Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Nedožité 90. narodeniny hrdinu protifašistického odboja
čs. parašutistu pplk. in memoriam Josefa Bublíka

V moravsko-slováckom Bánove si 11. februára 2010 pripomenuli nedožité 90. narodeniny svojho rodáka, parašutistu čs. zahraničnej jednotky, pplk. pechoty in memoriam Josefa Bublíka. Čatár ašpirant Josef Bublík bol príslušníkom skupiny BIOSCOP, vyslanej 28. apríla 1942 z Veľkej Británie na Nemcami okupované územie. Úlohou skupiny bolo vykonávať v spolupráci s domácim odbojom deštrukčné práce. Bol jedným zo siedmych statočných čs. parašutistov, ktorí podstúpili svoj posledný boj v pražskom chráme sv. Cyrila a Metoda 18. júna 1942 :  viac >>>

... ... KVH Army park zo Slavičína
Delegácia KVV SR pri pamätníku padlých rodákov v Bánove (CZ)

Spomienkového stretnutia na pplk. pech. in memoriam Josefa Bublíka v jeho rodisku sa zúčastnila na pozvanie Klubu výsadkových veteránov zo Zlína a starostu obce Bánov aj delegácie Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Pietny akt sa uskutočnil pri pamätníku príslušníkov odboja z 2. svetovej vojny, ku ktorému boli po príhovore starostu obce položené kytice kvetov a vence. Po odtrúbení večierky bol pietny akt ukončený čestnými salvami členov Klubu vojenskej histórie Army park Slavičín, o.s.

Predseda KVV TN pri prehliadke výstavy Zápis do pamätnej knihy Bánova Delegácia KVV TN s hostiteľmi
Delegácie KVV SR na otvorení výstavy v Bánove (CZ)

Spomienkové stretnutie bolo ukončené slávnostným otvorením výstavy na obecnom úrade Bánov. Rozsiahlu výstavu otvoril príhovorom starosta obce Mgr. Zbyněk Král. Mapovala život J. Bublíka, dokumentovala vznik a bojovú činnosť čs. výsadkových jednotiek vo Veľkej Británii a ZSSR v dobe 2. svetovej vojny a informovala o vývoji čs. výsadkového vojska v povojnovom období od vzniku až do dnešných dní. Zároveň priblížila aj činnosť jednotlivých Klubov výsadkových veteránov v Česku s dôrazom na bohatú činnosť a mnohé aktivity Klubu výsadkových veteránov Zlín :  viac >>>.

Súvisiace informácie :  čís. 139 >>> a   čís. 131 >>>

<<<  späť na klubovú stránku.
<<<  späť na hlavnú stránku.

Aktualizované 16. 2. 2010