90. výročie vzbury trenčianského c.k. pešieho pluku 71 v Kragujevaci

Známka z roku 1998 Poprava ... Erb mesta TN Pomník v Gragujevci Erb mesta Kragujevac Poprava ... Známka z roku 1998


OBSAH :

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub filatelistov
  KF 52 - 19

Logo KP VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska


Kontakty :

tel. 0960 333 836

Adresa:

Klub výpočtovej techniky
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
webmaster

90. výročie Kragujevackej vzbury

Mesto Trenčín si v dňoch 5. a 6. júna 2008 pripomenulo jubilejné 90. výročie vzbury príslušníkov trenčianskeho 71. pešieho pluku v srbskom Kragujevaci, najväčšieho ozbrojeného vystúpenia proti nezmyselnému vraždeniu na sklonku prvej svetovej vojny. Oslavy vyvrcholili 4. júna 2008 v Kasárňach SNP pri pamätníku s menami popravených 8. júna 1918 v Kragujevaci.

Veľvyslanec Srbska Štátny tajomník MO SR Delegácia OS SR

Za smútočného chorálu Vojenskej dychovej hudby Trenčín položili k pamätníku venca vďaky delegácie Mesta Kragujevac a Veľvyslanectva Srbska v Slovenskej republike, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Mesta Trenčín a Obvodného úradu Trenčín.

Delegácia Mesta Trenčín Delegácia Obvodného úradu Trenčín Primátor s Annou Mikušáťovou, dcérou popraveného Jána Križana

K zhromaždeným občanom sa prihovoril Jeho Excelencia veľvyslanec Srbska v Slovenskej republike Danko Prokič, ktorý ozbrojené vystúpenie Slovákov proti vojenskej mašinérii Rakúsko-Uhorskej monarchie v Kragujevaci zvýraznil slovami srbského historika Petroviča, že „srbský národ považuje vzburu Slovákov aj za svoj vlastný boj za slobodu. Jeho obete považuje za svoje vlastné obete a pristupuje k nim s dôslednou úctou, ako k bojovníkom, ktorí položili svoje životy za mier a slobodu nielen svojho, ale aj srbského národa. Tradícia Kragujevackej vzbury sa stala pre nadviazanie a dodnes trvácich družobných vzťahov medzi mestami Trenčín a Kragujevac.“

Jeho Excelencia veľvyslanec Srbska v Slovenskej republike Danko Prokič Štátny tajomník MO SR Daniel Duchoň Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler

Vo vystúpeniach hostí pokračoval štátny tajomník Ministerstva obrany Slovenskej republiky Ing. Daniel Duchoň, ktorý vyzdvihol chrabrosť vojakov trenčianskeho 71. pešieho pluku „drotárskeho“, zloženého z väčšej časti vojakov slovenskej národnosti, v priebehu jeho existenciu, počas vojnových konfliktov. Ako posledný vystúpil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý pripomenul obdobie, kedy v období vyhlásenia mobilizácie na začiatku prvej svetovej vojny práve v týchto kasárňach sa zhromaždilo osem tisíc záložníkov, ktorí opustili svoje rodiny, svojich najbližších a pritom netušili, že sa vidia naposledy. Ich dočasným domovom po viacerých bojoch vo frontových líniách sa stal srbský Kragujevac. Práve toto mesto s bohatou históriou sa stalo pár mesiacov pred kapituláciou centrálnych mocností najväčšej vzbury Rakúsko-Uhorskej armády.

Kritická situácia v šíkoch 71. pešieho pluku podporená spomienkou na krvavé boje s ťažkými stratami na životoch, ale aj hladom, útrapami, šikanovaním či napätím pred blížiacim sa odchodom do ďalších bojov v Taliansku, pôsobila v júni 1918 ako ticho pred búrkou. Stačilo iba málo, šikana pešiaka rotmajstrom, aby tento konflikt prerástol do ozbrojeného povstania. V nerovnom boji bola vzbura potlačená. Nasledoval rýchly proces a najtvrdší ortieľ, ktorý vyniesla Rakúsko-Uhorská vojenská mašinéria. Štyridsaťštyri mužov bol odsúdených na trest smrti zastrelením. Väčšina z nich nemala ani tridsať rokov. Masaker vykonala popravná čata, zloženej z vylosovaných vojakov hracou kockou. Nasledujúcu noc až do bieleho rána prichádzali ľudia z blízkeho okolia, najmä srbské ženy a podľa svojho náboženského cítenia a zvyklostí odbavili nad spoločným hrobom smútočný obrad. Na hrobe zapálili 44 sviečok, každému z popravených dali za hrsť pšenice a obložili hrob živými kvetmi.

Na mieste večného odpočinku hrdinov bol 28. septembra 1924 odhalený pamätník, na ktorom bola počas slávností privezená hlina z Trenčína. Na záver odcitoval text, vyrytý do kameňa pamätníka „Nech tieto svetlé hroby a svetlé mená našim budúcim pokoleniam budú najkrajším symbolom bratstva a lásky.“

Súčasťou 90. výročia Kragujevackej vzbury v Trenčíne sa stal aj bohatý kultúrny program :

 • vernisáž výstavy fotografií a dobových listín pod názvom „Pod krídlami orla“ v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici v Trenčíne;

  ... ... ...

 • pietna spomienka srbskej kaplnke na trenčianskom cintoríne;

  ... ... ...

  Liturgickú pieseň "Tebje pajom" spieva Evanjelický spevokol "ZVON" z Trenčína. Pieseň vo formáte MP3 je možné prehrať aj pomocou audioprehávača v PC. viac

 • koncert Komorného kvarteta Schlezinger z Kragujevaca, ktoré interpretovalo skladbu „Divertimento D–dur“ od W. A. Mozarta a Trenčianskeho komorného orchestra, ktoré interpretovalo „Symfóniu G–dur“ od Giovanni Sammartiniho, „Introdutione secondo“ od Tomassa Albinona a „Melodinárium“ od Vladimíra Godára v refektári Kolégia piaristov;

  ... ... ...

 • medzinárodný seminár k 90. výročiu Kragujevackej vzbury v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

  ... ... ...

 • vernisáž výstavy filatelistov.

  ... ... ...

 • premietanie filmu „Štyridsaťštyri“ z roku 1958, ktorý dokumentoval priebeh vzbury vojakov 71. pešieho pluku v Kragujevaci;

  Na seminári sa predstavili so svojimi prednáškami :

  1. PhDr. Marián Hronský, ktorý zoznámil s detailným prehľadom vzniku, priebehu a konca Kragujevackej vzbury.

  ... ... ...

  2. PhDr. Vlastimil Hábl, ktorý priblížil históriu vojenstva v Trenčíne.

  3. Bojan Radovanovič, ktorý priblížil srbské vojenské vyznamenania, ako aj detaily z budovania pamätníka v Kragujevaci kaplnky v Trenčíne.

  ... ... ...


  4. Milo prekvapili študenti Gymnázia Ľ. Štúra Nikoletta Šulíková, Erika Príbusová a Matej Kretík, ktorí svojimi výskumnými prácami o Kragujevackej vzbure doplnili predchádzajúce prednášky.


  Na medzinárodný seminár a otvorenie výstav pripravilo KaMC OS SR v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klubom vojenských veteránov Trenčín, Oblastným výborom SZPB Trenčín a Trenčianskym múzeom publikáciu venovanú pamiatke 44 vojakov trenčianskeho c. a k. pešieho pluku 71, popravených 8. júna 1918 v Kragujevaci.

  Filatelistické militárie pre 90. výročie Kragujevackej vzbury

  Na vernisáži výstavy filatelistov bude používaný lístok poľnej pošty OS SR s prítlačou pamätníka a cintorína popravených vojakov v Kragujevaci ( v slovenskom jazyku ) :

  Lístok poľnej pošty OS SR - slovenská verzia Pečiatka (kašet) výročia - slovenská verzia
  Lístok poľnej pošty OS SR a kašet výročia pre Trenčín

  "Srbské" verzie pečiatky výročia a prítlače na lístku poľnej pošty budú používané v dňoch 19. - 21. júna 2008 delegáciou mesta Trenčín pri príležitosti spomienkového stretnutia v Kragujevaci :

  Pečiatka (kašet) výročia - srbská verzia Lístok poľnej pošty OS SR - slovenská verzia
  Lístok poľnej pošty OS SR a kašet výročia pre Kragujevac

  Autorom fotografie na lístku je Mgr. Jozef Čerý. Grafickú časť pečiatky pre jubileum vyhotovil a organizátorom podujatia venoval akademický sochár Štefan Pelikán.

  <<< späť na hlavnú stránku


  Aktualizované 21. 6. 2008

  Trenčiansky evanjelicky spevokol ZVON

  Trenčiansky evanjelicky spevokol ZVON založil Gabriel Valocký a verejnosti sa prvý krát predstavil na 1. sviatosť veľkonočnú v roku 1935. Ďalším úspešným dirigentom spevokolu sa stal známy organista Ján Majtas, ktorý ho viedol až do roku 1960. Odvtedy až do súčasnosti pracuje pod vedením kantorky Soni Zajacovej - spevokol má 35 členov. Veľmi vzácny je ekumenický charakter spevokolu.

  Dobrá umelecká úroveň spevokolu sa prejavuje aj mnohými pozvaniami na vystúpenia slovenskými aj zahraničnými spoločenskými a kultúrnymi organizáciami. V roku 2007 spevokol ZVON účinkoval na slávnostnom otvorení Hurbanovej siene v NR SR a zúčastnil sa s úspechom na 1. ročníku festivalu zborového spevu Sándora Erkela v Békéscsabe. Bude aj súčasťou delegácie mesta Trenčín pri príležitosti spomienkového stretnutia v Kraguvaci ( 19.- 21. júna 2008 ).

  Druhou liturgickou piesňou Na pietnom akte pri srbskej kaplnke dňa 5. júna 2008 spevokol aj liturgickú pieseň "Bože môj," ktorú je možné prehrať pomocou audioprehávača v PC po zastavení prehrávača s piesňou "Tebje pajom".

  Späť

 • Prepínač na :

  KaMC OS SR
  KaMC OS SR
  Trenčín

  Spoločnosť M.R.Štefánika
  Spoločnosť
  M. R. Štefánika

  Múzeum SNP
  Múzeum SNP
  Banská Bystrica

  SZPB
  SZPB

  Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
  Ľudové noviny
  Slovákov v HU

  Mesto Kragujevac
  Mesto
  KRAGUJEVAC
  video