Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali

obr.20425d V rámci spolupráce s trenčianskym Klubom vojenskej histórie protifašistického odboja sprostredkovalo Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom zapožičanie putovnej výstavy "Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali" pre Posádkový klub Trenčín. Autorom výstavy je Slavomír Michálek, riaditeľ HÚ SAV. Po prezentácii v Archíve mesta Bratislava v januári 2020 bola výstava inštalovaná 18. júna vo výkladoch PK Trenčín. Viac je tu : otvoriť >>

428. Pripomenuli sme si 100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

obr.20423a Posádkový klub Trenčín pripomenul verejnosti 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy a jej významu aj pre dnešné Slovensko putovnou výstavou Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Celkom trinásť panelov výstavy s názvom "Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko" bolo prezentovaných vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín na Hviezdoslavovej ulici čís. 16 od 22. júla až do 31. augusta 2020.

( administrátor KVT v PK Trenčín )


<<<  späť
Vložené 14.10.2021 - Aktualizované 16.10.2021