Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Udalosti súvisiace so vznikom Slovenského štátu v marci 1939
( modré nápisy sú prepínačmi na viac informácií )

Po Mníchovskej „dohode“ a prvej viedenskej arbitráži muselo Československo odstúpiť svojim trom susedom územia o rozlohe 41 098 štvorcových kilometrov s viac ako 4,8 miliónmi obyvateľmi, z ktorých bolo asi 1,3 milióna Čechov a Slovákov. Na území o rozlohe necelých sto tisíc štvorcových kilometroch, ktoré vtedy už Česko-Slovenskej republike zostalo, žilo niečo cez 9 miliónov Čechov, Slovákov a Rusínov, 348 tisíc Nemcov a 92 tisíc Maďarov. Podrobnejšie informácie sú tu >>>

Súvisiace externé informácie :

 • 1. viedenska arbitráž
 • Československo
 • Druhá čs. republika
 • Oklieštenej Druhej republike už s názvom Česko-Slovensko zostal už iba pozdĺžny pruh územia Čiech, Moravy, Slovenska a Podkarpatskej Rusi o dĺžke asi 900 a šírke necelých 100 kilometrov. Jej národné hospodárstvo bolo vážne oslabené stratou jednej tretiny priemyslovej kapacity a takmer celou stratou celého hnedouhoľného priemyslu a polovicou ťažby čierneho uhlia. Hlavné železničné trasy na jej území boli prerušené klinmi nemeckého a maďarského územia. Jeho územie sa vojensky nedalo ubrániť a práve toho využilo susedné Poľsko a viedenskými arbitrážami neuspokojené Maďarsko. Podrobnejšie informácie sú tu >>>

  0872a
  Mapka Československa do Mníchovskej zmluvy v roku 1938.
  ( mapka sa po "kliknutí" zväčší )

  Pomníchovský politický systém sa začal rozpadať. Mnohí čs. politici, do tej doby vystupujúci ako stúpenci demokracie, sa začali radikalizovať a prikláňať sa k prívržencom nacizmu. Znížili sa možnosti pôsobenia vlasteneckých síl, snažiacich sa udržať nezávislosť a celistvosť štátu a najmä aspoň časť demokratických slobôd. Po uznaní autonómie Slovenska získali na jeho území moc sily, ktoré sa Hitler rozhodol využiť k úplnej demontáži aj "druhej" čs. republiky a úplne ovládnuť celý pôvodný priestor 1. ČSR. Podrobnejšie externé informácie sú tu >>>

  0872b
  Mapka území odstúpených Nemecku (1), Maďarsku (2) a Poľsku
  (4) po Mníchovskej zmluve a nasledujúcej Viedenskej arbitráži.
  ( mapka sa po "kliknutí" zväčší )

  Predsedom slovenskej autonómnej vlády sa stal kňaz Jozef Tiso. Hitler po sľube v Mníchove, že po odstúpení pohraničia Nemecku už nebude mať ďalšie požiadavky voči ČSR, sa rozhodol využiť „národnostný problém“ Slovákov a na rozhovoroch v Berlíne s Tisom ho 13. marca 1939 presvedčil o potrebe okamžitého vyhlásenia samostatnosti Slovenska - lebo v opačnom prípade by malo krajinu obsadiť Maďarsko, ktorého vojská v tej dobe už začali obsadzovať Podkarpatskú Rus. Dňa 14. marca schválil slovenský snem osamostatnenie Slovenska.Podrobnejšie externé informácie sú tu  >>>

  obr. 14293a obr. 14293b

  Hitler "rokoval" postupne s Tisom a potom s čs. prezidentom Háchom
  ( po kliknutí sa foto zväčšia )

  Na základe vývoja situácie Hitler pozval na 14. marca do Berlína E. Háchu, prezidenta Česko-slovenska, ktorému 15. marca krátko po polnoci oznámil, že vydal nemeckej armáde rozkaz na obsadenie pripojenie českých zemí k Nemecku. V ranných hodinách 15. marca 1939 vstúpili Nemci na pražský hrad za ďalších 10 hodím tam prišiel aj Hitler, ktorý už vydal 16. marca výnos o zriadení Protektorátu Čecha a Morava. Druhá republika zanikla po necelom pol roku existencie. Hitler rozbil ČSR, české zeme pripojil k Nemecku a samostatné Slovensko sa stalo jeho vazalským štátom. Podrobnejšie externé informácie sú tu  >>>

  Maďarsko, ktoré sa neuspokojilo s územnými ziskami po dvoch viedenských arbitrážach, rozhodlo sa využiť situácie po osamostatnení sa Slovenska a nasledujúcom rozpade Čs. armády. Dňa 23. marca vpadli maďarské vojská na územia východe Slovenska. Ich cieľom bolo vytvoriť spoločnú hranicu s Poľskom a okupovať čo najväčšie územie vznikajúceho Slovenského štátu. Konflikt sa skončil 31. marca 1939 boje ustali. Maďari okupovali časť východu krajiny, avšak prieniku do väčšej hĺbky územia Slovenska boli nútení sa vzdať. Obranné boje na východe Slovenska vošli do histórie pod názvom "Malá vojna". Podrobnejšie informácie sú tu >>>  Malá vojna – 1. časť dokumentárneho filmu
  ( Video je prevzaté z YouTube )

  So zánikom Česko-slovenska sa časť jeho občanov rozhodla začať bojovať proti nacistom. Na území tzv. „protektorátu“ aj Slovenského štátu vznikli už v marci 1939 prvé odbojové skupiny a časť ich občanov sa rozhodla bojovať proti nacistom v zahraničí. Cieľom bolo Poľsko, cez ktoré viedli cesty do Francúzska a Veľkej Británie, kde sa začali formovať podmienky na čs. zahraničný odboj. Po vypuknutí vojny viedla hlavná cesta z „protektorátu“ do Francúzska cez Slovensko. Na moravsko-slovenskom pohraničí vznikli prvé odbojové skupiny, umožňujúce emigrantom prechod cez hranice na Slovensko a cez jeho územie až na hranice s Maďarskom. Francúzske veľvyslanectvo im potom pripravilo cestu cez Juhosláviu do Francúzska. Podrobnejšie informácie sú tu >>>

  Súvisiaca informácia : 70. výročie rozbitia Česko-Slovenskej republiky

  ( administrátor použil foto a mapy z Wikipedie )

  <<<  späť
  Vložené 21.4.2014 - Aktualizované 16.4.2017