Čs. parašutisti ukázali svetu že doma aj v zahraničí existuje čs. protifašistický odboj
... ... ... ... ...

Nová expozícia o heydrichiáde v múzeu a krypte chrámu
sv. Cyrila a Metoda v Prahe

V pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ulici v Prahe bola 20. januára 2010 otvorená nová inštalácia expozície pamätníka obetiam heydrichiády. V miestach, kde po atentáte na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, vybojovalo v roku 1942 sedem čs. parašutistov svoj posledný boj s presilou pražského gestapa. Krypta pravoslávneho katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda získala v rámci expozície novú pietnu podobu. V jej priestore sú umiestnené bronzové busty parašutistov spoločne s ich fotografiami a životopismi. Úplne nová expozícia bola umiestnená do múzea, ktoré sa nachádza v prístavku chrámu.

... ... ...

Otvorenie novej inštalácie expozície v chráme sv. Cyrila a Metoda v Prahe
( po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Výsadok Antropoid, ktorého členovia uskutočnili atentát na jedného z najmocnejších mužov nacistickej Tretej ríše, bol na území Protektorátu Čechy a Morava vysadený v decembri 1941. Heydrichovi sa stala osudnou ostrá zákruta pod Vychovatelnou v Prahe 8-Libni, kadiaľ takmer každý deň prechádzal autom zo svojho sídla v Panenských Břežanoch. V zákrute muselo vozidlo spomaliť a toho 27. mája 1942 využili československí parašutisti :  viac >>>

... ... ...

Miesto a výsledok atentátu na R. Heydricha, boj nacistov s parašutistami v krypte

Pomaly idúcemu vozidlu ríšskeho protektora vstúpil do cesty Gabčík so samopalom, ale sa mu spriečil v hlavni náboj. Následne Kubiš hodil na protektorov kabriolet bombu. Do vozu sa síce netrafil, ale Heydrich bol ranený črepinami a zraneniam podľahol. Parašutisti z miesta činu utiekli. Okamžite po atentáte bolo v protektoráte vyhlásené stanné právo a okupanti zahájili masové popravy. Nacistický teror vyvrcholil vyhladením obcí Lidice a Ležáky. Parašutisti sa skrývali viac ako tri týždne v krypte pravoslávneho chrámu Cyrila a Metoda. Nakoniec ich jeden z nich, Karel Čurda, zradil...

Odokrytý vstup do krypty pre oltárom Pravoslávny chrám sv. Cyrila a Metoda na Resslovej ul. v Prahe Schodisko do krypty Krypta po boji s parašutistami

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Prahe po skončení boja s okupantmi
( po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

V krypte sa vybojovalo svoj posledný boj sedem československých parašutistov, členov rôznych výsadkov v zmysle vojenskej prísahy, ako im kázala ich česť a vedomie občianskych povinností. Okupanti sa snažili vymazať udalosti, ku ktorým došlo 18. júna 1942 z historickej pamäti národa a chrám znesvätili. Pomsta zúriacich nemeckých nacistov dopadala na široký okruh príslušníkov odboja, spolupracovníkov parašutistov a na ich rodinných príslušníkov. Zavraždili aj kňazov chrámu, ktorí poskytli čs. parašutistom posledný úkryt.

Rotmajster Jozef Gabčík Rotmajster Jan Kubiš Rotmajster Josef Valčík

Atentát na Heydricha uskutočnili rotmajstri Jozef Gabčík, Jan Kubiš a Josef Valčík

Už krátko po skončení 2. svetovej vojny vznikla v krypte tohto chrámu prvá malá expozícia, pripomínajúca udalosti, ktoré mal národ v živej pamäti. Ich rozvinutiu do podoby trvalej pietnej spomienky však zabránil nástup novej totality. Pamätnú dosku na chráme iniciovali bývalí parašutisti a časť príslušníkov čs. armády v zahraničí, ich priatelia a známi, ako aj pravoslávny duchovní, ktorí zozbierali peniaze v roku 1947 na jej obstaranie. Až do zmeny režimu sa o malú expozíciu, pripomínajúcu hrdinstvo čs. parašutistov a tragické udalosti po atentáte starali iba miestni veriaci. Pamätník bol iba neoficiálny a do krypty bol prístup iba na požiadanie. Oficiálny národný pamätník bol do chrámu umiestnený až v roku 1995.

Nadporučík Adolf Opálka Rotný Jaroslav Švarc Čatár ašpirant Josef Bublík Čatár Jan Hrubý

V Prahe s J. Valčíkom, J. Gabčíkom a J. Kubišom vybojovali svoj posledný boj
aj čs. parašutisti npor. A. Opálka, rtn. J. Švarc, čat.asp. J. Bublík a čat. J. Hrubý.

S iniciatívou vybudovať v chráme nové, dôstojné pietne miesto, pripomínajúce hrdinstvo vojakov, ich spolupracovníkov, príslušníkov domáceho odboja a pravoslávnej cirkvi, prišiel minister obrany. Realizáciou vytvorenia novej expozície bol poverený vojenský historický ústav. Inštalácia novej expozícia dokumentuje udalosti od mníchovskej dohody cez sformovanie zahraničného a domáceho odboja, prípravy a priebehu atentátu na Heydricha, nasledujúcej pomsty nacistov až po anulovanie mníchovskej dohody a potrestanie zradcu Čurdu.

... ... ... ...

Pamätná tabuľa na chráme sv. Cyrila a Metoda a vzhľad pôvodnej expozície v krypte

Atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora, obergruppenführera SS a generála polície bol najvýznamnejšou akciou svojho druhu po dobu trvania druhej svetovej vojny. Výrazne prispel k uznaniu československej exilovej reprezentácie, ako aj k obnovení štátu v jeho predmníchovskej podobe.

( stránka bude ešte aktualizovaná )

Podrobnejšie informácie o otvorení novej inštalácie pietneho miesta v krypte a múzeu chrámu sú uvedené v reportáži na internetovej stránke ČT tu. Ďalšie informácie, súvisiace s operáciou Antropoid :  čís.131  a  čís. 93 .

<<<  späť.
Aktualizované 6. 2. 2010