Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Mesto Trenčín si pripomenulo 73. výročie oslobodenia od krutovlády

V utorok 10. apríla 2018 si mesto Trenčín pripomenulo 73. výročie oslobodenia od fašistickej krutovlády. V lesoparku Brezina pri Pamätníku na cintoríne nemeckými okupantmi pred oslobodením mesta brutálne umučených obetí spomínali občania a primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva aj Trenčianskeho samosprávneho kraja, delegácie zložiek posádky Ozbrojených síl SR, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členov Jednoty dôchodcov na Slovensku aj žiaci niekoľkých základných škôl.

obr.18379a obr.18379b
Kladenie vencov k pamätníku na cintoríne umučených obetí,
vľavo delegácia Mesta Trenčín, v pravo ZO SZPB Trenčín 1.
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po položení vencov k pamätníku na cintoríne nacistami umučených obetí, privítala účastníkov stretnutia moderátorka Mesta Trenčín. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia krajskej samosprávy. Za Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja prišli k pamätníku klásť vence Marek Briestenský, poverený riadením Úradu TSK, aj poslanci Zastupiteľstva TSK Tomáš Vaňo a Stanislav Svatík. „Obdobie druhej svetovej vojny patrí k čiernym škvrnám našej minulosti. Aj napriek tomu je nesmierne dôležité, aby sme si udalosti spred 73 rokov neustále pripomínali a nikdy na ne nezabudli. Vďaka organizátorom tejto pietnej spomienky budú bojovníci za slobodu a partizáni, ktorí sa postavili hrôzostrašným nástrahám vojny, žiť večne,“ povedal Marek Briestenský.

obr.18379c obr.18379d
S príhovorom za delegáciu TSK vystúpil Marek Briestenský
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Obdobie, v ktorom v Trenčíne vládol teror, spomenul vo svojom príhovore aj primátor mesta Richard Rybníček, pričom citoval z aprílového vydania časopisu Historická revue, ktoré je celé venované nášmu mestu. Trenčín mal v tej dobe zhruba 13 647 obyvateľov. Hlinkova garda a Hlinkova mládež zorganizovali v meste viacero demonštrácií. Na Hlinkovom námestí, súčasnom Mierovom námestí, sa 11. decembra 1938 uskutočnila mohutná manifestácia 5600 príslušníkov Hlinkových gárd z troch považských okresov k zloženiu prísahy. V júni 1939 sa uskutočnil oblastný zjazd Hlinkovej mládeže, na ktorom sa zúčastnil aj vtedajší predseda vlády Jozef Tiso.

V októbri 1939 sa v Trenčíne konal 8. zjazd Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, na ktorom vrcholní štátmi a mestskí predstavitelia prijali tzv. Trenčiansky manifest, zakotvujúci totalitný charakter HSĽS. V Trenčíne vzniklo heslo V novom roku do útoku, tam bol prijatý pozdrav Na stráž!„ Trenčín bol sídlom zla,“ povedal R. Rybníček. „Tomu zlu čelili práve ľudia, ktorí ležia tu. Tí, ktorí bojovali za našu slobodu. Vzdajme im hold a úctu. Je dôležité, aby sme si každý rok pripomínali oslobodenie mesta Trenčín. Deň, kedy zlo bolo odtiaľto vyhnané.“

obr.18379e
Trenčania si výročia oslobodenia pripomínajú na Brezine

Za trenčianske organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vystúpil s príhovorom predseda ZO SZPB Trenčín 1. V prvej časti príhovoru pripomenul udalosti predchádzajúce oslobodeniu mesta. Oslobodzovacie jednotky Červenej armády a Kráľovskej rumunskej armády boli silami 2. ukrajinského frontu bojujúce v Bratislavsko-brnianskej operácii. Ich boje na území Slovenska sa začali prekročením rieky Hron 25. apríla 1945. Armády južného krídla 2.UF oslobodzovali počas ich postupu územie južného Slovenska a za týždeň boli už pred Bratislavou. Severné krídlo postupovalo 2. UF od Zvolena a Banskej Bystrice smerom na Turčianske Teplice a Nováky. Mesto Bánovce nad Bebravou oslobodili 5. apríla 1945.

Útok oslobodzovacích jednotiek na Trenčín sa začal v noci z 8. na 9. apríla cez Kozí vrch na Brezine smerom na mesto pod lesoparkom. Postup osloboditeľov spomaľovali nemecké protiútoky. Večer 9. apríla obnovili oslobodzovacie jednotky svoj útok a v noci z 9. na 10. apríla prenikli do mesta od juhozápadu. Ustupujúci Nemci zničili v noci obidva mosty cez Váh. Ráno o ôsmej hodine bola časť Trenčína na ľavom brehu rieky oslobodená. Delostreleckej a mínometnej paľbe bolo mesto vystavené ešte ďalších dvadsať dní, veľké škody spôsobovali najmä zápalné granáty. Posledné okupačné jednotky na západnom brehu Váhu vyhnali oslobodzovacie jednotky až 30. apríla 1945.

obr.18379f
73. výročie oslobodenia Trenčína si pripomenuli aj žiaci ZŠ

„Boje na území vtedajšieho okresu Trenčín si vyžiadali 1380 padlých vojakov rumunskej armády, 1255 vojakov sovietskej armády a pri bojoch zahynulo aj 171 civilistov. Na trenčianskej Brezine v lokalite Dušová dolina, Vápenice a Široké bolo od 18. mája objavených a exhumovaných 7 hrobov, v ktorých sa našlo 69 obetí, z toho 65 mužov a 4 ženy. Všetci boli bosí, nahí alebo len nepatrne oblečení. Na ich telách boli stopy po mučení. Po exhumácii bolo 56 obetí pochovaných na cintoríne nad Čerešňovým sadom. Mnohí z nich boli udaní susedmi a spoluobčanmi okupantom priamo alebo boli zatknutí príslušníkmi Hlinkovej gardy, ktorí ich pred odovzdaním nemeckým okupantom často bili a mučili.

Na záver príhovoru Miroslav Ondráš zdôraznil potrebu zabezpečiť na stretnutiach k významným výročiam druhej svetovej vojny účasť žiakov najmä 8. a 9. tried, v ktorých by mali v hodinách dejepisu preberať udalosti tej doby. V ich učebniciach však majú iba strohé informácie, ktoré ich môžu v udalostiach tej doby iba ťažko zorientovať. Okrem toho Štátny pedagogický ústav Didakticko- metodické návrhy k zvýšenej hodinovej dotácii dejepisu v 9. ročníku ZŠ, ktoré sú v skutočnosti pokynom na to, ako žiakom predkladať dezinformácie o udalostiach tej doby. Citoval niekoľko viet z uvedených kontroverzných "návrhov" a ponúkol školám dodať im v učebniciach dejepisu strohé informácie, spracované historikmi SZPB a opierajúce sa o dobové dokumenty.

obr.18379a obr.18379h
Prijatie delegácií stretnutia na Brezine primátorom mesta,
predsedovia najväčších klubov mesta s účastníkmi odboja
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Po skončení podujatia na Brezine pozval primátor mesta Trenčín Richard Rybníček na Mestský úrad príslušníkov protifašistického odboja v druhej svetovej vojne, delegáciu organizácií SZPB v meste Trenčín a predsedov klubov aj organizácií dôchodcov a občianskych ďalších občianskych združení v meste. Predseda ZO SZPB Trenčín 1 poďakoval primátorovi mesta za zvolanie stretnutia na Brezine k výročiu oslobodenia a tiež za dlhodobú podporu jeho organizácie, bez ktorej by nedokázala uskutočňovať svoje aktivity.

43. ročník turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

Dva kluby slovenských turistov - OKST Dukla Trenčín a OKST TTS Trenčín s Oblastnou organizáciou SZPB Trenčín a Zväzom vojakov SR pripravili na sobotu 14. apríla 2018 43. ročník turistického pochodu s názvom Vojenská päťdesiatka. Pochod je tradičnou súčasťou osláv výročí oslobodenia mesta Trenčín aj niekoľkých obcí. Tradíciu turistického pochodu založili mládežníci - vojaci trenčianskej letky s podporou jej veliteľa, priameho účastníka protifašistického odboja, v roku 1973. Turistický pochod sa začínal pri pamätníku nacistami zavraždených obetí v lesoparku na trenčianskej Brezine a končil sa pri Pamätníku SNP - Mohyle na Jankovom vŕšku : otvoriť >>>

obr.18379i obr.18379j
Registrácia na štarte v Trenčíne a príchodu na Jankov vršok
( po kliknutí sa foto zväčšia )

43. ročník Vojenskej päťdesiatky sa zúčastnilo celkom 233 turistov. Z toho členov KST bolo 87, nečlenov 97 a 49 vojakov. Najdlhšej 50 kilometrovej trasy sa zúčastnilo 59 turistov a 49 vojakov. Civilistov mužov bolo 52 a 7 žien. Najmladší mal 28 a najstarší 76 rokov. Trasu 25 km z Krásnej Vsi absolvovalo 79 turistov, z toho mužov 47 a 32 žien. Najmladší boli dvaja rovnako starí 13 roční chlapci, najstarší bol 75 ročný muž. Trasy "C" sa zúčastnilo 46 turistov, z toho 22 mužov a 24 žien. Najmladší bol 19 ročný muž a najstarší muž mal v tejto kategórii 78 rokov.

obr.18379k
Skupina účastníkov pochodu pri pamätníku na Jankovom vršku

Všetky trate pochodu boli vytýčené iba po turistických značkách. Ich popis, ktorý bol vydávaný účastníkom pochodu pri registrácii je tu >>>

obr.18379l obr.18379m
Mohyla a cintorín partizánov na Jankovom vršku
( po kliknutí sa foto zväčšia )

Keď "V-50-ke" hrozil zánik z dôvodov straty podpory pôvodných sponzorov, usporiadatelia zmenili smer pochodu pri príprave 34. ročníku - štart trasy 50 km bol na Jankovom vršku, trasa na 25 km v Krásnej Vsi a cieľ bol v Trenčíne. 43. ročník sa znova začínal tradične v Trenčíne pre trasu na 50 km, v Krásnej Vsi na 25 km a od Karolintálu ( pri Uhrovskom Podhradí ) na 3 kratšie trasy - na 17, 15 a 10 km. Cieľ pre všetkých účastníkov pochodu bol na Jankovom vŕšku pred hotelom Partizán. Tam však už nebolo možné si prehliadnuť múzeum Partizánskej brigády Jana Žižku, lebo bolo presťahované do Bánoviec nad Bebravou. Pietne stretnutia na cintoríne partizánov pri Mohyle sa konalo o 16,30 hodine. Po skončení stretnutia boli pristavené autobusy, ktoré odviezli registrovaných účastníkov pochodu do Trenčína.

Súvisiace informácie :

  • Masové hroby a cintorín obetí na Brezine
  • Kto je pochovaný na cintoríne na Brezine
  • Pri pamätníku povraždených kladieme vence, lebo nezabúdame... + video
  • Spomienkové stretnutie k 71. výročiu oslobodenia mesta Trenčín
  • Vyhodnotenie 40. ročníka turistického pochodu "Vojenská 50-tka"

    ( Foto : O. Kajabová, E. Talianová a J. Salvianiová )


    Vložené 29. 4. 2018