Informácie o prípravách na 90. výročie kregujevackej vzbury

Známka z roku 1998 Poprava ... Erb mesta TN Pomník v Gragujevci Erb mesta Kragujevac Poprava ... Známka z roku 1998


OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster

POCTA BOJOVNÍKOM

Po rozsiahlej rekonštrukcii začiatkom leta v roku 2007 v Kragujevaci bol opätovne sprístupnený pomník štyridsiatich štyroch vojakov trečianského 71. pešieho pluku, ktorí tu boli popravení 9. júna 1918.

Pred rekonštrukciou pomníka bolo už vidieť na celom jeho areáli stopy času Skupina dobrovoľníkov pri rekonštukcii areálu pomníka Opravené bolo aj oplotenie okolo areálu pomníka

Na rekoštrukcii areálu pomníka sa podieľali príslušníci UN - Veteran Slovakia, Nadácia pre podporu občianskych aktivít Bratislava, mesto Trečín, Spoločnosť Alexandra Dubčeka, páni Čapo a Pudelka.

Stav levov pred areálom pomníka pred ich opravou Sochy dvoch levov dostali nový kožuch Stav levov pred areálom pomníka po ich oprave

O tom, že v rámci slovensko - srbských vsťahov nejde o ojedinelú akciu svedčí aj skutočnosť, že členovia UN - Veteran Slovakia v rámci projektu "Slovak Aid - Fond Bratislava - Belehrad", ktorý od r. 2003 spravuje NPOA, odovzdali do konca roka do užívania miestnej samospráve ďalší z mostov Bailey Bridge.

Text: J.Mackovčin - prevzaté z časopisu OBRANA z r.2007, Foto: archív MsÚ Trenčín

<<<späť


Aktualizované 15. 4. 2008

Prepínač na :

KaMC OS SR
KaMC OS SR
Trenčín

Spoločnosť M.R.Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum SNP
Múzeum SNP
Banská Bystrica

SZPB
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU