XII. ročník Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nxxxxxx xxxxxx


OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

 

 Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster

XII. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň 25. 8. 2007

Iniciátorom a organizátorom XII. ročníka výstupu na Kriváň bola Ústredná rada Zväzu vojakov SR v spolupráci s Ministerstvom obrany SR, Generálnym štábom OS SR, Regrutačnými strediskami OS SR Banská Bystrica, Košice, Prešov a Vysoko špecializovaným ústavom pľúcnych chorôb v Novej Polianke. Zdravotnícke zabezpečenie výstupu bolo zaistené Horskou záchrannou službou Vysoké Tatry.

Cieľom podujatia bolo prezentovať športové aktivity príslušníkov OS SR a členov ZV SR, ako aj rozvíjať vsťahy a spoluprácu s vojenskými zväzmi " Višegrádskej štvorky " a členskými asociáciami Európskej organizácie vojenských zväzov ( EUROMIL ).

Prezentácia RS
v Poprade 24.8.
0702-a
Oficiálne zahájenie
v Novej Polianke
0702-b
Vystúpenie sú-
boru " Jánošík "
0702-c
Delegácie zväzov
z ČR a Maďarska
0702-d

Deň pred "pochodom" sa uskutočnili na námestí v Poprade sprievodné akcie XII. Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Organizovali ich regrutačné strediská z Prešova a Košíc. V úvode veliteľ regrutačného strediska Košice kpt. Róbert Hríb spolu s prezidentom Zväzu vojakov SR, plk.v.v. Ing. Michalom Bohunickým pozval širokú verejnosť na výstup na Kriváň.

Delgácia Poľska
a čl. ÚR ZV SR
0702-e
Vedúci HZS VT
a pošty Š. Pleso
0702-f
Hostia z MO SR
a OS SR
0702-g
Aktivisti klubu
ZV SR Poprad
0702-h

Prvý výstup na Kriváň vznikol z iniciatívy ÚR ZV SR na pripomenutie významu Slovenského národného povstania. Vlastný výstup bol preto v ranných hodinách 25. 8. tradične zahájený pietnou spomienkou pri pamätníku hrdinov SNP pri Štrbskom plese za prítomnosti delegácií členov ZV SR a hostí zo zahraničných zväzov. Po úvodnom slove pplk.v.v. Ing. Juraja Drotára, člena ÚR ZV SR, položil veniec k pamätníku prezident ZV SR plk.gšt.v.v. Ing. Michal Bohunický.

Pamätník
SNP
0702-i
Úvodné
slová ...
0702-j
Veniec
hrdinom
0702-k
Delegácie
účastníkov
0702-l
Nápisy na
pamätníku
0702-m

V deň výstupu rozvinuli na prístupoch ku Kriváňu informačné pracoviská Regutačné stredisko Poprad na "štarte" v Podbanskom a RS Ban. Bystrica na Štrbskom Plese. Pre účaastníkov výstupu a širokú verejnosť boli na nich pripravené lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou a pečiatky ( kašety ) regrutačných stredísk na téma výstupu. Pracovisko RS Prešov bolo rozvinuté priamo na Kriváni, kde vydávalo naviac aj výstupové lístky všetkým záujemcom, ktorí sa dostali až na vrchol...

"Poľná" pošta
na Štrb. Plese
0702-n
Vedúci pošty
na stanici PP
0702-o
Predsunuté pra-
covisko HZS VT
0702-p
Pohľad na Kri-
váň od rázcestia
0702-r

Podaj lístkov zabezpečovala už tradične najvyššie položená pošta na Slovensku - pošta Štrbské pleso, ktorá na Štrbskom Plese v ranných hodinách rozvinula aj priehradkové pracovisko. Jeho činnosť vykonával už tradične náš fanúšik - vedúci pošty p. Dušan Šerfel.

Záver výstupu
na Kriváň
0702-q
Výdaj výstupo-
vých lístkov
0702-s
Pamätná tabuľa
na Kriváni
0702-t
Čakanie na vý-
hľad z Kriváňa
0702-u

Vyhodnotenie a oficiálne ukončenie XII. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň sa uskutočnilo vo Vysoko špecializovanom ústave pľúcnych chorôb v Novej Polianke. Vo večerných hodinách sa záveru zúčastnil aj minister obrany František Kašický, ktorý sa prihovoril k účastníkom výstupu a zapálil symbolickú vatru.

Privítanie minis-
tra v N. Polianke
0702-v
Prezident
ZV SR
0702-w
Príhovor
ministra
0702-x
Minister
s fakľou
0702-y
Zapálenie sym-
bolickej vatry...
0702-z

Prezident ZV SR vyhodnotil priebeh XII. ročníka ako bezproblémový. Poďakoval ministrovi obrany za podporu akcie zo strany MO SR a OS SR, ako aj všetkým jej organizátorom. Vyjadril spokojnosť s narastajúcou popularitou a návštevnosťou podujatia. Poďakoval sa za masovú účasť na výstupe, počas ktorého zdolalo vrchol 753 účastníkov. Okrem členov ZV SR, príslušníkov ozbrojených síl, členov klubov vojenských dôchodcov a širokej verejnosti sa na podujatí zúčastnili aj delegácie členských zväzov EUROMIL-u a vojenských Zväzov Vyšegrádskej štvorky. Tento rok vystúpil na vrchol aj 5-ročný chlapček a 79 ročný bývalý letec pplk.v.v. Ladislav Kos, každoročne absolvuje takýto výstup.

<<< späť na hlavnú stránku


MirOn © 2007

Prepínač na :

KaMC OS SR

Spoločnosť M.R.Štefánika

Múzeum SNP

SZPB