Požsko 1. septembra 1939 napadlo Nemecko aj Slovensko
( modrý text je aj prepínačom na viac informácií )

Dňa 1. septembra 1949 ráno o 4. hodine a 34. minúte zaútočili nemecké bombardéry na ciele pri požskom meste Tezew. Za ďalších 16 minút napadla pažbou z diel požskú vojenskú základňu na polostrove Westerplatte pri slobodnom meste Gdansk nemecká cvičná loď Schleswig-Holdstein. Z rozkazu Hitlera napadli nemecké ozbrojené sily bez vyhlásenia vojny Požsko. Do pozemnej útočnej operácie Weis boli nasadené dve nemecké skupiny armád a jednotky požného vojska Slovenskej republiky ako jediného spojenca nacistického Nemecka. Spoločne napadli Požsko bez vyhlásenia vojny.

mapka pl/sk

Propagandistickým ciežom vpádu slovenskej armády do Požska
bolo oslobodi slovenské obce získané Požskom od roku 1920.

Keď z Hitlerovej vôle vznikol tzv. Slovenský štát, uznalo ho už 16. marca 1939 nacistické Nemecko aj druhá Požská republika. Následne podpísaná Ochranná zmluva s Nemeckom však výrazne ovplyvňovala zahraničnú politiku "samostatného" Slovenska. Keď sa skončila tzv. Malá vojna s Maďarskom, Slovenský štát si vežmi rýchlo vybudoval svoju armádu, ktorá po mobilizácii mohla vyzbroji až 150 tisíc vojakov! V plánoch Nemecka na prepadnutia Požska malo územie Slovenska tvori jeden z nástupných priestorov pre nemecké vojská. Pôvodnou úlohou slovenskej armády iba chráni územie štátu pred prípadnými výpadmi požských jednotiek.

obr.09114a

Propaganda o okupačných vojakoch a občanoch Požska

Dňa 24. augusta 1939 sa situácia zmenila a slovenská armáda sa mala zúčastni aj vpádu do Požska spoločne s nemeckým vojskom. Dňa 26. augusta 1939 Slovensko začalo mobilizova tri a neskôr až pätnás ročníkov zálohy ! Dňa 29. augusta bolo vytvorené velitežstvo slovenskej požnej armády, ktorého velitežom sa stal generál Čatloš. Slovenské požné jednotky a útvary sformované k vpádu do Požska dosiahli k 1. septembru 1939 počet 13 tisíc vojakov. Jednotky slovenskej požnej armády vpadli na požské územie 1. septembra 1939 ráno o piatej hodine, asi 15 minút po útoku nemeckých ozbrojených síl.Videoklip je umiestnený na : YouTube

Vyhlási vojnu Požsku odmietol slovenský vežvyslanec vo Varšave L. Szathmáry. Odovzdal iba na požskom ministerstve zahraničných vecí osobný list, v ktorom odsúdil rozhodnutie slovenskej vlády. V katovickom rozhlase vyjadril osobnú solidaritu s Požskom a súčasne požiadal o podporu úsilia slovenských vlastencov bojova za skutočnú nezávislos svojej vlasti. Požský prezident umožnil sformova v Požsku z čs. dobrovožníkov Československý legion, prvú spojeneckú jednotku, ochotnú bojova po boku požskej armády.

Poznámka : Text je doplnený linkami na súvisiace informácie Wikipedie

( administrátor )


<<<  spä
Vymenené 28. 9. 2014