Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Trenčiansky Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj vystavuje
( táto informácia bude postupne aktualizovaná )

Klub vojenskej histórie " Protifašistický odboj " - ZO SZPB Trenčín - 1 v spolupráci so spriatelenými klubmi na Morave otvorili sériu putovných výstav na Slovensku aj v Česku. Klub histórie Slavičínska priviezol výstavu o čs. protifašistickom odboji do Trenčína, ktorá bude putovať aj po mestách na Považí. Trenčania inštalovali svoje putovné výstavy v Posádkovom klube Bratislava aj v meste Slavičín. Výstavy o čs. zahraničnom odboji v druhej svetovej vojne budú postupne inštalované aj v ďalších mestách Zlínskeho kraja.

Výstava ako poďakovanie slovenskému protifašistickému odboju

Mesto Slavičín zapožičalo cestou Klubu histórie Slavičínska trenčianskemu Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj výstavu s názvom „Památnik Českého a Slovenského odboja 1939 - 1945“. Výstava bola otvorená v Posádkovom klube Trenčín 12. marca 2014 a postupne bude inštalovaná aj ďalších mestách a obciach na Považí. Výstava zo Slavičína dokumentuje okrem histórie čs. protifašistického odboja na moravskej strane Bielych Karpát aj začiatky spolupráce medzi českým a slovenskými odbojovými skupinami od druhej polovice marca 1939, t.j. krátko po zániku aj "druhej Česko-Slovenskej republiky" z vôle A. Hitlera - vodcu nemeckých nacistov :  viac >>>

obr.14291a

Otvorenie výstavy zo Slavičína v Posádkovom klube Trenčín

Výstava o Karolovi Pajerovi v Posádkovom Klube Bratislava

Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj otvoril 25. marca 2014 v Posádkovom klube Bratislava s názvom Karol Pajer - hrdina protifašistického odboja. Dňa 29. apríla 2014 ju nahradí výstava s názvom „Česko-slovenské vojsko vo Francúzsku 1939-1940 a za ďalší mesiac aj výstava „Česko-slovenské vojsko na Strednom východe a v severnej Afrike 1939-1943. Obidve výstavy dokumentujú účasť občanov Hitlerom rozbitej „Druhej ČSR“ v spoločnom čs. vojenskom zahraničnom odboji už od roku 1939. Informácia z vernisáže výstavy v Posádkovom klube Bratislava je tu :  viac >>>

obr.14291b

Otvorenie výstavy o K. Pajerovi v Posádkovom klube Bratislava

Výstava Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu bola od doby svojho vzniku inštalovaná na rôznych miestach Slovenska, v roku 2007 aj vo Francúzskom inštitúte Bratislava. Jej verzia vo francúzštine prvý krát prezentovala Slovensko v meste Cran-Gevier. V našom hlavnom meste bola v roku 2011 inštalovaná ešte raz v Univerzitnej knižnici Bratislava po jej návrate z Moravy, kde boli inštalované súčasne jej obidve jazykové verzie v meste Olomouc. V roku 2012 bola súčasťou letnej expozície vo Vojenskom historickom múzeu Piešťany, v roku 2013 v pobočke piešťanského múzea vo Svidníku.

Tri trenčianske výstavy sú už v Bratislave aj na susednej Morave

Na základe dobrej spolupráce s moravskými klubmi vojenskej histórie na Morave otvoril Klub vojenskej histórie Protifašistický odboj v Slavičíne dve výstavy : čs. zahraničné vojsko vo Francúzsku a čs. zahraničné vojsko na Strednom Východe a v severnej Afrike. Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj dvaja bývalí čs. piloti - stíhači z RAF. Jeden z nich, plk.v.v. Emil Boček bol dobrovoľníkom čs. vojska a účastníkom bojov s nemeckou armádou vo Francúzsku v máji 1940. Keď sa mu podarilo prepraviť sa do Veľkej Británie, stal sa príslušníkom čs. 310. perute RAF. Obidve výstavy budú od 15. apríla 2014 inštalované v Zlíne.

obr.14291c obr.14291d

Otvorenie trenčianskych výstav o čs. zahraničnom odboji v Slavičíne
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Autorom prvých dvoch výstav o vzniku čs. zahraničného odboja v Poľsku, vo Francúzsku a neskôr na Strednom východe, ako aj o účasti čs. zahraničných vojakov po boku Spojencov vo Francúzsku, na Strednom východe aj v severnej Afrike je vojenský historik Jozef Bystrický z VHÚ Bratislava. Vyrobenie výstav zabezpečil Juraj Nedorost, člen Klubu vojenskej histórie Protifašistický odboj, pôsobiaceho pri Posádkovom klube Trenčín.

( administrátor )

<<<  späť
Vložené 4.4.2014 - Aktualizované 6.4.2014