Aktuálne informácie o činnosti piatich profesijných klubov v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Štúrovci ODA-1 PK OS SR TN

Účasť na oslave oslobodenia obcí na západnom brehu Váhu v Drietome
( v informácii sú odkazy na prílohy )

Na pozvanie starostu obce Drietoma sa 26. apríla 2024 oslavy 79. výročia oslobodenie obce zúčastnili delegácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov SR a Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja / Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trenčín 1. Delegácie oboch Klubov, pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín, sa už tradične stretávajú v obci Drietoma osláv výročí jej oslobodenia a SNP. Stretnutia sa zúčastnila aj delegácia ZO SZPB Trenčín - 2, ktorá pôsobí na západnom brehu Váhu mesta Trenčín.

obr.24477a obr.24477b obr.24477c
Príhovory starostu obce a vedúcich delegácii z Trenčína
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Stretnutie sa konalo pred obecným úradom, na priečelí ktorého sú umiestnené dve pamätné tabule. Prvá je venovaná pamiatke občanov obce, ktorí zahynuli v odboji počas II. svetovej vojny. Druhá pamätná tabula je venovaná pamiatke plukovníka i.m. Jozefa Jablonku, príslušníka čs. zahraničného vojenského odboja, ktorý bol v priebehu oslobodzovacích bojov trikrát vysadeného do nemeckého tyla a trikrát po splnení úlohy prekonal frontové línie a vrátil sa späť ku svojej jednotke! Podrobnejšia informácia je tu : otvoriť  >>>

obr.22456d obr.24477e
časť občanov obce - účastníkov stretnutia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Starosta obce vo svojom vystúpení hovoril o význame výročia, odchode časti občanov do lesov pred bojom o ich obec a potrebe zachovať pamiatku na obete oslobodzovacích vojsk aj občanov, ktorí zahynuli v odboji. Kolega Roman Herman pripomenul hrdinstvo, zodpovednosť a odolnosť Jozefa Jablonku v troch výsadkoch do tyla nepriateľa, za ktoré je hodnotený ako jeden z najlepších čs. výsadkárov hĺbkového prieskumu. Miroslav Ondráš uviedol udalosti spojené z oslobodzovaním obcí a predmestí Trenčína na západnom brehu Váhu v druhej polovici apríla 1945. Podrobnejšia informácia je tu : otvoriť  >>>

Súvisiace informácie :

  • Členovia KVV SR na stretnutí k dvom výročiam v Drietome
  • Slávnostné stretnutie k dvom výročiam v obci Drietoma
  • POZNÁMKA : Staršie informácie, uvedené na tejto stránke ako súvisiace prílohy, budú postupne znova aktualizované.

    ( administrátor Krúžku výpočtovej techniky )


    <<<  späť na hlavnú stránku
    Vložené 25.4.2024 - Aktualizované 10.4.2024