1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR podporoval SNP z územia Slovenska
obr.10141a obr.10122a obr.10141b

Deň slovenského vojenského letectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky
( informácia bude postupne aktualizovaná )

Keď po vypuknutí Slovenského národného povstania odzbrojili nemeckí okupanti 2 východoslovenské divízie, povstaleckej armáde zostala prakticky iba letecká základňa Tri duby. Na jej letisku vznikla improvizovaná 1. kombinovaná letka, sformovaná z na základni pôsobiacej leteckej školy. Povstalecká letka mala síce vo výzbroji asi 60 lietadiel, z ktorých však bolo iba osem (!) stíhačiek. Ostatok tvorili zastarané pozorovacie, alebo nevyzbrojené školné a dopravné stroje. Povstalecká letka Kombinovaná nezvládala zabezpečovať situácii primeranú leteckú podporu bojujúcim pozemným jednotkám. Nedokázala ani ochrániť svoje letisko pred náletmi nemeckých lietadiel. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.10122b
Stíhačka čs. výroby typu Avia B - 534 Slovenských vzdušných zbraní

Situácia sa zmenila až po prílete 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku zo Sovietskeho zväzu, ktorého dve perute pristali 17. septembra 1944 južne obce Zolná. Jeho letci preleteli z územia Sovietskeho zväzu 21 stíhacích lietadiel typu La5FN s medzipristátím v poľskom Krosne. 22 pilotov a 84 príslušníkov pozemného personálu pluku malo za cieľ získať vzdušnú nadvládu nad povstaleckým územím a podporovať povstalecké pozemné jednotky. Úlohou pluku bolo tiež chrániť pred útokmi nemeckých lietadiel neďaleké letisko Tri Duby, z ktorého už takmer tri týždne pôsobila povstalecká 1. kombinovaná letka.Video o nálete na letisko Tri duby je umiestnené na YouTube.

Už 18. septembra napadlo 8 strojov pluku Nemcami obsadené letisko Piešťany, na ktorom zničili 6 strojov Bf 109G. Po úspešnom útoku nemecké velenie stiahlo proti čs. pluku frontové stíhacie útvary zo severného Maďarska. Počas takmer štyridsaťdňovom operačnom nasadení do bojov na Slovensku uskutočnil pluk 563 operačných letov v trvaní 379 hodín a 10 minút. Na nepriateľa vystrieľal asi 50 000 kanónových nábojov a zvrhol 624 bômb. Svojou bojovou činnosťou pluk spôsobil okupantom nezanedbateľné straty a poskytoval všestrannú leteckú podporu povstaleckým pozemným jednotkám. Po prechode vojsk na boj v horách bolo rozhodnuté presunúť pluk späť na územie ZSSR, kde sa stal súčasťou formovanej 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr.10141a obr.airvvs obr.10141b

Lietadlá 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku
( po kliknutí sa foto zväčší )

Povstalecké územie sa pre nepriaznivé výsledky bojov na zemi rýchle zmenšovalo a začínalo už hroziť obsadenie letiska. Posledné lietadlo pluku opustilo Tri duby v noci z 25. na 26. októbra. 1944. Nemci na ďalší deň letisko obsadili. Z pôvodných 22 lietadiel pluku sa vrátila na sovietske územie iba polovica, z toho 3 lietadlá núdzovo pristali v Rumunsku. Na konte mali asi 25 zostrelených a na zemi zničených nepriateľských lietadiel, ako aj veľké množstvo iných pozemných cieľov. Stíhači 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku vykonali v povstaní na 563 operačných letov v celkovom čase 376 hodín, počas ktorých vystrieľal na nepriateľa asi 50 000 kanónových nábojov a zvrhol 624 bômb.

obr.10141c
Sovietska stíhačka typu La - 5 FN

Bojová činnosť 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku na povstaleckom území spomalila postup nemeckých vojsk a nepochybne prispela k tomu, že Nemci sa nepodarilo potlačiť povstanie v priebehu niekoľkých dní, ale že im to trvalo dva mesiace. Dejiny 2. svetovej vojny nepoznajú iný podobný prípad, kde by taká letecká jednotka bojovala tak dlho v hlbokom tyle nepriateľa. 17. september bol po desaťročia Dňom letectva nielen v Československej ľudovej armáde, ale aj v armáde Česko-slovenskej federatívnej republiky. „Deň slovenského vojenského letectva“ je 17. september sviatkom aj v Ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Externá informácia : Proti přesile a v obklíčení. Výjimečný kousek československých letců

Na jeho obnove sa podieľali okrem súčasných aj bývalých príslušníkov vojenského letectva najmä predstavitelia Slovenského leteckého zväzu generála Milana Rastislava Štefánika. Deň slovenského vojenského letectva je dôstojným uznaním zásluh a hrdinstva československých letcov, ktorí v druhej svetovej vojne bojovali proti fašizmu a za oslobodenie vlasti. História a odkaz bojov príslušníkov 1. československého stíhacieho leteckého pluku v SNP sú zdrojom rozvíjania národných a vojenských tradícií. Preto musia byť uchované v pamäti nášho národa a jeho súčasných aj budúcich generácií.

( administrátor použil fotografie a informácie z Wikipedie )

Súvisiace informácie : Československí letci v bojoch proti nacistickému Nemecku ( 1939 - 1945 )


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 17.9.2017